Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Charlotte Platzer-Björkman ägnar sitt yrkesliv åt solenergi

Tillsammans med sitt team forskar Charlotte Platzer-Björkman på hur solceller kan bli mer effektiva och tillgängliga för fler. Hon är en självklar mottagare av de forskningspengar Skellefteå Krafts förnybara reklam genererade.

Att göra solenergin tillgänglig för fler är en viktig nyckel för att kunna skapa ett samhälle drivet av 100 % förnybar energi.

– Dels behöver vi minska utsläppen av fossila bränslen, sen är tillgången till elektricitet också viktigt ur ett globalt jämlikhetsperspektiv. Det finns en önskan om att nå en bättre levnadsstandard på hela jorden och elektricitet är en viktig faktor, säger Charlotte.

– Solceller kan göra det möjligt för fler att ta tillvara på energin, men då är det viktigt att sänka priset. Vi har sett en prissänkning de senaste åren, men det finns fortsatta möjligheter, fortsätter hon.

Charlotte forskar kring solceller

Effektivare solceller

Att människor hör av sig för att de är nyfikna på hennes forskning hör till vanligheterna. Att någon hör av sig för att bidra med pengar händer inte lika ofta. När Skellefteå Kraft hörde av sig blev Charlotte därför först lite förvånad.

Pengarna tänker hon använda till ett forskningsprojekt för ännu mer effektiva solceller tillsammans med det team hon leder vid Uppsala Universitet.

Det är ett arbete som stämmer väl överens med både Sveriges och Skellefteå Krafts mål: ett 100 % förnybart energisystem till 2040.

Det är också en målsättning som Charlotte själv ställer sig helt bakom.

– Jag har ägnat hela mitt yrkesliv åt de här frågorna och vill vara med och bidra till det. Som så många andra tror jag att vi måste gå mot 100 % förnybart, inte bara inom el, utan även brett i samhället.

Omställningen till 100 % förnybar energi

Solen har grym potential

Batterierna spelar en stor roll

Laddningsbara batterier spelar en stor roll i omställningen till ett liv som inte tär på jordens begränsade resurser. Därför är de två forskarna Kristina Edström och Daniel Brandell och deras världsledande forskarteam mottagare av forskningspengar som Skellefteå Krafts förnybara reklam genererat.

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

Sara Kulturhus