Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Integrerade solceller

Integrerade solceller är avancerade solenergisystem som är integrerade eller byggda in i olika vardagsföremål för att producera elektricitet. De är designade för att smälta sömlöst in i byggnader eller andra ytor.

Man kan använda denna elektricitet för att driva elektriska apparater, ladda batterier eller ansluta den till nätet för att minska vårt beroende av fossila bränslen och bidra till att skydda miljön.

Tak med integrerade solceller

Tak med integrerade solceller är en spännande innovation inom hållbar energi. Dessa tak är speciellt utformade för att kombinera funktionen av ett tak med förmågan att producera solenergi.

Integrerade solceller är en långsiktig investering

Även om installationen av tak med integrerade solceller kan vara en initial investering, kan det vara en långsiktig ekonomisk fördel. De kan öka fastighetens värde och erbjuda avkastning på investeringen genom energibesparingar och eventuell försäljning av överskottsel till elnätet.

Varianter av integrerade solceller

Tak med integrerade solceller kan vara täckta med speciella solcellspaneler eller till exempel solcellstegel. Dessa ser ut som vanliga takpannor eller takplattor men är utrustade med solceller under ytan. De kan komma i olika färger och stilar för att passa husets arkitektur.

De olika typerna av integrerade solceller till tak ger flexibilitet när det gäller design och installation. Valet av solcellstyp beror ofta på arkitekturen och estetiken hos det befintliga taket samt energibehoven hos byggnaden. 

Det spelar ingen roll vilken typ av solceller du använder, målet med dem är att generera ren och förnybar energi. 

Solcellstakskivor

Dessa är specialdesignade takskivor som ersätter traditionella takpannor. De ser ut som vanliga takpannor men innehåller solceller som kan generera elektricitet. Solcellstakskivor är utformade för att vara både funktionella och estetiskt tilltalande.

Solcellsmembran

Solcellsmembran är flexibla solcellsmoduler som man kan montera direkt på takytan. Ofta på  De används ofta på kommersiella byggnader med platt tak. De är lätta och går enkelt att installera över takytan.

Solcellstakplattor

Det är plattor som man kan montera på taket och använda som små solcellspaneler. De kan anpassas efter takets form och storlek, vilket ger flexibilitet i designen.

Solcellstakshingel

Solcellstakshingel är liknande solcellstakskivor men har formen av takshingel istället för pannor. De är utformade för att smälta in i takets utseende och kan vara en diskret lösning för solenergi.

Solcellsfönster

Solcellsfönster är en innovativ teknologi som kombinerar fördelarna med traditionella fönster med möjligheten att generera el från solenergi. Dessa är fönster med inbyggda tunnfilmsolceller. De producerar el medan de släpper in dagsljus. Solcellsfönster kan vara transparenta eller semi-transparenta beroende på designen.

Solcellsfönster är en spännande utveckling inom byggindustrin eftersom de kombinerar design med energieffektivitet och hållbarhet. Platser som USA, Tyskland, Japan och några europeiska länder har sett ökad användning av solcellsfönster i kommersiella och bostadsbyggnader.

Funktion och användning

Solcellsfönster är utformade för att fungera som vanliga fönster, vilket innebär att de släpper in naturligt dagsljus och ger utsikt samtidigt som de har förmågan att omvandla solenergi till elektricitet. 

Energieffektivitet

Solcellsfönster minskar behovet av externt elektriskt ljus genom att utnyttja solenergi för belysning inomhus. Detta kan i sin tur leda till minskad energiförbrukning och lägre elkostnader.

Ren energiproduktion

Genom att integrera solceller i fönster kan byggnader generera sin egen förnybara el, vilket minskar deras koldioxidavtryck och bidrar till en renare miljö.

Användnings av integrerade solceller i fönster – exempel

Solcellsfönster har olika tillämpningar, inklusive kontorsbyggnader, bostadshus och gröna byggnader. De kan driva inomhusbelysning, ladda mobila enheter eller ingå som en del av byggnadens övergripande energisystem.

