Högsta betyg till Skellefteå Kraft när kunderna tycker till

Fem förstaplatser och topplaceringar i samtliga kategorier. Resultatet är tydligt: Skellefteå Krafts kunder är de allra mest nöjda, enligt årets SKI-mätning. Stort tack för förtroendet!

När Sveriges energikunder rankar hur nöjda de är med sina leverantörer i den senaste kundundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, sticker Skellefteå Kraft ut på ett helt fantastiskt sätt.

Tack vare våra kunders förtroende och höga nöjdhet placerar vi oss nämligen även i år som topp fem i samtliga kundkategorier;

  • Elhandel företag
  • Elhandel privat
  • Elnät företag
  • Elnät privat
  • Fjärrvärme företag
  • Fjärrvärme privat

Fem av dem är dessutom förstaplatser. Hur häftigt är inte det?!

I år mäts för första gången även kundnöjdheten för fibernät. Även där får Skellefteå Kraft ett fantastiskt resultat.

I pandemins spår: högre krav på kvalitet

Leveranskvalitet och pålitlighet lyfts fram som viktiga faktorer av kunderna i större utsträckning än tidigare år.

Fyra av fem kategorier där Skellefteå Kraft får högsta betyg återfinns i kategorierna för fjärrvärme och elnät – områden vars driftsäkerhet blir allt viktigare i den turbulenta situation som samhället befinner sig i.

Såväl fjärrvärme som elförsörjning påverkar vardagen både för de som fysiskt måste vara på sin arbetsplats och för de som jobbar allt mer hemifrån.

Att vi lyckats leva upp till de höga förväntningarna är givetvis något vi är stolta över – men framför allt är vi enormt tacksamma för våra kunders förtroende.

Skellefteå Kraft har energibranschens mest nöjda kunder i kategorin Fjärrvärme privat

Resultaten för kategorin Fjärrvärme privat. Källa: SKI

– Det känns jätteroligt att fjärrvärmen rankas så högt av våra kunder. Fjärrvärmen är oerhört viktig och kommer att få en allt viktigare roll i framtidens hållbara lösningar – det är en pusselbit som vi inte kommer att kunna vara utan i vårt arbete mot ett samhälle som drivs med 100 procent förnybar energi, säger Seved Lycksell, affärsområdeschef för Skellefteå Kraft Infraservice, och fortsätter;

– Vi har under flera år lagt stora resurser, och fortsätter att göra det, för att utveckla ett modernt och välunderhållet elnät med bra kapacitet och som är tåligt mot väder och vind – något som krävs för att våra kunder ska få en trygg och säker leverans. Medarbetarna på Energiservice, som jobbar hårt ute på fältet, är givetvis också en betydelsefull del av detta fina resultat.

Förstaplats i tre nya kategorier

I tre av kategorierna tar Skellefteå Kraft ny förstaplats i år. En av dessa kategorier är företagskund elhandel.

Skellefteå Kraft har energibranschens mest nöjda kunder i kategorin Elhandel företag

Resultaten för kategorin Elhandel företag. Källa: SKI

– Det här känns extra kul eftersom vi vet att det här har varit ett utmanande år för många av våra företagskunder. Vi förstår att många kunder har det tufft i och med coronapandemin, och det känns bra att vi under dessa förutsättningar har kunnat hjälpa dem på ett bra sätt så att det känner sig nöjda med vårt samarbete, säger Lars Lundmark, affärsenhetschef försäljning på Skellefteå Kraft.

– Vi är också glada och tacksamma över att våra privatkunder fortsatt rankar oss högt, fortsätter han.

Tack för förtroendet

Nu blickar vi framåt mot ett spännande 2021.

Tillsammans fortsätter vi driva på omställningen av ett 100 % förnybart samhälle.

Om Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersöker kunders upplevelser av privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Varje år genomför de en kundundersökning för att ta reda på vad det är som gör kunder nöjda och lojala.

Svaren presenteras bransch för bransch i en årlig rapport.

Här kan du läsa hela rapporten för energibranschen.

Resultat från tidigare år

I energibranschen undersöker SKI sex olika kundkategorier.

Kundnöjdheten i en SKI-mätning utgår från en skala mellan 0 och 100.

Betyg över 75 pekar generellt på en stark relation mellan företag och kund.

Så här har siffrorna för Skellefteå Kraft sett ut de senaste fyra åren.

Kundnöjdhet
Skellefteå Kraft 2017 2018 2019 2020 Placering 2020 (2019)
Elhandel företag 75,1 71,4 72,5 74,1 1 (3)
Elhandel privat 71,4 73,6 80,2 73,6 4 (1)
Elnät företag 76,1 74,0 77,1 71,9 1 (1)
Elnät privat 72,4 77,3 79,1 72,2 1 (1)
Fjärrvärme företag 72,5 77,2 78,5 78,5 1 (2)
Fjärrvärme privat 80,0 76,5 76,2 78,1 1 (4)
Fibernät företag 74,5*
Fibernät privat 78,8*

*Nytt för i år är att SKI även börjat mäta kundnöjdheten gällande fibernät.

Det är inte en kundkategori där aktörer jämförs med varandra, utan undersökningen jämför aktören mot branschens snitt. Kategorin saknar därför placeringar, men Skellefteå Kraft rankar sig klart över branschen i så gott som samtliga områden.

Branschens snitt för fibernät privat är 63,6 och för fibernät företag är siffran 66,3.

Till toppen
92 queries in 0.000 seconds, using 21.65MB memory
Web accelerated via IISpeed by We-AMP