100 procent förnybart till 2040

För drygt ett år sedan presenterade fem svenska partier en blocköverskridande överenskommelse med målet om ett helt förnybart energisystem till 2040. För att undersöka vägen fram till 2040 har Skellefteå Kraft tillsammans med teknikkonsultföretaget Sweco tagit fram en rapport som beskriver två alternativa vägar till ett 100 procent förnybart energisystem.

Rapporten visar att målet om 100 procent förnybart är realistiskt att genomföra. Omställningen kommer att leda till ett samhälle med betydligt lägre miljöpåverkan, med lägre risker och som samtidigt kan leverera den stabilitet och energiförsörjning som ett samhälle i utveckling behöver.

Två scenarier

De båda alternativen som lyfts fram i rapporten kan beskrivas som ett ”nordligt” scenario där vattenkraft, landbaserad vindkraft och solkraft utvecklas tillsammans med ökad överföring i nord-sydlig riktning. Det andra alternativet är ett ”sydligt” där havsbaserad vindkraft får en väsentligt större roll tillsammans med landbaserad vind och sol. Swecos analys visar att det nordliga alternativet skapar minst obalanser i energisystemet och är mer fördelaktigt ur ett investeringsperspektiv.

Vattenkraft – en nyckelroll

Vidare visar rapporten är utmanande att växla ut så mycket planerbar produktion mot väderberoende. Därför är det nödvändigt att vattenkraften får en nyckelroll i ett förnybart system om vi vill behålla stabiliteten som dagens elmarknad uppvisar. En ökad överföring av el är nödvändigt oavsett vilken väg man väljer.

Vattenkraftens unika kombination mellan att vara en lagringsbar, klimatvänlig, förnybar och planerbar kraftkälla, gör den till en av Sveriges allra viktigaste naturtillgångar. När kärnkraften fasas ut och den väderberoende energiproduktionen byggs ut behövs vattenkraftens egenskaper och reglerbarhet för att säkerställa ett robust och tillförlitligt energisystem. Det går att öka vattenkraftens effekt med minst 24 % (3,4 GW) utan att bebygga nationalälvarna eller ta i anspråk nya fallhöjder. Vi anser därför att vattenkraften kommer att behövas i en större utsträckning än idag i framtidens förnybara energisystem.

Här kan du ta del av en sammanfattning av rapporten. Vill du fördjupa dig så finner du Sweco:s originalrapport här.

Till toppen
Powered by PageSpeed