Mer estetiskt tilltalande än klassiska solpaneler

Solcellsfönster kan vara transparenta eller semi-transparenta, vilket ger arkitekter och designers flexibilitet när det gäller att integrera dem i byggnadens utformning. Det går att anpassa dem för att de ska passa bättre för antingen estetiska eller funktionella behov.

Teknologin bakom integrerade solceller i fönster

Solcellsfönster använder vanligtvis tunnfilmsolceller som är flexibla och lätta att integrera i glaspaneler. Dessa tunnfilmsolceller är tillverkade av material som amorf kisel, kopparindiumgalliumselenid (CIGS) eller organiska material. Dessa material är tunna och kan appliceras på glaset med olika metoder, inklusive sputtring och tryckning.

Tunnfilmssolceller är mer flexibla än traditionella kristallina solceller. Det går att böja och forma tunnfilmssolceller, därför är det lätt att anpassa dem till olika sorters fönster.  

Transparens och effektivitet

Solcellsfönster kan variera i transparens beroende på design och materialval. Vissa är nästan helt transparenta och släpper in mycket ljus, medan andra kan vara semi-transparenta och erbjuda en viss grad av skuggning och sekretess. Transparensen påverkar också solcellsfönstrens effektivitet. Ju transparentare fönstret är, desto mindre effektiva är solcellerna. Å andra sidan släpper fönstret in mer dagsljus.  

Materialval och tillverkning

Tunnfilmsolceller används ofta i solcellsfönster och är tillverkade av olika material. De är ett mångsidigt alternativ för solcellsfönster på grund av deras flexibilitet, materialmöjligheter och tillverkningsmetoder. Dessa egenskaper möjliggör tillverkning av solcellsfönster som är effektiva och samtidigt estetiskt tilltalande. Dessa fönster kan användas i olika byggnadstyper och bidra både till energibesparingar och arkitektoniskt värde.

Dessa solceller är baserade på amorft kisel, som är en icke-kristallin form av kisel. De är kända för sin flexibilitet och förmåga att producera el även vid låg ljusnivå, vilket gör dem lämpliga för inomhusbelysning.

Kopparindiumgalliumselenid (CIGS)

CIGS-tunnfilmsolceller är tillverkade av en blandning av koppar, indium, gallium och selenid. De är kända för att ha hög effektivitet och bra prestanda även vid varierande vinklar och ljusförhållanden.

Organiska material

Organiska tunnfilmsolceller är tillverkade av organiska halvledarmaterial, såsom polymerer. De har fördelen att de är lätta och kan vara transparenta, vilket gör dem idealiska för solcellsfönster med hög transparens.

Polymerer är kemiska föreningar som består av långa kedjor av upprepande enheter, kallade monomerer, och de kan vara naturliga (som cellulosa och protein) eller syntetiska (som plast och polyester).

Flexibilitet och böjbarhet

En av de mest betydande fördelarna med tunnfilmsolceller är deras flexibilitet. De är mycket tunna och går att böja och forma. Fördelen med det är att de då går att forma så att de passar olika fönsterdesigner och arkitektoniska krav. Denna egenskap möjliggör kreativa och estetiskt tilltalande lösningar när det gäller att integrera solceller i glaspaneler.

Tillverkningsmetoder

De två vanligaste metoderna för att applicera tunnfilmssolceller på glaspaneler är:

  1. Sputtring: Sputtring är en process där man deponerar tunna skikt av solcellsmaterial på glaset genom att bombardera en måltavla med högenergi-joner. Denna metod ger en jämn beläggning. Den används ofta för att producera CIGS-tunnfilmsolceller.
  2. Tryckning: Tryckning är en metod för att tillverka organiska solceller där man skriver eller trycker solcellsmaterialet på glaspaneler. Denna kostnadseffektiva metod möjliggör skapandet av solceller med olika mönster och former.

Solcellskyltar och skyltbelysning

Företag använder ofta integrerade solceller i reklamskyltar och gatubelysning. De monterar solcellpaneler direkt på skyltarna eller lyktstolparna och använder dem för att driva belysningen.

Funktion och användning

Solcellskyltar och skyltbelysning använder ibland integrerade solceller för att generera den nödvändiga elektriciteten för att driva belysningen på skyltar längs vägar, vägskyltar, reklamskyltar och även gatubelysning.

Fördelar med den här tekniken

  1. Energisnålt: Genom att använda solceller för att generera elminskar solcellskyltar och belysning behovet av att ansluta till det elektriska nätverket. Detta sparar energi och minskar driftskostnaderna.
  2. Självständig drift: Solcellskyltar och belysning fungerar oberoende av det konventionella elnätet. De kan fungera dygnet runt tack vare lagrade energi i batterier, vilket gör dem särskilt användbara på platser som inte har tillgång till ström eller där elavbrott är vanliga.

Användning av integrerade solceller i skyltar

Solcellskyltar används på vägar och motorvägar för att visa väginformation, hastighetsgränser och annan viktig information för förare. Reklamskyltar som finns längs vägen eller i stadsmiljöer kan också dra nytta av solcellstekniken för att driva sina belysnings- eller displaykomponenter.

Gatubelysning med integrerade solceller används för att belysa gångvägar, parker, cykelvägar och mer. Dessa ljus är särskilt användbara på platser där det inte finns tillgång till elnätet eller där man vill minska energiförbrukningen och de opererar autonomt genom att lagra solenergi i batterier för att lysa upp natten.

Teknologin bakom integrerade solceller i skyltar och belysning

Solcellpanelerna som används i dessa applikationer är oftast monokristallina eller polykristallina kiselceller. Dessa paneler är hållbara och har hög effektivitet i omvandlingen av solenergi till elektricitet. Panelerna är monterade på eller integrerade i skyltarna eller lyktstolparna på ett sådant sätt att de är exponerade för maximal solinstrålning.

Batterilagring

För att säkerställa att belysningen fungerar även under nattetid eller i dåligt väder, installerar man ofta batterier i solcellskyltar och skyltbelysning. Dessa batterier används för att lagra överskottselektricitet som genereras under dagen. Dessa batterier fungerar som en energilagringslösning och möjliggör oavbruten drift.

Sensorer och automatik

För att maximera energianvändningen och effektiviteten kan man också installera sensorer i solcellskyltar och skyltbelysning. Dessa sensorer kan detektera omgivande ljusnivåer, trafik eller rörelse och anpassa belysningen därefter. På så sätt kan de spara energi genom att endast vara aktiva när det behövs.

Solcellsräcken och bänkar

Dessa används ofta på balkonger, terrasser och trappor. Solcellpaneler är integrerade i geländräcken (Ett geländräcke är en skyddsbarriär eller stängsel som vanligtvis används för att skapa en avgränsning eller säkerhetsbarriär längs trappor m.m.) och kan generera el samtidigt som de fungerar som räcken. 

Integrerade solceller kan placeras i bänkar i parker och offentliga platser. Dessa bänkar ger en bekväm plats att sitta och ladda enheter med hjälp av solenergi.

Solcellsbänkar och solcellsräcken är exempel på innovativa och multifunktionella designkoncept som integrerar solcellsteknik för att generera el samtidigt som de erbjuder praktisk användning och komfort.

Solcellsräcken

Dessa används på balkonger, terrasser, trappor och andra ställen där räcken behövs för säkerhet. Vad som gör dem unika är att de är utrustade med solcellspaneler som är inbäddade i räcket. Dessa solcellspaneler omvandlar solljus till elektricitet och kan användas för att driva belysning eller andra elektriska apparater på platsen.

Funktion och användning:

  • Säkerhet: För det första fungerar solcellsräcken som traditionella räcken och ger nödvändig säkerhet för människor som rör sig på balkonger, terrasser eller trappor.
  • Energiproduktion: Samtidigt genererar de el från solenergi, vilket kan användas för att driva belysning på natten eller andra elektriska enheter som behövs på platsen.

Teknologi

Integrerade solcellsräcken innehåller vanligtvis monokristallina eller polykristallina kiselcellspaneler, vilka har hög effektivitet och är tillräckligt tåliga för att fungera i utomhusmiljöer. Dessa paneler är monterade på eller inbäddade i räcket så att de är exponerade för solljus.

Design och estetik

Solcellsräcken är noggrant utformade för att passa in i platsens arkitektur och vara estetiskt tilltalande. Designen kan variera från transparent till semi-transparent beroende på önskemål om ljusgenomsläpp och integritet.

