Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Batteri till solceller

Batterier som används i samband med solcellssystem kallas vanligtvis för solbatterier eller solcells­batterier, och de spelar en viktig roll i att lagra den elektricitet som genereras av solcellerna. Att skaffa batteri till solceller kan kännas knepigt men här ger vi dig några tips. 

Använder du solbatterier tillsammans med solcellspaneler kan du öka självförsörjningsgraden, vilket gör det till en attraktiv lösning för dig som vill dra nytta av solenergin. 

Att koppla ett batteri till solpaneler ger möjlighet till energilagring och tidsstyrning, vilket minskar elköpkostnader och ökar din självförsörjning med förnybar energi. Batteriet kan också användas för att stabilisera elnätet och delta i flexmarknaden, vilket kan ge ekonomiska fördelar genom att sälja överskottsel vid höga priser.

Solceller med batteri

Solcellspaneler genererar elektricitet när solen skiner, men elproduktionen varierar under dagen och är ofta låg på natten. Det kan även varierar från månad till månad.

Solbatterier används för att lagra el. Oftast genom att det laddas under natten när elen är billig, sedan vid morgonbestyren töms batteriet för att laddas upp gratis under dagen genom solcellerna. När det sedan är dags för middag och kvällsaktiviteter används den lagrade elen från batteriet igen. Detta ökar användbarheten och pålitligheten hos solenergi.

Typer av solbatterier

Det finns olika typer av batterier som kan användas i solcellssystem. De vanligaste är bly-syra-batterier, litium-järn-fosfatbatterier (LiFePO4), litium-nickel-mangan-kobolt (NMC) batterier och litium-titanatbatterier (LTO). På grund av deras långa livslängd, höga energitäthet och säkerhet är LiFePO4-batterier mycket populära.

Batteri till solceller – LiFePO4-batterier (Litium-järn-fosfatbatterier)

Dessa batterier har blivit populära inom solcellssystem på grund av deras långa livslängd, höga energitäthet, säkerhet och effektivitet, vilket gör dem till ett eftertraktat val för de som söker maximal prestanda och hållbarhet för sina solenergiprojekt.

Lång livslängd

LiFePO4-batterier är kända för sin exceptionella livslängd. De kan klara av omkring 2000 till 5000 fullständiga laddningscykler, vilket är betydligt längre än många andra batterityper. Detta gör dem till ett kostnadseffektivt val på lång sikt.

Hög energitäthet

LiFePO4-batterier har en relativt hög energitäthet, vilket innebär att de kan lagra en betydande mängd energi i förhållande till sin storlek och vikt. Detta gör dem idealiska för applikationer där platsen är begränsad.

Säkerhet

LiFePO4-batterier är kända för sin stabila kemi, vilket gör dem mindre benägna att överhettas eller antändas jämfört med vissa andra litiumbatterier. Detta ökar säkerheten, särskilt i hem- och kommersiella solcellssystem.

Miljövänlighet

LiFePO4-batterier anses vara mer miljövänliga än vissa andra litiumbatterier eftersom de inte innehåller giftiga tungmetaller som kadmium eller kobolt.

Snabb laddning och urladdning

LiFePO4-batterier har förmågan att hantera snabba laddnings- och urladdningshastigheter, vilket är användbart i situationer där det krävs hög effektivitet och snabb energiåterhämtning. 

Batteri till solceller – Blyackumulatorer eller bly-syra-batterier

Bly-syra-batterier, även kända som blyackumulatorer eller bara blybatterier, är en av de äldsta och mest etablerade batterityperna i världen. De används i vissa solcellsanläggningar, särskilt mindre och äldre system.

De är användbara i applikationer som kräver kraftfull startström och cyklisk strömförsörjning, även om de har en begränsad livslängd och kräver regelbundet underhåll. På grund av deras relativa tyngd och begränsade energitäthet ersätts de alltmer av litiumbatterier i många moderna applikationer.

Konstruktion och Kemiskt Uppbyggnad

Bly-syra-batterier består av två huvudsakliga elektroder: en positiv elektrod (bly(IV)oxid) och en negativ elektrod (sponträd av bly).

Elektroderna är nedsänkta i en elektrolyt bestående av svavelsyra och vatten. Denna kemiska konfiguration ger upphov till namnet ”bly-syra-batteri.”

Typer av Bly-Syra-Batterier

Det finns två huvudtyper av bly-syra-batterier: startbatterier och djupcykelbatterier.

Startbatterier används främst i fordon för att starta motorer och leverera kortvarig högström. De är konstruerade för att ge en kraftfull start under en kort tidsperiod.

Djupcykelbatterier används för cyklisk användning och är vanliga i applikationer där långvarig, konstant strömförsörjning krävs, som i båtar, golfvagnar och solcellssystem.

Livslängd

Bly-syra-batterier har en begränsad livslängd jämfört med vissa andra batterityper. De kan normalt klara omkring 200-500 laddningscykler, beroende på användning och underhåll.

Underhåll

Bly-syra-batterier kräver regelbundet underhåll, inklusive påfyllning av destillerat vatten i elektrolyten för att kompensera för vattenförlust under laddnings- och urladdningscykler.

Effektivitet

Bly-syra-batterier har en relativt låg energitäthet och en ineffektiv urladdningsprocess, vilket innebär att de inte kan lagra så mycket energi per kilogram som vissa andra batterityper.

Användningsområden

Bly-syra-batterier används i en mängd olika applikationer, inklusive bilar, lastbilar, båtar, golfvagnar, nödströmförsörjning, och solcellssystem för mindre skala.

Säkerhet

Bly-syra-batterier är relativt säkra att använda eftersom de inte är benägna att explodera eller antända. Dock innehåller de farliga kemikalier, inklusive syra, som kan vara skadliga om de läcker ut.

Batteri till solceller – Litium-nickel-mangan-kobolt (NMC) batterier

Dessa batterier är en typ av litiumjonbatterier som har blivit alltmer populära inom en mängd olika tillämpningar. De används för energilagring i elbilar och energilagringssystem för just solpaneler. De har en lång livslängd och har utvecklats för att kombinera det med hög energitäthet och pålitlig prestanda. 

Kemisk Uppbyggnad

NMC-batterier är sammansatta av en elektrolyt och tre huvudelektroder: nickel (Ni), mangan (Mn) och kobolt (Co). Denna kombination ger dem en bra balans mellan energitäthet, effektivitet och prestanda.

Energitäthet

NMC-batterier har en hög energitäthet, vilket innebär att de kan lagra en stor mängd energi i förhållande till sin storlek och vikt. Detta gör dem idealiska för applikationer där platsen är begränsad, som i elbilar och bärbara enheter.

Hållbarhet

NMC-batterier är kända för sin långa livslängd och har potentialen att klara av ett stort antal laddningscykler, ibland mer än 1000, beroende på konstruktion och användningsförhållanden.

Prestanda

De har goda prestanda när det gäller energiåterhämtning och hög effektkapacitet, vilket gör dem lämpliga för applikationer som kräver snabba laddnings- och urladdningshastigheter.

Användningsområden

NMC-batterier har en bred användning inom olika applikationer. De används främst i elbilar, hybrida fordon, elektriska cyklar och solcellssystem. Dessutom är de en vanlig komponent i energilagringssystem för både hem och kommersiella byggnader. Denna breda användning visar på mångsidigheten och de överlägsna egenskaperna hos NMC-batterier, vilket gör dem till ett eftertraktat val inom olika sektorer av den moderna energibranschen. Dessa batterier ger hög energitäthet, tillförlitlig prestanda och lång livslängd, vilket gör dem idealiska för att möta de växande kraven på elektrifiering och förnybar energi.

Fördelar och utmaningar

Fördelarna med NMC-batterier inkluderar hög energitäthet, lång livslängd och bra prestanda. Utmaningar inkluderar behovet av korrekt termisk hantering för att förhindra överhettning, samt miljömässiga och etiska bekymmer kring användningen av kobolt i vissa NMC-formuleringar.

Utveckling

Forskning och utveckling inom NMC-batteriteknik fortsätter att driva fram förbättringar i prestanda, livslängd och säkerhet. Detta gör dem till en lovande teknik för framtida energilagringsbehov och elektrifiering av transportmedel.

Batteri till solceller – Litium-titanatbatterier (LTO)

Dessa batterier är en speciell typ av litiumjonbatterier som har utmärkande egenskaper och fördelar som gör dem lämpliga för vissa kritiska applikationer. 

Litium-titanatbatterier (LTO) innehåller en imponerande teknologi som erbjuder snabb laddning, lång livslängd och överlägsen säkerhet. De är särskilt värdefulla i applikationer där prestanda och hållbarhet är av yttersta vikt, och där de kompenserar för sin lägre energitäthet med sin förmåga att snabbt laddas och urladdas.

Kemisk Uppbyggnad

LTO-batterier använder litium-titanat som anodmaterial (negativ elektrod) och litiumjärnfosfat (LiFePO4) som katodmaterial (positiv elektrod). Elektroderna är nedsänkta i en elektrolyt som vanligtvis är baserad på en litiumsaltlösning.

Snabb Laddning och Urladdning

En av de mest framträdande fördelarna med LTO-batterier är deras förmåga att hantera extremt snabba laddnings- och urladdningshastigheter. De kan laddas och urladdas nästan omedelbart utan att skadas. Detta gör dem idealiska för applikationer där snabba effekthöjningar eller snabb laddning är nödvändiga, som i elbilar och energilagringssystem.

Lång Livslängd

LTO-batterier har en utmärkt livslängd och kan klara av ett mycket stort antal laddningscykler, ofta mer än 20 000 laddningscykler. Detta gör dem till en av de mest hållbara batterityperna tillgängliga.

Säkerhet

LTO-batterier anses vara mycket säkra eftersom de inte är benägna att överhettas, antändas eller explodera även under extrema förhållanden. Detta beror delvis på den stabiliserande effekten av titanatanoden.

Temperaturtålighet

LTO-batterier presterar väl över ett brett temperaturområde och är särskilt lämpliga för användning i extrema temperaturförhållanden, både höga och låga temperaturer.

Applikationer

LTO-batterier används i elbilar och bussar där behovet av snabbladdning och hög effektivitet är av största vikt. Dessa batterier gör det möjligt för fordon att ladda på rekordtid, vilket är avgörande för att minska väntetider och öka användarvänligheten inom elektrisk transport.

LTO-batterier används också i snabbladdningsstationer där de kan erbjuda extremt snabba laddningshastigheter och förse elbilar och andra fordon med ström på några minuter. Detta främjar tillväxten av eldrivna fordon genom att göra laddningsprocessen bekväm och effektiv.

Energilagringssystem för hem och kommersiella byggnader drar också nytta av LTO-batterier, särskilt i applikationer där hög effektivitet och hållbarhet är avgörande. Dessa batterier möjliggör pålitlig och snabb energilagring, vilket är kritiskt för att optimera användningen av förnybar energi, såsom solenergi och vindkraft, och minska beroendet av fossila bränslen.

Hybridfordon som kombinerar förbränningsmotorer med elektriska drivsystem drar också nytta av LTO-batterier för att lagra och frigöra energi vid behov, vilket bidrar till bränsleeffektivitet och minskade utsläpp.

Nackdelar

Trots sina fördelar har LTO-batterier vissa nackdelar. De har lägre energitäthet än vissa andra litiumbatterier, vilket innebär att de kräver mer utrymme för att lagra samma mängd energi. De är också dyrare att tillverka än vissa andra batterityper.

Livslängd

LiFePO4-batterier kan ha en livslängd på upp till 10-15 år eller mer, medan bly-syra-batterier har kortare livslängd, vanligtvis omkring 3-5 år.

Kapacitet

Man mäter vanligtvis batterikapaciteten i kilowattimmar (kWh) för att ange hur mycket energi som batteriet kan lagra. Kapaciteten påverkar solcellssystemets drifttid när det inte finns solsken och den totala mängden elektricitet som kan lagras.

Batteriets laddnings- och urladdningshastighet

Batterier har en begränsad förmåga att laddas och urladdas snabbt. Detta kan vara viktigt om du behöver använda mycket el på kort tid, som under en strömavbrott.

Man brukar säga att ett batteri har ”halva effekten i utmatningshastighet” så ett 5kWh batteri kan generellt mata ut upp till 2,5kW i 2H.

Batteri till solceller innebär behov av underhåll och övervakning

Solbatterier kräver visst underhåll och övervakning för att fungera optimalt. Det inkluderar regelbundna kontroller av batteriets tillstånd och spänning. Du behöver också se till att ladda och urladda korrekt för att förlänga livslängden. 

Genom att följa tillverkarens rekommendationer och vara uppmärksam på batteriets prestanda kan du njuta av fördelarna med ditt solcellssystem och batterilagring under lång tid.

Regelbundna kontroller är väsentliga

Dessa batterier kräver en viss grad av underhåll och övervakning för att säkerställa att de fungerar optimalt och har en lång livslängd.

Det enklaste och mest effektiva sättet att kontrollera ditt solbatteri är att använda ett dedikerat övervakningssystem som är anslutet till ditt solcellssystem. Detta system ger realtidsdata om batteriets prestanda och tillstånd. Det kan visa information som batterinivå, spänning, temperatur och laddnings- och urladdningshastighet.

Du kan också göra en visuell inspektion av batteriet och dess anslutningar regelbundet. Se till att batteriet inte visar några tecken på skador, läckage eller korrosion på terminalerna. Märker du oregelbundenheter bör du kontakta en professionell direkt. 

Förläng solbatteriets livslängd genom att ha ett underhålls- och övervakningssytem som hjälper dig identifiera problem i tid. Det är en viktig investering för din solcellslösning och energieffektivitet.

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att anlita en specialist för periodisk service och inspektion av ditt solbatteri, särskilt om du inte är säker på hur man utför avancerade kontroller.

Övervakning av batteriets tillstånd och spänning

Ett av de grundläggande stegen i underhållet av solbatterier är regelbundna kontroller av batteriets tillstånd och spänning. Det kan du göra med hjälp av övervakningssystem som är anslutna till ditt solcellssystem. Genom att noggrant övervaka batteriets prestanda kan du upptäcka eventuella problem i tid, vilket kan hjälpa dig att undvika kostsamma reparationer eller utbyte i framtiden.

Du kan använda en multimeter för att mäta spänningen och jämföra den med tillverkarens rekommendationer. Om spänningen är avvikande kan det vara ett tecken på problem.

Korrekt laddning och urladdning

Laddnings- och urladdningsprocessen är också viktiga att övervaka. Överladdning eller djupurladdning kan vara skadligt för batteriet och förkorta dess livslängd. Det är viktigt att du laddar och urladdar batteriet enligt tillverkarens rekommendationer. 

Kontrollera batteriets kapacitet genom att mäta hur mycket energi det kan lagra och avge. Du kan använda ett ladd- och urladdningstest för att bedöma batteriets prestanda.

Kontroll av temperatur 

För att förlänga livslängden på ditt solbatteri är det också en god idé att undvika att utsätta det för extrem värme eller kyla. Batterier fungerar bäst inom en viss temperaturintervall, och att hålla batteriet inom detta intervall kan hjälpa till att förhindra överhettning eller överkylning.

Många övervakningssystem ger information om batteritemperaturen. Se till att batteriet är inom det rekommenderade temperaturintervallet.

Temperaturer för batterier till solceller

Batterier fungerar bäst inom ett specifikt temperaturintervall. För många batterityper, inklusive litiumbatterier och bly-syra-batterier, är det optimala temperaturintervallet vanligtvis mellan 20°C och 25°C. Detta är den temperatur där batterierna presterar bäst och har längst livslängd. Att hålla batteriet inom detta interval är avgörande.

För att hålla batteriet inom det optimala temperaturintervallet kan det vara fördelaktigt att isolera det och använda isoleringsskikt som hjälper till att behålla en jämn temperatur. Detta kan vara särskilt viktigt om batteriet är installerat utomhus.

Överhettning av batteri till solceller

Överhettning av batteriet kan vara skadligt och kan leda till snabb försämring av batteriprestanda och livslängd. Om batteriet utsätts för extrem värme, vilket kan inträffa genom direkt exponering för solen eller omgivande höga temperaturer, måste man eventuellt vidta åtgärder för att kyla ner batteriet. Det kan innebära att placera batteriet i ett skuggat område eller använda kylsystem om det är tillgängligt.

Överkylning av batteri till solceller

På samma sätt kan överkylning av batteriet negativt påverka dess prestanda. Om batteriet används i extremt kalla klimatförhållanden kan det förlora kapacitet, och det kan stöta på svårigheter med laddning och urladdning vid låga temperaturer. Isbildning på batteriets yta kan också vara ett problem.

Kostnad för solceller med batteri

Kostnad för att skaffa batteri till solceller varierar beroende på typ och kapacitet. Det kan också finnas möjlighet att få speciella erbjudanden om du skaffar en specifik solpanel till ett specifikt batteri. 

LiFePO4-batterier tenderar att vara dyrare än bly-syra-batterier men kan erbjuda bättre prestanda och livslängd på lång sikt.

The solar house Zero Sun
Svegro deltar i sthlmflex

”Ju bättre batterierna blir, desto snabbare kan vi ersätta de fossila bränslena med förnybart”

Daniel Brandell

Uppsala universitet

Möjliggör för

Europas största batteri­fabrik

Låt taket göra jobbet!
Skaffa solceller idag

Så fungerar solceller

Skaffade solceller:

Anders och Marianne ville ta vara på solens energi.

Solcellskalkylatorn

Få en uppskattning på ditt pris för installation