Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Så fungerar ett elskåp

Ett elskåp är de grå, rektangulära klossarna som står placerade på gatorna runt om i våra städer.

ElskåpElskåpet, även kallat kabelskåp, är en elcentral som ger er el till området den står i närheten av. Det kan vara ett villaområde eller en hel stadsdel.

Elen som finns i elskåpen kommer från kraftledningarna. Det är de stora stolparna som vi kallar för elnät. Förutom kraftledningar som går i luften finns det även de som finns nedgrävda i marken. Kraftledningarna transporterar all el som produceras. Därför finns det väldigt mycket el i kraftledningarna.

När kraftledningarna börjar närma sig en stad måste först styrkan på elen sänkas så att den går att använda hemma. Det gör den i något som heter transformatorstation.

När elen har rätt styrka åker den vidare mot ett bostadsområde. Men innan strömmen kommer in i huset samlas den upp i elskåpet, och sprids sedan ut till alla grannar.

Utan el kan vi inte titta på tv, tända lampor och laga mat.