Klart att du ska välja fiber

När det gäller bredband finns det en rad olika fördelar med att välja just fiber.

Våra hem blir smartare och allt fler tjänster kräver en snabb och stabil uppkoppling. Då räcker till slut inte det gamla kopparnätet eller enbart mobilnätet till.

Med fiber får du en uppkoppling med nästintill obegränsad kapacitet och valfriheten att själv bestämma vem du köper internet, tv, telefoni eller andra tjänster av.

Supersnabbt med obegränsad kapacitet

När du beställer fiber till ditt hem kan du abonnera på tjänster upp till 1 000 Mbit/s. Koppla upp hur många skärmar och apparater som helst, utan att ditt internet går ner, blir långsammare eller hackar.

Med fiber påverkas överföringshastigheten inte heller av väder, avstånd eller andra yttre omständigheter.

Stor valfrihet och låga abonnemangskostnader

När du är ansluten till fibernätet finns flera olika leverantörer av internet, telefoni, tv och andra bredbandstjänster att välja mellan. Fibernätet är öppet för flera leverantörer vilket bidrar till låga abonnemangsavgifter.

bredbandsportalen skekraft.net jämför du aktuella erbjudanden från olika leverantörer och väljer vilka tjänster du vill beställa.

Fibernätet har ingen begränsning för hur mycket man får ladda ner per månad och du betalar en fast månadsavgift oavsett hur mycket du nyttjar din tjänst.

En uppkoppling som håller för framtiden

En investering i fiber öppnar inte bara nya möjligheter idag. Med fiber gör du ditt hus redo både för dagens och morgondagens uppkopplade apparater och tjänster.

Investering som höjer husvärdet

Förutom att du får en stabil och kraftfull uppkoppling höjer ett bra bredband både attraktionskraften och värdet på din bostad.

I det växande digitala samhället möjliggör en fiberuppkoppling att du kan ta del av framtidens servicetjänster utan att behöva lämna hemmet.

Ett exempel på tjänst som erbjuds via vår fiber är trygghetstjänster, som exempelvis trygghetslarm.

Ett av Sveriges bästa fibernät

Med fiber kan du känna dig trygg, vi är en långsiktig nätägare som har uppsikt över nätet dygnet runt, året om.

Vi erbjuder ett av landets bästa fibernät med tillgång till snabba, stabila och prisvärda tjänster. Det har också gett oss nöjda kunder.

Från och med 2020 är fibernät en del av den årliga undersökningen SKI, Svenskt kvalitetsindex. Här kan du läsa mer om det resultatet.

Läs mer om vårt fibernät.

Till toppen
81 queries in 0.000 seconds, using 16.95MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET