Beställ ledningsanvisning innan du gräver

Planerar du att gräva, schakta, borra eller riskerar du att på annat sätt komma i kontakt med våra ledningar ska du alltid kontakta oss på Skellefteå Kraft.

Det är viktigt att du förvissar dig om var ledningarna finns innan du sätter igång. Om du skadar en ledning och inte sökt ledningsanvisning debiteras du för reparationskostnaden.

Kostnadsfri anvisning

Vi erbjuder kostnadsfri anvisning av Skellefteå Krafts optofiber el- och fjärrvärmeledningar under ordinarie arbetstid förutsatt att beställningen är gjord minst 5 arbetsdagar före önskat anvisningsdatum. Observera att vi inte anvisar privata ledningar, efter elmätaren. För att få dessa ledningar markerade innan grävningen rekommenderar vi att du kontaktar en elinstallatör.

Så här beställer du anvisning

Senast 5 arbetsdagar före önskat anvisningsdatum vill vi ha din beställning som du gör genom Ledningskollen.se. Det går även bra att ringa 0910-77 27 43 eller skicka e-post till ledningsanvisning@skekraft.se 

När du gör beställningen  behöver vi veta följande:

  • Exakt var grävningen ska ske. Vi vill helst få det markerat på en karta eller med exakta koordinater. Om du är osäker på om anvisning behövs skickar vi gärna kartor till dig som visar var våra ledningar går.
  • Vad ni ska göra. Vi vill ha så detaljerad information som möjligt.
  • Namn, telefonnummer och e-postadress till en kontaktperson som kommer att finnas på plats.

Tänk på att planera anvisningen efter din grävning. De markeringar vi gör kan försvinna och vi gör endast en utsättning kostnadsfritt. Om du behöver en kompletterande anvisning debiteras du 740 kronor/timme.

Priser

Beställer du tjänsten fem dagar i förväg är den helt gratis. Akut ledningsanvisning kostar 3000 kr inklusive moms.

Under tiden du gräver

  • Du som beställare har ansvar för att dokumentera det som är utsatt.
  • Aktsam grävning ska ske en meter på vardera sidan om markeringen.
  • Vi lämnar aldrig ut lägesdjup på våra ledningar eftersom djupet kan variera.

Efter grävningen

  • När du ska fylla igen efter grävningen bör du se till att det är stenfritt närmast ledningen. Minst 10 centimeter runt ledningen ska vara återfyllt med stenfri jord eller sand.
  • Vid eventuell avgrävning eller skada på ledningen ska du inte försöka reparera själv. Anmäl det direkt till oss på telefon 020-77 27 00.

 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP