Ett elnät som utvecklas och moderniseras

Vi satsar årligen mer än 100 miljoner kronor på att vädersäkra vårt elnät. Dessutom röjer och underhåller vi kontinuerligt i närheten av våra luftledningar för att förhindra strömavbrott.

Skellefteå Kraft har nästan 11 000 kilometer elnät inom kommunerna Skellefteå, Norsjö, Malå och Robertsfors samt inom delar av Umeå, Vindeln, Arvidsjaur, Piteå och Lycksele.

Nätområdets yta är cirka 17 600 km2. Här kan du läsa mer om hur du ansluter el för bostaden. 

Elnätspriser

Den elnätsavgift du betalar bidrar till att underhålla och utveckla elnätet, här kan du ta del av våra elnätspriser.

För dig som ska gräva eller fälla träd på din egen tomt, ta gärna del av våra råd och riktlinjer.

Ny elsäkerhetslag från 1 juli 2017

Sedan den 1 juli 2017 finns en ny elsäkerhetslag i kraft.

Anledningen är bland annat att man vill stärka konsumenternas ställning och underlätta för Elsäkerhetsverket att utöva tillsyn.

Så här ser de nya reglerna ut:

  • Det är viktigt att alla företag som arbetar med elinstallationsarbete utför arbetet på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Därför har de ett egenkontrollprogram som ser till att allt blir rätt.
  • De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.
  • Elinstallationsarbete får bara utföras av:
    – Personer med auktorisation som elinstallatör.
    – Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenprogram.
  • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan.
  • Reglerna samlas i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning.

Förändringarna berör både privatpersoner, företag, elinstallatörer och yrkesmän.

Hos Elsäkerhetsverket kan du läsa om hur detta påverkar dig. 

Till toppen
75 queries in 0.000 seconds, using 9.76MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP