Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Växelriktare för solceller

Solcellernas växelriktare (också kallade för solcellsinverterare) är en kritisk komponent i ett solcellssystem. I den här artikeln kommer vi att utforska alla aspekter av växelriktare och hur de kan förbättra din energieffektivitet och sänka dina elkostnader.

Vad är en Växelriktare?

Huvuduppgiften för växelriktaren är att konvertera likström (DC) som genereras av solpanelerna till växelström (AC). Utan en växelriktare skulle den producerade solenergin vara oanvändbar i de flesta elnät.

Typer av Växelriktare

Det finns flera olika typer av växelriktare på marknaden, och valet av växelriktare beror på dina specifika behov och budget. 

Strängväxelriktare

Strängväxelriktare är den mest grundläggande typen av växelriktare och används oftast i mindre solcellssystem. Vidare kopplas de samman i serie och omvandlar hela solpanelernas DC-produktion till AC.

Mikroinverterare

Mikroinverterare är mindre enheter som monteras direkt på varje solpanel. De ger en mer individuell kontroll över varje solpanel och är särskilt användbara om dina paneler är utsatta för skuggning eller variationer i prestanda.

Hybridväxelriktare

Hybridväxelriktare kan koppla samman solpaneler med andra energikällor som batterier eller generatorer. De ger flexibilitet och kan hjälpa till att lagra överskottsel för senare användning.

Enfas- och trefasväxelriktare

Enfasväxelriktare använder vi för enfasiga elsystem, medan trefasväxelriktare är utformade för trefasiga system. Valet beror på din elanvändning och elsystemets konfiguration.

Varför växelriktare är viktiga

• Maximal Energiutvinning:

En effektiv växelriktare ser till att du får ut så mycket energi som möjlig från dina solpaneler

• Lägre Elkostnader:

Genom att konvertera solenergin till användbar el kan du minska dina elkostnader och potentiellt tjäna pengar genom nettoenergifakturering

• Miljövänlig:

Solcellssystem med växelriktare minskar ditt koldioxidavtryck och hjälper till att skydda miljön.

Installation och Underhåll

Installationen av en växelriktare kräver professionell kompetens för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet. Underhåll av växelriktaren inkluderar regelbunden inspektion och rengöring för att säkerställa långvarig drift.

Hur mycket solenergi kan ditt tak producera? Vad kostar det att installera?

Med solcellskalkylatorn får du svar.

Ja tak! Jag är intresserad av solceller

Teckna mikro­produktion­s­avtal

För dig som har en solcellsanläggning.