Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Varför du bör undvika att montera solceller själv

När det gäller att installera solceller, är det viktigt att det görs av rätt personer för att säkerställa säkerheten och överensstämmelse med lagar och regler. Bara auktoriserade elinstallatörer får installera solcellsanläggningar. 

Dessa installatörer måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket och listade under rätt verksamhetstyp. Det försäkrar att installationen uppfyller alla säkerhetskrav och att det görs i enlighet med lagar och regler.

Att välja en auktoriserad elinstallatör är det bästa sättet att säkerställa en korrekt och säker installation av solceller. 

Risk för personskador

Att arbeta på ett tak innebär alltid en risk för fallskador. Utan erfarenhet och rätt säkerhetsutrustning ökar risken avsevärt. Det är inte värt att riskera din hälsa för att spara några kronor på installationen.

Elektriska risker när du installerar solceller själv

Att installera solceller själv kräver förståelse för komplexa elektriska system. Felaktiga anslutningar kan resultera i problem med strömförsörjningen eller till och med brandrisker. Det är dessutom olagligt i sverige att utföra elinstallationer utan att vara auktoriserad. 

Garanti- och försäkringsproblem

Många solcellstillverkare och leverantörer erbjuder garantier för sina produkter, men dessa garantier kan bli ogiltiga om solcellerna inte installeras av auktoriserade installatörer.

Felaktigt installerade solceller kan leda till problem med försäkringskrav om det skulle uppstå skador eller olyckor på grund av den felaktiga installationen.

Om du köper dina solceller från oss och låter våra auktoriserade installatörer installera solcellerna åt dig har du en garanti på arbetet och solcellerna i 10 år. Du får dessutom en effektgaranti på 25 år. Den innebär att solcellerna ska ha minst 85 % av sin effekt kvar efter 25 år. 

Hör av dig till oss istället för att montera solceller själv

Skellefteå Kraft är det perfekta valet när det gäller att köpa solceller. Vi är ett stabilt och pålitligt företag som du kan lita på för din solcellsinvestering. Vi hjälper dig hela vägen och våra auktoriserade installatörer garanterar en säker och korrekt installation. 

I vårt erbjudande ingår:

  • Produkter av noga utvalda leverantörer.
  • Auktoriserade installatörer.
  • För- och färdiganmälan till din nätägare.
  • Trygga garantier i 10 år.
  • Effektgaranti i 25 år. 

Låt taket göra jobbet!
Skaffa solceller idag

Så går det till att

installera solceller

Så fungerar solceller

Skaffade solceller:

Anders och Marianne ville ta vara på solens energi.

Vad är en växel­riktare?