Solcellsbänkar

Ett annat exempel på innovativ användning av solcellsteknik i den offentliga miljön är solcellsbänkar. Dessa bänkar är utrustade med solcellspaneler som är integrerade i bänkens design.

Funktion och användning

  • Sittplats och laddning: Solcellsbänkar erbjuder en bekväm plats för människor att sitta och vila i parker, på torg och i andra offentliga utrymmen. Dessutom har de inbyggda USB-uttag eller trådlösa laddningsplatser som gör det möjligt för människor att ladda sina mobila enheter med hjälp av den genererade solenergin.
  • Belysning: Vissa solcellsbänkar kan även användas för att driva belysning i omgivningen under natten.

Teknologi

Solcellspanelerna i solcellsbänkar är vanligtvis tunnfilmsolceller eller andra effektiva och lätta solcellstekniker. De är integrerade i bänkens yta och är robusta nog för att tåla utomhusmiljön.

Fordon

Bil- eller båttillverkare kan integrera solcellspaneler i sina fordon för att assistera med batteriladdning och minska bränsleförbrukningen. Detta används särskilt i experimentella fordon och båtar. Tekniken utvecklas ständigt och har potentialen att erbjuda en renare och mer energieffektiv framtid för transportsektorn.

Solcellsbilar

Funktion och användning

Solcellsbilar är fordon som är utrustade med solcellspaneler på taket eller andra ytor. Dessa solcellspaneler omvandlar solljus till elektricitet och används för att ladda bilens batterier. Solcellsbilar kan använda den genererade elektriciteten för att öka räckvidden eller minska behovet av att ladda bilen från det konventionella elnätet.

Energiförsörjning

Solcellspanelerna på en solcellsbil är vanligtvis monokristallina eller polykristallina kiselceller som är integrerade i taket eller motorhuven. De producerar elektricitet när solen skiner på dem, och man använder den genererade strömmen antingen direkt för att driva fordonets elektriska system eller lagrar den i ett batteri för senare användning.

Miljömässiga fördelar

Solcellsbilar minskar beroendet av fossila bränslen och därmed minskar koldioxidutsläppen som är förknippade med konventionella bensin- eller dieseldrivna fordon. De är en miljövänligare alternativ eftersom de använder förnybar solenergi för att driva sig själva.

Utveckling

Utvecklingen av solcellsbilar fortsätter, och det finns flera prototyper och experimentella modeller tillgängliga på marknaden. Vissa biltillverkare har inkluderat solcellspaneler som en funktion i sina elbilar för att öka räckvidden och ladda batterierna, även om de ännu inte är helt oberoende av laddning från en laddare eller uttag.

Solcellsbåtar

Även om användningen av solcellsbåtar inte är så utbredd så finns det en ökande trend mot att använda solenergi inom båtindustrin. Teknologiska framsteg, förbättrade batterilagringslösningar och ökad medvetenhet om miljömässiga fördelar har potentialen att driva en större antagning av solcellsbåtar i framtiden, särskilt i regioner där vattenresurser är viktiga och miljöskydd är en prioritet.

Funktion och användning

Solcellsbåtar är båtar som är utrustade med solcellspaneler på däcket eller överbyggnaden. Precis som i solcellsbilar omvandlar dessa solcellspaneler solljus till elektricitet. Man använder den genererade elektriciteten för att driva båtens motor och elektriska system.

Energiförsörjning

Solcellspanelerna på solcellsbåtar består vanligtvis av monokristallina eller polykristallina kiselceller som är monterade på ett exponerat område på båten, vanligtvis på taket eller däcket. Solenergin används för att driva elmotorn och ladda båtens batterier, vilket minskar behovet av bränsle och minimerar miljöpåverkan.

Miljömässiga fördelar

Solcellsbåtar är en miljövänligare alternativ till konventionella båtar som drivs av fossila bränslen. De ger tystare och renare drift, och deras låga eller noll utsläpp gör dem särskilt lämpliga för användning på sjöar, floder och känsliga ekosystem.

