Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Ett elnät som utvecklas och moderniseras

Vi satsar årligen mer än 200 miljoner kronor på underhåll och utveckling av vårt elnät. Dessutom röjer och underhåller vi kontinuerligt i närheten av våra luftledningar för att förhindra strömavbrott.

Skellefteå Kraft har nästan 12 000 kilometer elnät inom kommunerna Skellefteå, Norsjö, Malå och Robertsfors samt inom delar av Umeå, Vindeln, Arvidsjaur, Piteå och Lycksele.

Nätområdets yta är cirka 17 600 km2

Elnätspriser

Den elnätsavgift du betalar bidrar till att underhålla och utveckla elnätet.

Ska du gräva eller fälla träd på din egen tomt?

Sedan 1 juli 2017 finns en ny elsäkerhetslag.

Anledningen är bland annat att man vill stärka konsumenternas ställning och underlätta för Elsäkerhetsverket att utöva tillsyn.

Så här ser reglerna ut:

  • Det är viktigt att alla företag som arbetar med elinstallationsarbete utför arbetet på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Därför har de ett egenkontrollprogram som ser till att allt blir rätt.
  • De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.
  • Elinstallationsarbete får bara utföras av:
    – Personer med auktorisation som elinstallatör.
    – Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenprogram.
  • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan.
  • Reglerna samlas i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning.

Detta berör både privatpersoner, företag, elinstallatörer och yrkesmän.

Hos Elsäkerhetsverket kan du läsa om hur detta påverkar dig.

Elnätsguide

Är du nätkund finns det några saker som kan vara bra för dig att veta.

 

För dig som elinstallatör

Gör en för-färdiganmälan.

Minskar risken för avbrott

Vi röjer runt elnätet

Här utför vi

underhåll av elnätet

Om det blir strömavbrott

Driftinformation