Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Zero Sun™ – vårt framtidsprojekt är ingen solskenshistoria

Att bygga en modern villa som är självförsörjande på solenergi är en sak. Att göra det på en plats där solen lyser med sin frånvaro under stora delar av året, är en helt annan.

In English. Zero Sun är experimentet som bevisar att solkraft – i kombination med rätt teknik – är en av nycklarna till framtidens hållbara energiförsörjning.

Vintrarna här i Norden är långa, kalla och mörka. Vi vill visa att om experimentet kan genomföras här, då kan det göras var som helst.

Självförsörjande på solenergi. Även i mörker.

Intill Vitberget i Skellefteå är det ingen vanlig villa som vuxit upp. Även om det kan se så ut till ytan.

Ovanpå, inuti och under den komfortabla och modernt inredda villan finns nämligen ett unikt energisystem.

Ett energisystem där solceller, batteri, elektrolys, bergvärme, vätgas och bränslecellsdrift samspelar för att villan ska klara energiförsörjningen på egen hand i det tuffa nordiska klimatet med långa mörka vintrar och korta ljusa somrar.

Tack vare denna helhetslösning kan villan lagra solenergi under de ljusa årstiderna, för att sedan använda överskottet under de mörka.

Något som tidigare varit mer eller mindre omöjligt.

Ett realtidexperiment med världsteknik

Med Zero Sun vill vi och våra samarbetspartners utforska möjligheterna med solenergin och göra tekniken bakom ännu mer effektiv, pålitlig och tillgänglig.

Med de erfarenheter vi får här kan vi sedan bidra till att lysa upp tillvaron för människor, företag och organisationer – även långt utanför våra egna nordiska, soltörstande, breddgrader.

Zero Sun är på inget sätt en färdig lösning utan ett experiment där vi kommer testa, utvärdera, förbättra och pröva igen.

– Zero Sun är en del i Skellefteå Krafts strävan efter att skaffa oss kunskap inom nästa generations energisystem. För att bidra till omställningen behöver vi vara nytänkande och fokusera på teknisk innovation, säger Fredrik Jonsson, ansvarig för affärsinnovation på Skellefteå Kraft.

Husets standard är som vilken modern villa som helst – att husets syfte är att påverka beteenden innebär inte att de boende ska behöva göra avkall på sin vanliga livsstil.

– Fördelen med att leva off grid, alltså bortkopplad från elnätet, på det här sättet är att du blir mer medveten om din egen energianvändning. Samtidigt är energin du förbrukar förnybar, säger Fredrik Jonsson.

Energiexperimentet bygger på ett samspel mellan ljusa sommarnätter och innovativa teknikkombinationer.

Den solenergi som husets solpaneler alstrar förser huset med varmvatten, ljus och värme – varje dag, året om.

– Zero Sun är en del i Skellefteå Krafts strävan efter att skaffa oss kunskap inom nästa generations energisystem. Det hänger i allra högsta grad ihop med de tuffa klimatmålen som EU satt upp, om ett samhälle som drivs av 100 procent förnybar energi år 2040. För att nå dem måste vi vara nytänkande och fokusera på innovation inom energi. Därför valde vi också att utföra experimentet på hemmaplan. Vi vill visa att om vi kan genomföra det här, då kan vi göra det var som helst, säger Fredrik Jonsson.

Att producera energi på ett ansvarstagande sätt och ge förutsättningar till smartare energianvändning kommer att vara framtidens kraftutmaning.

Genom innovativa teknikkombinationer skapar vi möjligheter för att göra solenergin tillgänglig för fler.

Huset är försett med solpaneler på taket. När solen skiner genereras el som i första hand går till husets direkta energiförsörjning, hushållsel och varmvatten. Överskottet blir därefter lagrat i batterier.

När batterierna är fyllda startar produktion av vätgas med hjälp av en elektrolysör. Vätgasen leds vidare och lagras i en separat byggnad på tomten.

I vätgastuberna blir solöverskottet sparat till de tillfällen då energin behövs som mest. Till exempel när det är mörkt och kallt.

På vintern sker processen baklänges. Vätgasen leds tillbaka till huset, in i en bränslecell där gasen omvandlas till el som laddar batterierna på nytt.

Bränslecellen är dessutom vattenkyld, vilket gör att spillvatten kan återanvändas för uppvärmning och varmvatten.

Fredrik Jonsson, affärsenhetschef Affärsinnovation

“Vi söker konstant möjligheter för att vara en del av lösningen. Därför gillade vi idén kring att bygga ett självförsörjande solenergihus på en av jordens mörkaste platser.”

Fredrik Jonsson, chef Affärsinnovation på Skellefteå Kraft

100 projekt för 100 % förnybar kraft

Batterifabriken Northvolt
Sara Kulturhus
Den förnybara elbilspoolen