Användningsområden för båtar med integrerade solceller

Solcellsbåtar används ofta inom områden som miljöövervakning, turism på vatten och sjöar, och även för personligt bruk. Vissa modeller är utformade för längre resor och har batterilagringskapacitet för nattkörning.

Solcellsmurar och solcellsgärden

Solcellpaneler kan placeras som en del av murar eller staket runt egendomar. De är en smart och mångsidig lösning som kombinerar säkerhet med förnybar energiproduktion. Denna teknologi har potential att öka i popularitet när fler fastighetsägare och byggnadsutvecklare inser de många fördelarna med det.

Solcellstält

Dessa är ofta bärbara och används för utomhusaktiviteter som camping och evenemang. Solcellpaneler är integrerade i tältduken och kan användas för att ladda enheter eller driva belysning.

Funktion och användning

Bärbarhet

Solcellstält är utformade för att vara lätta och portabla, vilket gör dem idealiska för utomhusaktiviteter som camping, vandring, festivaler och andra evenemang. De kan enkelt transporteras och monteras på olika platser.

Energiutvinning

Solcellstält är utrustade med solpaneler som är integrerade i tältduken eller monterade på tältets yta. Dessa paneler omvandlar solljus till elektricitet och kan användas för att ladda elektroniska enheter som mobiltelefoner, bärbara datorer, powerbanks och mer.

Belysning

Många solcellstält har inbyggd LED-belysning som kan drivas av den genererade solenergin. Detta ger användarna möjlighet att ha belysning inne i tältet på natten utan att behöva använda batterier eller fossila bränslen.

Miljömässig hållbarhet

Solcellstält är en miljövänlig lösning eftersom de utnyttjar solenergi, en ren och förnybar energikälla. De minskar beroendet av konventionella energikällor och minskar koldioxidavtrycket under utomhusaktiviteter.

Teknologi och design

Solceller

Solcellstält använder oftast tunnfilmsolceller eller andra flexibla solcellstekniker i panelerna. Dessa paneler är lätta och tåliga nog att fungera bra i utomhusmiljöer.

Anpassningsbar design

Solcellstält finns i olika storlekar och konfigurationer för att passa olika användarbehov. De kan vara enfärgade eller mönstrade och kan vara transparenta eller opaka beroende på önskad integritet och ljusgenomsläpp.

Praktiska användningsområden för solcellstält

Camping och friluftsliv

Solcellstält är särskilt användbara för campare och utomhusentusiaster som vill hålla sina elektroniska enheter laddade när de är ute i naturen. De erbjuder även bekvämlighet genom att tillhandahålla belysning inuti tältet.

Nödsituationer

Solcellstält kan vara ovärderliga i nödsituationer när elektricitet kan vara begränsad eller otillgänglig. De kan användas som temporärt skydd och för att ladda viktiga kommunikationsenheter.

Evenemang och festivaler

Solcellstält används alltmer på utomhusevenemang och festivaler där de kan användas för att ladda mobiltelefoner, driva ljudsystem och ge skugga och skydd.

Varför erbjuder inte fler företag integrerade solceller? 

Få företag erbjuder integrerade solceller i sina produkter och byggnader av flera skäl. Det är tekniskt komplicerat och dyrt att göra. Dessutom varierar byggregler och krav från plats till plats, vilket gör det knepigt att anpassa produkterna. Efterfrågan på solceller kan vara låg i vissa områden, och det är svårt att konkurrera med billigare traditionella byggmaterial. Solcelltekniken i integrerade produkter kan också vara mindre effektiv än fristående solcellspaneler. Trots dessa utmaningar ökar intresset för integrerade solceller i takt med att medvetenheten om miljövänlig energi ökar. Fler företag kan överväga att erbjuda sådana produkter i framtiden när tekniken förbättras och blir mer prisvärd.

Så fungerar solceller

Låt taket göra jobbet!
Skaffa solceller idag

”Som så många andra tror jag att vi måste gå mot 100 % förnybart, inte bara inom el, utan även brett i samhället.”

Charlotte Platzer Björkman
Uppsala universitet.
Solcellskalkylatorn

Få en uppskattning på ditt pris för installation

Forskning för effektivare och billigare solceller