Beställ ledningsanvisning innan du gräver

Planerar du att gräva, schakta, borra eller riskerar du att på annat sätt komma i kontakt med våra ledningar ska du alltid kontakta oss på Skellefteå Kraft.

Det är viktigt att du förvissar dig om var ledningarna finns innan du sätter igång. Om du skadar en ledning och inte sökt ledningsanvisning debiteras du för reparationskostnaden.

Kostnadsfri anvisning

Vi erbjuder kostnadsfri anvisning av Skellefteå Krafts optofiber el- och fjärrvärmeledningar under ordinarie arbetstid förutsatt att beställningen är gjord minst 5 arbetsdagar före önskat anvisningsdatum. Observera att vi inte anvisar privata ledningar, efter elmätaren. För att få dessa ledningar markerade innan grävningen rekommenderar vi att du kontaktar en elinstallatör.

Så här beställer du anvisning

Minst fem arbetsdagar före önskat anvisningsdatum vill vi ha din beställning som du gör genom ledningskollen.se.

Gällande akut ledningsanvisning eller frågor kring ett ledningsanvisningsärende kontakta Geomatikk.

Om du är i akut behov av ledningsanvisning som ej räknas som en samhällsfarlig situation hjälper Geomatikk till i mån av tid, den utförs då mot en kostnad.

Om ärendet är i behov av omedelbar uppschaktning på grund av att en samhällsfarlig situation har uppstått sker ledningsanvisning utan kostnad.

Exempel på detta är om risk finns för personskada eller betydande skada på egendom vid exempelvis gasläcka, vattenläcka eller liknande har uppstått.

När du gör beställningen vill vi att du uppger följande:

  • Exakt var grävningen ska ske. Vi vill helst få det markerat på en karta eller med exakta koordinater. Om du är osäker på om anvisning behövs skickar vi gärna kartor till dig som visar var våra ledningar går.
  • Vad ni ska göra. Vi vill ha så detaljerad information som möjligt.
  • Namn, telefonnummer och e-postadress till en kontaktperson som kommer att finnas på plats.

Tänk på att planera anvisningen efter din grävning. De markeringar vi gör kan försvinna och vi gör endast en utsättning kostnadsfritt.

Om du behöver en kompletterande anvisning så kostar det extra per tillfälle.

Under grävningen

Som beställare har du ansvar för att dokumentera det som är utsatt. Aktsam grävning ska ske en meter på vardera sidan om markeringen.

Vi lämnar aldrig ut lägesdjup på våra ledningar eftersom djupet kan variera.

Efter grävningen

När du ska fylla igen efter grävningen bör du se till att det är stenfritt närmast ledningen. Minst 10 centimeter runt ledningen ska vara återfyllt med stenfri jord eller sand.

Vid eventuell avgrävning eller skada på ledningen ska du inte försöka reparera själv. Anmäl det direkt till oss på telefon 020-77 27 00.

Tänk på att en skadad eller nedfallen ledning kan vara livsfarlig! Upptäcker du en skadad eller en nedfallen ledning, rör ingenting, ring  felanmälan på telefon 020-77 27 00.

 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP