Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Betydelsen av verkningsgraden hos solceller

Att investera i solceller är ett klokt beslut för att utnyttja förnybar energi och sänka elräkningar. En central faktor för effektiviteten i din solcellsinstallation är verkningsgraden. Vad menas med verkningsgrad och varför är det viktigt att förstå hur den påverkar din solcellsanläggning?

Verkningsgraden hos solceller är ett kritiskt mått på hur effektivt solceller omvandlar solenergi till elektricitet. Detta uttrycks som en procentandel av den totala energi som solcellerna kan konvertera till nyttig elektricitet. En typisk verkningsgrad för solceller ligger mellan 16-18 procent vid optimala temperaturer, vilket innebär att av all infångad solenergi omvandlas denna procentandel till el.

Temperaturen påverkar verkningsgraden

Temperatur är en viktig faktor som påverkar verkningsgraden. Om solcellerna överstiger den ideala temperaturen på 25 grader Celsius sjunker deras effektivitet. För varje grad temperaturen stiger över detta, minskar effekten med cirka 0,4 procent. Detta är dock ofta till fördel för klimat som Sveriges, där höga temperaturer sällan är ett problem, och därmed kan solcellernas prestanda jämföras med de i mellersta Tyskland.

Energiförluster 

Det är inte bara själva solcellernas effektivitet som spelar roll. Energiförluster i kablar och växelriktare kan också påverka den totala verkningsgraden för en installation. Dessa förluster kan utgöra mellan 2 till 3 procent av den totala energin. Det är därför viktigt att inte bara fokusera på solcellernas verkningsgrad utan även på kvaliteten och installationen av tillhörande komponenter.

Varför verkningsgraden är avgörande

Verkningsgraden är avgörande för att bestämma hur lång tid det tar innan en solcellsinstallation blir lönsam. Ju högre verkningsgrad, desto mer el produceras per insamlat ljus, vilket ökar både den ekonomiska och miljömässiga avkastningen på din investering. En hög verkningsgrad bidrar också till att öka fastighetsvärdet, vilket är ytterligare en fördel med att välja solceller med hög prestanda.

Solcellskalkylatorn

Få en uppskattning på ditt pris för installation

Jag vill skaffa solceller

Skaffade solceller:

Anders och Marianne ville ta vara på solens energi.

Så fungerar solceller

Forskning för effektivare och billigare solceller

”Som så många andra tror jag att vi måste gå mot 100 % förnybart, inte bara inom el, utan även brett i samhället.”

Charlotte Platzer Björkman
Uppsala universitet.