3 juni 2019

Skellefteå Kraft utvecklar elbilsladdning med Drive Center Arena

För att snabba på utvecklingen av laddning av eldrivna bilar har Skellefteå Kraft ingått ett partnerskap med Drive Center Arena i Fällfors.

Patrik Grants affrsomrdeschef Skellefte Kraft och Daniel Wikgren banchef Drive center arena

En omställning energisystemet i både Sverige och världen är nödvändig för att möta klimatförändringarna. Omställningen till förnybar energi kräver insatser, innovation och initiativ inom många områden, från hur vi värmer upp våra hus och laddar våra telefoner till hur vi transporterar oss. Antalet elbilar ökar i snabb takt och den utvecklingen vill Skellefteå Kraft bidra till genom att satsa på ladd-infrastruktur och anpassade tekniklösningar för elfordon, smarta lösningar som underlättar användandet av elektrifierade fordon i Sverige.
Sedan i höstas ingår Skellefteå Kraft i en allians för eldrivna transportlösningar tillsammans med racingteamet PWR racing som tagit fram en eldriven tävlingsbil. Nu tas nästa steg tillsammans med Skandinaviens längsta racingbana Drive Center Arena i Fällfors utanför Skellefteå. Målet är att kunna genomföra racingtävlingar med bilar drivna på el, vilket ställer höga krav på mycket snabb laddning.

- Racing är en naturlig innovations- och utvecklingsplattform där alla fordonets system och teknik testas till sin absoluta gräns. Den teknikutvecklingen kan sedan appliceras på laddutrustning för personbilar, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad vid Skellefteå Kraft.

Fällfors särskilt lämpligt
År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och för inrikes transporter är målet att utsläppen ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.
- Vi vill gå i täten för framtidens energiförsörjning och vara en del av den hållbara samhällsomställning vi står inför. Elektrifieringen av transportsektorn är mycket viktig för att vi ska nå de mål som satts upp både för koldioxidutsläpp och för energisektorn, säger Patrik Grantås.

Att ladda elbilar snabbt ställer höga krav på tillräcklig effekt i elnätet vilket lämpar sig väl vid Drive Center Arena, tack vare att det tidigare legat en militär anläggning på platsen. Nu etableras två snabbladdare på arenan som till att börja med kan möta behoven för event, fordonslanseringar och tester.
- Vi vill bidra till att utsläppen från bilindustrin minskar. Vi ser Skellefteå Kraft som en utmärkt partner för att nå vårt mål att bli den första banan i Sverige som är anpassad för elbilsracing, säger Daniel Wikgren, banchef Drive Center Arena.

För mer information kontakta:
Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft
Mobil: 072-452 09 30
E-post: patrik.grantas@skekraft.se

Daniel Wikgren, banchef, Drive Center Arena
Mobil: 070-594 87 50
E-post: daniel.wikgren@drivecenter.se

Artikeln på Cision

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET