Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Även i utmanande tider får Skellefteå Kraft högsta betyg

År 2022 blev ett år av rekord. Både gällande spotpriser på el men även på antalet inkomna kundärenden. Något som flertalet aktörer inom energibranschen aviserat om. Detta återspeglas i kundnöjdheten för hela energibranschen som är den lägsta sedan 2016

Svenskt kvalitetsindex, SKI, genomför varje år en av Sveriges största nöjd kund-undersökningar inom en rad olika branscher. När Sveriges energikunder rankar hur nöjda de är med sina leverantörer fortsätter Skellefteå Kraft att placera sig bland de fem främsta företagen inom samtliga kategorier.

I årets undersökning får två nykomlingar högst betyg bland elhandelskunderna – Tibber på privatmarknaden och Trollhättan Energi på företagsmarknaden som tar förstaplatsen i respektive kundsegment. Lägst betyg ger privatkunderna Eon. Näst sämst betyg får Fortum, som sedan följs av Göta Energi och Vattenfall.

Skellefteå Kraft, som fick topplaceringar i förra årets mätning, hamnar på en fjärde plats bland de privata elhandelskunderna och på en femte plats bland företagskunderna. Generellt är det de större aktörerna som tappat mest i kundnöjdhet till förmån för mindre lokala aktörer, samt Tibber som vuxit sig stor på rekordfart.

Gällande kundnöjdhet för elnät och fjärrvärme behåller Skellefteå Kraft sina topplaceringar från förra årets undersökning, men till skillnad från fjolåret placerar de privata fjärrvärmekunderna i år Skellefteå Kraft högst upp på prispallen.   

Skellefteå Krafts placering inom de sex olika undersökningsområdena (föregående års placering inom parantes):

  • Elhandel företag: 5 (2)
  • Elhandel privat: 4 (1)
  • Elnät företag: 1 (1)
  • Elnät privat: 1 (1)
  • Fjärrvärme företag: 2 (2)
  • Fjärrvärme privat: 1 (2)

Tuffa tider för många

Höga elpriser och långa telefonköer var starkt påverkande faktorer även under förra årets mätning. Höga drivmedelspriser likaså. Vad som, utöver detta, även varit faktorer i årets mätning är skenande livsmedelspriser, ränteökningar och en inflation långt över det normala. Sammantaget har detta gjort de svenska hushållens  vardagsekonomi mer ansträngd vilket särskilt märks på betyget gällande ”prisvärdhet” som minskat från förra årets mätning.

  • Vi börjar nu ha ett antal utmanande år bakom oss med omvärldsfaktorer som påverkat oss alla, både företag och privatpersoner. Då inte minst ekonomiskt. Att ge våra kunder den service de förväntar sig har alltid varit, och kommer alltid vara, högsta prioritet för oss på Skellefteå Kraft. I år har antalet kunder som söker råd slagit alla rekord och trots att vi fördubblat personalstyrkan som jobbar med detta har telefonköerna varit längre än vi önskat. Därför är jag väldigt glad och tacksam att våra kunder ändå gett oss så pass höga betyg att vi placerar oss långt över branschsnittet, säger Sanna Lundström, affärsområdeschef Marknad.

Sveriges mest nöjda elnäts- och fjärrvärmekunder

Skellefteå Kraft försvarar förstaplatserna hos elnätskunderna, som är det segment inom energisektorn där den generella kundnöjdheten sjunkit mest. Precis som inom elhandeln är det den upplevda prisvärdheten i relation till vad man betalar som är den främsta anledningen till minskad kundnöjdhet. Ett trendbrott i årets undersökning är en upplevd ökning av produktkvalitén, något som är strakt förknippat med leveranssäkerhet och hantering av avbrott.

  • Att vi lyckas försvara våra två förstaplaceringar från förra årets mätning visar att de insatser vi utfört under året gjort skillnad. Vi kommer inte bara fortsätta underhålls- och utbyggnadsprojekten utan intensifiera dessa under kommande år för att möjliggöra omställningen, den stigande efterfrågan på el från både privatpersoner och företag samt tryggade elleveranser, säger Clas Berglund, vd Skellefteå Kraft Elnät AB.

Fjärrvärmekunderna sticker ut i årets undersökning i det avseende att här har nöjdheten ökat. Till skillnad från både elhandels- och elnätskunderna är det just prisvärdheten som drar upp betyget hos fjärrvärmekunderna. Även attribut som stabilitet och komfort bidrar till den ökade nöjdheten.

  • Att fjärrvärmen är trygg, enkel och miljövänlig har länge varit anledningen till att många väljer att ansluta sina bostäder till fjärrvärmenätet. Med år som de två senaste med kraftigt svängande elpris, har fler kunder även fått upp ögonen för den stabila prisnivån. Fjärrvärmen påverkas ju inte av elprisets svängningar utan prissätts en gång per år som ett konkurrenskraftigt alternativ till övriga uppvärmningskällor. Att välja fjärrvärme innebär också att efterfrågan på el minskar vilket i sin tur leder till lägre elpriser, så vi hoppas att vi får många nya fjärrvärmekunder här framöver, säger Ulf Hedqvist, affärsområdeschef Värme

Tack för förtroendet i utmanande tider

Nu blickar vi framåt mot ett spännande 2023.

Tillsammans fortsätter vi bidra till att driva på omställningen av ett 100 % förnybart samhälle.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersöker kunders upplevelser av privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Varje år genomför de en kundundersökning för att ta reda på vad det är som gör kunder nöjda och lojala.

Svaren presenteras bransch för bransch i en årlig rapport.

Här kan du läsa hela rapporten för energibranschen 2021.

I energibranschen undersöker SKI sex olika kundkategorier.

Kundnöjdheten i en SKI-mätning utgår från en skala mellan 0 och 100.

Betyg över 75 pekar generellt på en stark relation mellan företag och kund.

Så här har siffrorna för Skellefteå Kraft sett ut de senaste fyra åren.

Kundnöjdhet              
Skellefteå Kraft 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2022
Elhandel företag 75,1 71,4 72,5 74,1 69,9 68,2  5
Elhandel privat 71,4 73,6 80,2 73,6 74,9 72,8  4
Elnät företag 76,1 74,0 77,1 71,9 71,6 70,7  1
Elnät privat 72,4 77,3 79,1 72,2 73,4 71,4  1
Fjärrvärme företag 72,5 77,2 78,5 78,5 72,8 75,7  2
Fjärrvärme privat 80,0 76,5 76,2 78,1 74 76,0  1

 

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

 

Skaffa ett fast eller rörligt elavtal.

Alltid med 100 % förnybar el!

Ska du bygga nytt?

Beställ din anslutning i tid