Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Behöver du bygglov för solceller?

Inte alla solcellsanläggningar behöver bygglov. Om det är en liten anläggning som inte ändrar husets utseende, är det oftast okej utan.

Bygglov är oftast inte nödvändigt. Det kan vara mer eller mindre nödvändigt beroende på om du redan har en befintlig byggnad eller om det är en helt ny konstruktion. Dessutom kan det finnas speciella regler att tänka på om din byggnad ligger i ett historiskt område eller är skyddad av särskilda bestämmelser. Ifall din byggnad gör det kan det vara klokt att rådfråga byggnadsnämnden i kommunen där du bor. De kan ge dig exakt information som gäller just för din fastighet.

Ska jag söka bygglov?

Det finns några riktlinjer att förhålla sig till.

Storlek på anläggningen

Mindre solcellsanläggningar som inte påverkar byggnadens struktur eller utseende är oftast undantagna från bygglovsplikten.

Det är däremot viktigt att komma ihåg att vad som räknas som ”mindre” kan variera mellan olika regioner och städer.

Typ av byggnad

Ska du installera solcellerna på en befintlig byggnad behöver du oftast inte ansöka om bygglov. Ska du bygga nytt, eller göra större ändringar av den befintliga byggnaden är det vanligare att du måste ordna bygglov. 

Plats och lokala regler

Lokala byggnadsregler och bestämmelser varierar. Vad som krävs kan vara olika i olika städer, kommuner och länder.

Vidare kan det finnas specifika riktlinjer för var solcellerna får placeras på taket eller fastigheten.

Avstånd till byggnader och gränser

Det kan finnas krav på att hålla ett visst avstånd mellan solcellerna och grannbyggnader eller fastighetsgränser för att undvika skuggning och säkerställa brandsäkerhet.

Historiska områden

Det kan finnas särskilda restriktioner för solcellsanläggningar om fastigheten finns i ett historiskt område. Eller om det finns kultur- eller naturvårdsbestämmelser för området.

Historiska områden och platser som är skyddade av kultur- eller naturvårdsbestämmelser innehar en särskild betydelse och värde för deras kulturella, historiska eller miljömässiga arv. Slutledningsvis är det ofta nödvändigt att bevara och skydda den unika karaktären och kulturella eller naturliga arvet.

Estetisk hänsyn

I historiska områden är det vanligt att det ställs särskilda krav på utseendet och utformningen av byggnader och strukturer för att bevara den historiska arkitekturen och karaktären. Solcellspaneler kan kräva anpassning för att smälta in i den befintliga miljön och vara förenliga med den historiska estetiken.

Synlighet

Restriktioner kan ställas på var solcellerna får placeras och hur synliga de är från allmänheten. Målet kan vara att minimera synligheten av solceller för att inte påverka områdets visuella integritet.

Teknisk anpassning

För att bevara strukturers och områdets fysiska integritet kan det krävas att solcellerna monteras på ett sätt som inte skadar befintliga strukturer eller kulturhistoriska artefakter.

Godkännande och tillstånd

I historiska områden kan det vara nödvändigt att erhålla särskilt tillstånd eller godkännande från de ansvariga myndigheterna eller kulturvårdsorganisationer innan installation av solceller tillåts.

Att förstå och respektera dessa restriktioner är av yttersta vikt i historiska områden och skyddade platser. Genom att följa dessa riktlinjer kan man bidra till att bevara och respektera det kulturella och naturliga arvet och samtidigt dra nytta av solenergi. 

Utseende

Regler om hur solcellerna får se ut, inklusive färg och utformning, kan vara en del av de lokala bestämmelserna.

Vissa områden kan ha regler som styr solcellernas utseende för att de ska smälta in i omgivningen eller byggnadens arkitektur. Detta kan inkludera färgval eller designkrav.

 

Ja tak! Jag är intresserad av solceller

Därför ska du inte montera solceller själv

Så fungerar solceller

Skaffade solceller:

Anders och Marianne ville ta vara på solens energi.

Vad är en växel­riktare?