Gräva och fälla träd

Planerar du att gräva, schakta eller borra på din mark? Eller på annat sätt komma i kontakt med våra ledningar. Då ska du alltid kontakta oss på Skellefteå Kraft.

Det är viktigt att du förvissar dig om var ledningarna finns innan du sätter igång med att gräva och fälla träd. Om du skadar en ledning och inte sökt ledningsanvisning faktureras du för reparationskostnaden.

Kostnadsfri anvisning

Vi erbjuder kostnadsfri anvisning av Skellefteå Krafts optofiber, el- och fjärrvärmeledningar. Det gäller under ordinarie arbetstid förutsatt att beställningen är gjord minst fem arbetsdagar före önskat anvisningsdatum.

Observera att vi inte anvisar privata ledningar, efter elmätaren. För att få dessa ledningar markerade innan grävningen rekommenderar vi att du kontaktar en elinstallatör.

Så här beställer du anvisning

Minst fem arbetsdagar före önskat anvisningsdatum vill vi ha din beställning som du gör genom ledningskollen.se.

När du gör beställningen vill vi att du uppger följande:

  • Exakt var grävningen ska ske. Vi vill helst få det markerat på en karta eller med exakta koordinater. Om du är osäker på om anvisning behövs skickar vi gärna kartor till dig som visar var våra ledningar går.
  • Vad ni ska göra. Vi vill ha så detaljerad information som möjligt.
  • Namn, telefonnummer och e-postadress till en kontaktperson som kommer att finnas på plats.

Tänk på att planera anvisningen efter din grävning. Det är för att markeringarna vi gör kan försvinna och vi gör endast en utsättning kostnadsfritt.

Om du behöver en kompletterande anvisning så kostar det extra per tillfälle.

När det är akut

Om du akut behöver en ledningsanvisning ska du Kontakta Geomatikk på 026-123500 eller epost: ledningsanvisning@geomatikk.se.

Är du i akut behov av en ledningsanvisning som inte räknas som en samhällsfarlig situation? Då hjälper Geomatikk till i mån av tid. Och det utförs då mot en kostnad.

Behov av omedelbar uppschaktning

Om ärendet är i behov av omedelbar uppschaktning på grund av att en samhällsfarlig situation har uppstått sker ledningsanvisning utan kostnad.

Exempel på detta är om risk finns för personskada eller betydande skada på egendom vid exempelvis gasläcka, vattenläcka eller liknande har uppstått.

Under grävningen

Som beställare har du ansvar för att dokumentera det som är utsatt. Aktsam grävning ska ske en meter på vardera sidan om markeringen. Vi lämnar aldrig ut lägesdjup på våra ledningar eftersom djupet kan variera.

Efter grävningen

När du ska fylla igen efter grävningen bör du se till att det är stenfritt närmast ledningen. Minst 10 centimeter runt ledningen ska vara återfyllt med stenfri jord eller sand.

Om du råkar skada eller gräva av en ledning ska du inte försöka reparera det själv. Anmäl det direkt till oss på telefon 020-77 27 00.

Tänk på att en skadad eller nedfallen ledning kan vara livsfarlig! Upptäcker du en skadad eller en nedfallen ledning, rör ingenting,. Då ska du ringa felanmälan på telefon 020-77 27 00.

Trädbevakning

Ska du fälla träd nära elledningen? Vi kan bevaka att träden fälls på ett säkert sätt. Däremot vill vi att du fäller dem själv eller anlitar ett proffs.

Den som ska fälla trädet kan göra det utan vår medverkan om det känns säkert. Använd lämpliga hjälpmedel som till exempel traktor med gafflar som kan styra trädet åt rätt håll, eller vinsch som drar trädet åt rätt håll.

Vill du att vi bevakar fällningen så att elledningen inte kommer till skada; beställ trädbevakning på telefon 0910-77 25 50.

Om trädet kan skada elledningen?

Om ett träd lutar mot en ledning eller ser ut att kunna falla ned och skada en ledning vill vi gärna att du anmäler det till oss på telefon 020-77 27 00.

El- eller telefonledning?

Våra elledningar är cirka 25 mm i diameter eller grövre. Telias ledningar är ofta cirka 10 mm i diameter.

Om det är enbart ledning av den smalare typen är det troligen Telias och då kontaktar du Telias Samhällsingång, telefon 020-50 50 00.

 

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET