Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Barnfamiljer och boende på mindre orter har mest att tjäna på elbil

Själva sättet man kör bil på i mindre orter eller som barnfamilj, det handlar om korta sträckor som till träning eller butiken. Då passar elbilen som fordon. Det är dessa som har mest att tjäna på elbil.
 
Frekvent körning lämpar sig bra för elbil. Trots det är det fortfarande i storstäder, där man kör minst frekvent jämfört med övriga landet, som framtida elbilsägare ser sig själva. 
 
Däremot visar undersökning tillsammans med Kantar Sifo (2021) att det är barnfamiljer och de som bor på mindre orter som har mest att tjäna på elbil. 
 

Antalet laddbara fordon på svenska vägar ökar. De finns flest elbilar i Stockholmsregionen och Göteborgsområdet, medan norra Sverige och Sydsverige har lägst andel elbilar.

Boende i storstad mer benägna att skaffa elbil

Undersökningen visar, bland svenskar 18-79 år, att attityden till att skaffa elbil i dagsläget går i linje med fördelningen av antalet elbilar. Det är en signifikant högre andel boende i storstäder som kan tänka sig att skaffa en elbil inom fem år, än boende i medelstora städer och mindre orter.

En ologisk snedfördelning menar Skellefteå Kraft.

– Vi ser att sättet man kör på i mindre orter eller som barnfamilj passar elbilen som fordon. Det är relativt korta sträckor till träning eller butiken men mer frekvent än i storstäder. I takt med att vi bygger ut publik laddning runt om i Sverige tror vi fler i de här grupperna kommer upptäcka att elbilen både är bättre för klimatet och billigare för plånboken, säger Sanna Lundström, tf affärsområdeschef marknad och innovation på Skellefteå Kraft.

Så många i storstad respektive medelstor stad och mindre orter kan tänka sig skaffa en elbil inom de närmaste fem åren

I undersökningen svarade boende i storstad, medelstor stad samt mindre ort/landsbygd så här:

Grafen visar att det är människor i storstad och mellanstor stad som är mer benägna att skaffa elbil inom de närmaste 5 åren. Storstad 62%, Medelstor stad 54%, Mindre ort/landsbygd 48%. Källa: Kantar Sifo och Skellefteå Kraft 2021.

Källa: Kantar Sifo och Skellefteå Kraft 2021.

Det här kan få fler människor att köpa en elbil

I undersökningen fördelades svaren så här (det gick välja flera svarsalternativ):

Grafen visar vad som kan få fler att vilja köpa elbil. Största faktorer är billigare pris (64%) bättre räckvidd (59%) och fler laddplatser (48%). Egen laddare och kortare laddtider hemma kommer på fjärde och femte plats (37 respektive 35%).

Källa: Kantar Sifo och Skellefteå Kraft 2021.

Undersökningen visar att så här ofta kör man bil

Undersökningen visar att så här ofta kör de svarande bil:

Grafen visar hur ofta de svarande i undersökningen kör bil. På mindre ort/landsbygd uppger 61% att de kör bil dagligen, motsvarande siffra för storstadsboende är 36%.

Källa: Kantar Sifo och Skellefteå Kraft 2021.

 

Utbyggnad av publika laddstationer

Utbyggnaden av publika laddstationer är ett rikstäckande projekt som Skellefteå Kraft driver tillsammans med OKQ8.

Över 800 laddplatser, drivna med Skellefteå Krafts 100 procent förnybara el, byggs på 300 servicestationer fram till 2026. Effekten på supersnabbladdarna är 150 kW. En laddning mellan 20–80 procent av batteriets kapacitet går på cirka 30 minuter.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes via Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel under tidsperioden 17 – 28 juni 2021. 2002 intervjuer har samlats in bland svenskar 18-79 år som planerar att skaffa, en för dem ny bil, inom de kommande tre åren.

Stor skillnad i attityden till elbil

Det visar en undersökning från Kantar Sifo

Viktigare att kunna ladda publikt än hemma

Det visar en undersökning från Kantar Sifo.

Supersnabbladdare i hela landet med OKQ8

Vi bygger stationer så du kan ladda snabbt

Supersnabbt. Överallt!

Ladda elbilen hemma – lätt och tryggt

Med en laddbox från Skellefteå Kraft