Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Ansluta till elnätet

Här kan du läsa om hur du ansluter din anläggning till vårt elnät.

 Om du behöver en ny elanslutning, exempelvis till ditt nya hus eller sommarstuga, kontaktar du nätägaren där du har din fastighet. Ligger den inom vårt nätområde är det oss du kontaktar.

Anslutningspriset beror på vilket arbete som ska göras och hur stor servissäkring (storlek på din elanslutning) du behöver.

Vi följer Energimarknadsinspektionens schablonmodell för anslutningsavgifter.

 

Karta över Skellefteå Krafts nätområde

 Upp till 25 A

Anslutningspriset utgår från vilken zon din anslutningspunkt ligger i jämfört med närmaste anslutningspunkt i elnätet. Exakt pris får du i vår offert när vi vet hur förutsättningarna ser ut hos dig.

 Zon Avstånd 16 – 25 A
 Zon 1 0 – 200 m 37 500 kr*
 Zon 2 200 – 600 m 37 500 kr* + 321,25 kr/m
 Zon 3 600 – 1200 m 166 000* + 742,5 kr/m
 Zon 4 1200 – 1800 m 611 500 kr* + 465 kr/m

Alla priser inklusive moms. Priserna gäller från 2021-01-01.

*Avstånd beräknas från Skellefteå Krafts befintliga elnät vilket exempelvis kan utgöras av kabelskåp, nätstation och stolpe.

63 A och uppåt

 Servisstorlek Nominellt anslutningspris inkl. moms
 63 A 50 000 kr
 100 A 65 000 kr
 125 A 78 750 kr
 160 A 93 750 kr
 200 A 107 500 kr
 Över 200 A 537,5 kr/A

Tillämpning

Prislistan avser nominellt pris för nyanslutning. Ev. överstigande kostnad läggs till det nominella priset. Exakt pris får du i vår offert när vi vet hur förutsättningarna ser ut hos dig. Anslutningsavgiften är inte återbetalningsbar om abonnemanget upphör.

Markarbete

Servisledning och förläggning ingår i anslutningspriset. Schaktning och återställningsarbeten på den egna tomtmarken bekostas av kund. Kabelrör tillhandahålls kostnadsfritt vid Skellefteå Krafts förråd.

Utökning servis

Avgift för utökning faktureras med det belopp som motsvarar skillnaden mellan schablonavgiften för den nya servisstorleken och den befintliga.
Vid en verklig kostnad som är högre än den nominella mellanskillnaden faktureras den överstigande delen som tillägg. Utökning från 25 till 35 A är möjlig till reducerad kostnad om inga förstärkningsåtgärder krävs och befintlig leveranspunkt bibehålls. Pris 3750 kr inklusive moms.

Under exempelvis ett byggarbete kan man behöva en tillfällig elanslutning. Du kontaktar då både oss och en behörig elinstallatör, som tillhandahåller byggcentralen. Elinstallatören skickar in en föranmälan till oss.

Vi behöver din beställning minst 10 arbetsdagar före önskad leveransdag. Vid senare beställning eller om arbete måste utföras utanför normal arbetstid gäller den högre avgiften.

När leveransen ska avbrytas kontaktar du oss, så kopplar vi från byggcentralen och hämtar igen mätaren eller flyttar den till det permanenta fasadmätarskåpet.

Priserna gäller från och med 2019-04-01.

Servisstorlek, avgift kr  Avgift kr planerat  Avgift kr oplanerat
inkl moms inkl moms
25 A* 3 750 5 625
 25-63 A 5 000 6 875
 80-200 A 8 125 10 000
< 200 A Offert Offert

*Priset gäller när din anslutning kommer att bli permanent efter byggarbetet. Om du ska bygga nytt hus och behöver en tillfällig anslutning (byggström) som sedan ska övergå till en permanent anslutning bör du kontakta oss i god tid innan så vi hinner planera för både den tillfälliga och permanenta anslutningen. Vi skickar en offert på den permanenta anslutningen.

 Utöka effektuttaget

Vid utökning av din elanslutning förlägger vi en grövre serviskabel och du kanske måste byta serviscentral eller mätarskåp.

Vid ändring av mätarsäkring från området 63 A eller mer, behöver du bygga om din mätutrustning för effektmätning.

Minska effektuttaget

Vid ändring av mätarsäkring till 63 A eller mindre, behöver du bygga om din mätutrustning för direktmätning.

Du anlitar en behörig elinstallatör som utför ombyggnaden i samarbete med oss.

Kontakta Kundservice för offert.

Om du vill avsluta en befintlig elanslutning behöver vi en skriftlig uppsägning minst en månad innan elanslutningen ska upphöra.

När vi tagit emot uppsägningen monteras elmätaren och elledningar ner och kopplas bort från elnätet. Detta gör vi utan kostnad.

Vill du ansluta fastigheten till elnät igen så gäller reglerna för nyanslutning.

Uppsägning av elanslutning

Tänker du installera solceller eller ett mindre vindkraftverk?
Det finns många produkter på marknaden. Se till att göra rätt från början och ta reda på vilka regler som gäller innan du investerar.

Mikroproduktion

Att producera förnybar el i liten skala kallas mikroproduktion. Produktionen är i första hand tänkt för eget bruk vilket minskar behovet av att köpa el. Som mikroproducent ska du producera mindre el än du förbrukar under ett kalenderår. Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på max 63 ampere (A) och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får vara högst 43,5 kW.

Vissa dagar kanske din elproduktion överstiger din förbrukning, då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du har också möjlighet att sälja din överskottsel till ett elhandelsföretag. Producerar du mer el än du förbrukar under ett kalenderår räknas du som kommersiell småskalig producent.

Kontakta oss

Innan du köper en produktionsanläggning vill vi att du kontaktar oss för en bedömning om din nuvarande anslutning klarar av installationen.

Vi ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt. Därefter är det ditt ansvar att arbetet utförs enligt gällande standard av en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören meddelar oss när din anläggning är klar för att anslutas till elnätet.

Checklista

  • Ta reda på information om tänkbar produktionsanläggning.
  • Kolla upp om du behöver eventuella tillstånd eller bygglov.
  • Undersök om det finns möjlighet till ersättning eller bidrag.
  • Kontakta oss innan du gör din investering.
  • När köpet är klart kontaktar du en elinstallatör som installerar din anläggning och sköter kontakten med oss.
  • Om din nuvarande anläggning behöver byggas om utför vi det.
  • Vi byter din elmätare så att den kan mäta både förbrukning och produktion. Bytet är kostnadsfritt.
  • Vill du sälja din överskottsel kontaktar du ett elhandelsföretag för att teckna ett avtal.
  • Kontakta Skatteverket för att registrera dig för moms vilket är en förutsättning för att kunna få betalt för din elproduktion. Om du säljer överskottselen kan du ha rätt till skattereduktion.

Länktips

Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Skatteverket
Energiföretagen Sverige

Kontakta oss i god tid innan önskat anslutningsdatum

För tillfället har vi stor efterfrågan på olika typer av anslutningsärenden och handläggningstiden kan därför vara längre än vanligt.

 

Här kan du ta del av dina konsumenträttigheter.

Få hjälp från branschens bästa kundservice

Driftinformation

För dig som elinstallatör

Gör en för-färdiganmälan.