Verifiering av mätsystem

Skellefteå Kraft Elnät har lång erfarenhet av fälttjänster inom energimätning och är ackrediterade av SWEDAC att utföra kontroll och verifiering av elmätsystem.

Vårt SWEDAC ackrediterade kontrollorgan kan utföra kontroller och verifieringar av era mätsystem i fält, allt från direktmätta elmätare till transformatormätta mätsystem, kategori 1-5.

I vårt laboratorium i Skellefteå erbjuder vi kontroller av elmätare.

Vi hjälper er med:

  • Idrifttagningskontroll av mätsystem för el, kategori 2 – 5 (STAFS 2009:8)
  • Återkommande kontroll av mätsystem för el, kategori 2 – 5 (STAFS 2009:8)
  • Leveransprov av elmätare, kategori 1 – 5.
  • Nationella stickprovet för elmätare, kategori 1 (STAFS 2009:9)

Kontakta oss på matningsgruppen@skekraft.se med din förfrågan!

Till toppen
78 queries in 0.000 seconds, using 19.42MB memory
Powered by PageSpeed