Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

För att göra solceller tillgängliga behöver de bli billigare

För Charlotte Platzer-Björkman på Ångströmlaboratoriet i Uppsala är det ett kall. Ska solceller vara tillgängliga för hela jordens befolkning, behöver de bli billigare. – Av våra förnybara källor har solen störst potential, säger hon.

Trots att solcellerna utvecklats i en rasande fart de senaste åren, finns det mycket kvar att göra. Materialen är dyra, och inte så effektiva som de skulle kunna vara.

Charlotte Platzer-Björkman och hennes team på Uppsala Universitet jobbar hårt för att hitta ett enklare och billigare sätt att skörda solens energi.

– Av de olika förnybara källorna har solen störst potential. Varje dag är det enormt mycket solenergi som träffar jorden, vi behöver bara ta
tillvara en liten del av den för att tillgodose alla behov vi har, säger Charlotte.

Tunnfilmssolceller

Vid tillverkning av solceller krävs energi och en viss mängd dyra material. Även om stora framsteg gjorts för att minska åtgången finns potential att nå mycket längre.

Charlotte har de senaste åren jobbat med solceller av typen CZTS, som bara innehåller väldigt vanliga grundämnen.

De är av typen tunnfilmssolceller där energi- och materialåtgång också är lägre än för den vanligaste typen av solceller gjorda av kisel.

– För CZTS ligger vi runt tio procent verkningsgrad. Det är fortfarande för lågt, så arbetet handlar om att förstå förluster och motverka dom. Senaste tiden har vi riktat forskningen mot tandemsolceller, det vill säga två solceller ovanpå varandra.

Högre verkningsgrad

Med vanliga solceller nås idag maximalt en verkningsgrad på runt 30 procent. Med olika lager som vart och ett absorberar olika delar av solspektrat kan verkningsgraden bli högre.

Problemet är att göra effektiva lager som är transparanta nog att släppa igenom rätt strålar till rätt lager.

Forskningspengarna från Skellefteå Kraft har hon tänkt använda i ett projekt för utveckling av billigare, effektivare solceller med transparenta kontakter i flera lager.

– För att utveckla solceller som absorberar och omvandlar energin behövs kontakter. I vanliga fall används metall till kontakter, men metall släpper inte igenom ljus. Grejen är att hitta en kontakt som funkar men som också håller länge. Ju längre vi kommer desto mer ökar komplexiteten men tack vare bidraget från Skellefteå Kraft kan vi accelerera det här området.