Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Stora demografiska attitydskillnader till elbil

Det finns stora demografiska attitydskillnader till elbilar. Det visar en undersökning från Kantar Sifo och Skellefteå Kraft. Fler kvinnor än män kan tänka sig att skaffa en elbil inom fem år, men en stor tveksamhet uppstår om prissubventionerna skulle försvinna.
 

Allt fler vill skaffa en elbil, i synnerhet med miljön i åtanke. 68 procent uppger att miljövänlighet är det främsta skälet till att skaffa en elbil, och bland kvinnor uppgår andelen till 75 procent. Dessutom har kvinnor en högre tilltro till elbilens miljönytta jämfört med män.

Men prisfrågan är något som påverkar män mer än kvinnor. Nästan varannan man uppger att de inte kan tänka sig att skaffa en elbil om subventionerna skulle försvinna.

– Vi ser tydligt att intresset för elbilar hos kvinnor drivs av miljönytta, medan det för män verkar handla om den status som kommer med en ny, ofta dyrare bil. Priset är en faktor som spelar större roll för män och skulle subventionerna försvinna är en elbil plötsligt inte längre lika intressant, säger Sanna Lundström, affärsenhetschef för e-mobilitet på Skellefteå Kraft.

Så många kan tänka sig att skaffa en elbil de närmaste fem åren:

I undersökningen svarade kvinnor respektive män så här:

Fler kvinnor än män kan tänka sig byta till en elbil inom fem år: 57 % av kvinnorna och 52 % av männen säger ja, medan 29 % av männen och 19 & av kvinnorna säger nej.

Källa: Kantar Sifo och Skellefteå Kraft 2021.

Så många kan tänka sig att köpa en elbil även om subventionerna till elbilar försvinner:

I undersökningen svarade kvinnor respektive män så här:

Grafen visar att om subventionerna tas bort så minskar intresset något att skaffa en elbil. Då kan 33% av männen och 31% av kvinnorna tänka sig att skaffa elbil. Källa: Kantar Sifo och Skellefteå Kraft 2021.

Källa: Kantar Sifo och Skellefteå Kraft 2021.

Barnfamiljer kör gärna på el

Kvinnornas positiva inställning till elbil kan vara en förklaring till elbilens popularitet bland barnfamiljer, där två parter ofta är delaktiga i beslutet om ny bil. Inte bara kan beslutet om en elbil för miljöns skull vara ett aktivt val för barns framtid, det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt.

– Barnfamiljer kör oftare korta sträckor mer frekvent, vilket med lätthet ryms inom elbilens räckvidd. Det handlar oftast om skjuts till träning eller turer till matbutiken. Körning som med en elbil är klimatsmart och med andra drivmedel rätt dålig, säger Sanna Lundström.

Låg kännedom om var närmaste laddare finns

Trots att fler och fler eldrivna bilar rullar på vägarna är det få som vet var närmaste laddstation finns. Undersökningen visar på en signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns kännedom om var närmaste laddare finns där de bor.

– Det ska vara enkelt att ladda sin elbil, oavsett var i landet man befinner sig. Genom att bygga över 800 publika laddare tillsammans med OKQ8 hoppas vi snabba på utvecklingen mot förnybara drivmedel, säger Sanna Lundström.

Så här många vet var närmaste laddstation/laddstolpe finns:

I undersökningen svarade kvinnor respektive män så här:

Grafen visar att det är fler som inte känner till var närmaste laddstation/laddstolpe. 33% av männen och 31% av kvinnorna uppger att de vet, medan 43% av männen och 33% av kvinnorna uppger att de inte vet. Källa: Kantar Sifo och Skellefteå Kraft 2021.

Källa: Kantar Sifo och Skellefteå Kraft 2021.

Fram till år 2026 planerar Skellefteå Kraft en utbyggnad av 800 laddplatser i Sverige och 300 laddplatser i Danmark. Under hösten 2021 öppnade de första supersnabbladdarna med förnybar el och effekt på 150 kW. En laddning mellan 20–80 procent av batteriets kapacitet går på cirka 30 minuter.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes via Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel under tidsperioden 17 – 28 juni 2021. 2002 intervjuer har samlats in bland svenskar 18-79 år som planerar att skaffa, en för dem ny bil, inom de kommande tre åren. 

Viktigare att kunna ladda publikt än hemma

Det visar en undersökning från Kantar Sifo.

Två grupper har mest att tjäna på elbil

Sticker ut i en undersökning från Kantar Sifo.

Supersnabbladdare i hela landet med OKQ8

Vi bygger stationer så du kan ladda snabbt

Supersnabbt. Överallt!

Ladda elbilen hemma – lätt och tryggt

Med en laddbox från Skellefteå Kraft