Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Även i utmanande tider får Skellefteå Kraft högsta betyg

År 2021 blev en utmaning, inte minst på grund av pandemi och höga elpriser. Trots det är Skellefteå Krafts kunder fortsatt branschens allra mest nöjda, enligt den senaste SKI-mätningen. Stort tack för förtroendet!

Svenskt kvalitetsindex, SKI, genomför varje år en av Sveriges största nöjd kund-undersökningar inom en rad olika branscher.

Och när Sveriges energikunder rankar hur nöjda de är med sina leverantörer i den senaste undersökningen, då är det Skellefteå Kraft som får fortsatt förtroende för att åter kunna knipa topplaceringar inom energibranschen.

I tre av sex kategorier placerar kunderna oss återigen allra högst upp, i resterande tar vi silver.

  • Elhandel privat (1)
  • Elhandel företag (2)
  • Elnät privat (1)
  • Elnät företag (1)
  • Fjärrvärme privat (2)
  • Fjärrvärme företag (2)

Ett fantastiskt resultat, precis som i fjol, efter ett år som satt hela samhället på prov.

När datainsamlingen för årets undersökning genomfördes låg elpriserna på rekordnivåer och vi, liksom våra branschkollegor, hade telefonköer som sträckte sig långt över önskvärt läge.

– Kort sagt övergick ett utmanande 2020 till ett än mer utmanande 2021. Vi har verkligen jobbat hårt med att anpassa verksamheten efter det speciella läget som varit, och fortfarande är, för att ge våra kunder den bästa service vi kan. Att få så höga nivåer på kundnöjdheten även i år gör mig fantastiskt stolt och glad. Det är ingenting vi någonsin tar för givet, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef Marknad.

Service och pålitlighet viktiga faktorer

Att leverantören upplevs som pålitlig, tar samhällsansvar och är enkel att vara kund hos är några faktorer som haft extra stor betydelse på undersökningens resultat i år.

I årets undersökning syns också en minskad kundnöjdhet för energibranschen som helhet. Det gäller framför allt hos privatkunderna, där bristen på proaktiviteten och initiativförmåga bland leverantörerna bidrar till den dalande nöjdheten.

Därför är det extra positivt att en av våra förstaplatser är i just kategorin privatkund elhandel.

– De senaste månaderna har präglats av stigande elpriser, och det är fullt förståeligt att rekordmånga privatkunder därför kontaktat oss för att ställa frågor och göra en översyn av sina avtal. Ärendeantalet har varit det dubbla, jämfört med vad vi brukar ha på en månad. Resultatet i undersökningen tyder på att vi ändå lyckats bemöta dem på ett bra sätt, vilket är väldigt glädjande, berättar Lars Lundmark, affärsenhetschef försäljning på Skellefteå Kraft.

Resultatet i kategorin elhandel privat. Branschsnittet ligger på 65,4 %, Skellefteå Kraft tar förstaplatsen med 74,9 %

Elhandel privat, branschsnittet i grönt.

Fortsatt starkt förtroende hos nätkunderna

Även detta år får Skellefteå Kraft fina betyg av kunderna i kategorierna elnät, fibernät och fjärrvärme.

Skellefteå Kraft har branschens högsta kundnöjdhet på elnätssidan, både för privatpersoner och företagskunder och försvarar därmed sin förstaplats från fjolåret.

– Det här visar att våra satsningar på att bygga och utveckla ett tryggt elnät är helt rätt ur ett kundperspektiv och ger fortsatt goda resultat. Vi fortsätter också att förstärka elnätet, både för privat- och företagskunder, för att skapa trygghet och för att möjliggöra den gröna industrietableringen i vårt område, säger Clas Berglund, vd på Skellefteå Kraft Elnät AB.

Elnät privat och elnät företag. Branschsnittet i grönt respektive orange.

Elnät privat och elnät företag. Branschsnittet i grönt respektive orange.

Fjärrvärmekunderna placerar fortfarande Skellefteå Kraft högt upp, men hamnar i år på en andraplats i både privat- och företagskategorin.

– Vi är mycket tacksamma att våra kunder rankar oss högt, och vi är stolta över att vara näst bäst i branschen samtidigt som vi växer kraftigt. Under året har vi välkomnat rekordmånga nya värmekunder, såväl villakunder som fastigheter och industrier, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef värme på Skellefteå Kraft.

– Samtidigt, i denna expansiva fas, så finns det alltid läge att reflektera kring hur vi ska fortsätta vårda våra trogna kunder samtidigt som vi välkomnar och förbereder för de nya etableringarna i staden. Det gäller alltid att hitta en bra balans.

I fjol var fibernät var ett nytt mätområde i undersökningen. I finns alltså utfall att jämföra med – och även där är det positiva siffror att visa; nöjdheten hos kunderna långt över branschstandard.

Det finns en något minskad nöjdhet hos privatkunderna, vilket främst beror på ett upplevt försämrat utbud av tjänster. Nöjdheten hos företagskunderna ökar däremot; några av anledningarna till det är att de känt sig informerade och fått den hjälp de behövt.

Tack för förtroendet i utmanande tider

Nu blickar vi framåt mot ett spännande 2022.

Tillsammans fortsätter vi bidra till att driva på omställningen av ett 100 % förnybart samhälle.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersöker kunders upplevelser av privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Varje år genomför de en kundundersökning för att ta reda på vad det är som gör kunder nöjda och lojala.

Svaren presenteras bransch för bransch i en årlig rapport.

Här kan du läsa hela rapporten för energibranschen 2021.

I energibranschen undersöker SKI sex olika kundkategorier.

Kundnöjdheten i en SKI-mätning utgår från en skala mellan 0 och 100.

Betyg över 75 pekar generellt på en stark relation mellan företag och kund.

Så här har siffrorna för Skellefteå Kraft sett ut de senaste fyra åren.

Kundnöjdhet
Skellefteå Kraft 2017 2018 2019 2020 2021 Placering 2021 (2020)
Elhandel företag 75,1 71,4 72,5 74,1 69,9 2 (1)
Elhandel privat 71,4 73,6 80,2 73,6 74,9 1 (4)
Elnät företag 76,1 74,0 77,1 71,9 71,6 1 (1)
Elnät privat 72,4 77,3 79,1 72,2 73,4 1 (1)
Fjärrvärme företag 72,5 77,2 78,5 78,5 72,8 2 (1)
Fjärrvärme privat 80,0 76,5 76,2 78,1 74 2 (1)

För andra året har även kundnöjdheten gällande fibernät varit en del av SKI-undersökningen.

Där fortsätter Skellefteå Kraft att rankas klart över branschsnittet. Siffrorna från 2020 i parentes.

Fibernät Skellefteå Kraft privat: 76,6 (78,8)
• Fibernät Branschsnitt privat: 63,3 (63,6)
Fibernät Skellefteå Kraft företag: 77,2 (74,5)
• Fibernät Branschsnitt företag: 68,1 (66,3)

Få hjälp från branschens bästa kundservice

 

Skaffa ett fast eller rörligt elavtal.

Alltid med 100 % förnybar el!

Ska du bygga nytt?

Beställ din anslutning i tid