Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Beställ ledningsanvisning innan du gräver

Planerar du att gräva, schakta, borra eller riskerar du att på annat sätt komma i kontakt med våra ledningar ska du alltid beställa en kostnadsfri ledningsanvisning.

Det är viktigt att du förvissar dig om var ledningarna finns innan du sätter igång. Om du skadar en ledning och inte sökt ledningsanvisning debiteras du för reparationskostnaden.

Kostnadsfri anvisning

Anvisning av Skellefteå Krafts optofiber el- och fjärrvärmeledningar är kostnadsfri under ordinarie arbetstid förutsatt att beställningen är gjord minst 5 arbetsdagar före önskat anvisningsdatum. Observera att privata ledningar, efter elmätaren, inte anvisas. För att få dessa ledningar markerade innan grävningen rekommenderar vi att du kontaktar en elinstallatör.

Minst fem arbetsdagar före önskat anvisningsdatum behöver du ha skickat in din beställning som du gör genom ledningskollen.se.

Är du i akut behov av en ledningsanvisning som inte räknas som en samhällsfarlig situation? Då hjälper Geomatikk till i mån av tid. Och det utförs då mot en kostnad.

Om ärendet är i behov av omedelbar uppschaktning på grund av att en samhällsfarlig situation har uppstått sker ledningsanvisning utan kostnad.

Exempel på detta är om risk finns för personskada eller betydande skada på egendom vid exempelvis gasläcka, vattenläcka eller liknande har uppstått.

Om du akut behöver en ledningsanvisning ska du Kontakta Geomatikk på 026-123500 eller epost: ledningsanvisning@geomatikk.se.

När du gör beställningen behöver du uppge följande:
  • Exakt var grävningen ska ske. Det kan du på ledningskollen.se markera på en karta.
  • Vad du ska göra. Informationen bör vara så detaljerad som möjligt.
  • Namn, telefonnummer och e-postadress till en kontaktperson som kommer att finnas på plats.

Tänk på att planera anvisningen efter din grävning. De markeringar som görs kan försvinna och endast en utsättning är kostnadsfri.

Om du behöver en kompletterande anvisning så kostar det extra per tillfälle.

Som beställare har du ansvar för att dokumentera det som är utsatt. Aktsam grävning ska ske en meter på vardera sidan om markeringen.

Vi lämnar aldrig ut lägesdjup på våra ledningar eftersom djupet kan variera.

När du ska fylla igen efter grävningen bör du se till att det är stenfritt närmast ledningen. Minst 10 centimeter runt ledningen ska vara återfyllt med stenfri jord eller sand.

Vid eventuell avgrävning eller skada på ledningen ska du inte försöka reparera själv. Anmäl det direkt till oss på telefon 020-77 27 00.

Tänk på att en skadad eller nedfallen ledning kan vara livsfarlig! Upptäcker du en skadad eller en nedfallen ledning, rör ingenting, ring  felanmälan på telefon 020-77 27 00.

Viktigt vid skadad ledning

Tänk på att en skadad eller nedfallen ledning kan vara livsfarlig. Upptäcker du en skadad eller en nedfallen ledning, rör ingenting. Ring direkt till Skellefteå Krafts felanmälan.

Telefon: 020-77 27 00

 

Alla dagar, dygnet runt

För felanmälan

Ring 020-77 27 00