Ett elnät som utvecklas och moderniseras

Under 2017 satsar vi 125 miljoner kronor på att vädersäkra vårt elnät. Dessutom röjer och underhåller vi kontinuerligt i närheten av våra luftledningar för att förhindra strömavbrott.

Skellefteå Kraft har nästan 11 000 kilometer elnät inom kommunerna Skellefteå, Norsjö, Malå och Robertsfors samt inom delar av Umeå, Vindeln, Arvidsjaur, Piteå och Lycksele. Nätområdets yta är cirka 17 600 km2. Här kan du läsa mer om hur du ansluter din fastighet till elnätet.

Elnätspriser

Den elnätsavgift du betalar bidrar till att underhålla och utveckla elnätet, här kan du ta del av våra elnätspriser.

För dig som ska gräva eller fälla träd på din tomt, ta gärna del av våra råd och riktlinjer.

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP