Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Experten: ”Välj förnybart så gör du Sverige mindre beroende av fossilt”

Lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Omställningen till ett hållbart energisystem pågår i alla delar av samhället och vi gör den genom att fatta kloka beslut tillsammans.
– För att fler ska kunna fatta bra beslut har vi sett till att det är riktigt enkelt, säger Anton Uppströmer, företagsrådgivare på Skellefteå Kraft.

Många bäckar små blir tillsammans en stor älv.

Det vet Skellefteå Kraft som har producerat vattenkraft i över 100 år. Vattenkraften är en central del av Sveriges stabila elproduktion och den blir allt viktigare.

För att klara omställningen till ett hållbart energisystem spelar både privatkundernas och företagens val en stor roll.

– Genom att välja el från förnybara energikällor bidrar du till utvecklingen av en mer klimat- och miljövänlig elproduktion. Samtidigt gör du Sverige mindre beroende av fossilt, säger Anton Uppströmer.

Ökat intresse

Ju fler som är med på den resan och vill bidra, desto snabbare går dessutom omställningen.

Det bidrar till ett ökat intresse och stöd för satsningar och investeringar som utvecklar den förnybara energiproduktionen. Det gäller såväl transportsektorn som smarta lösningar för energieffektiviseringar i hus och på arbetsplatser.

Just transportsektorn är ett tydligt exempel på hur hela samhället utvecklas mot Sveriges mål med ett 100 procent förnybart energisystem till år 2040.

Under hösten 2021 gjordes till exempel en undersökning från Skellefteå Kraft och Kantar Sifo där det framgick att var tredje svensk tror att de enbart kommer köra på el inom fem års tid.

Det är en inställning som i sin tur skyndar på företagssatsningar för att förenkla valet att skaffa elbil.

800 snabbladdare

– När svenskarna nu ställer om sin bilflotta för klimatets skull är det viktigt att företagen underlättar det beslutet. I det arbetet ingår ökad tillgång till publik laddning i hela landet. Därför arbetar vi nu för fullt med att installera 800 snabbladdare på OKQ8-stationer runt om i Sverige, säger Anton.

Men för att ladda behövs också tillgång till el.

Efter en period med höga elpriser i hela landet som sedan följts av den oroliga situationen i Ukraina är diskussionen om läget på elmarknaden mer aktuell i vår vardag än någonsin.

– För att omställningen ska vara möjlig måste det finnas tillgång till 100 procent förnybar el och produkter så laddningen kan ske hemma eller på arbetsplatsen, säger Anton.

– Allt det erbjuder vi redan i dag, det är en av våra insatser för att beslutet att bidra till omställningen ska kännas både enkelt och tryggt. Vi finns också alltid här för att möta upp kundernas frågor och funderingar, som givetvis påverkas av läget i världen, avslutar han.

Därför bör du välja förnybart

Så enkelt stärker du företagets miljöprofil

Mot 100 procent förnybart

Ställ rätt krav på ditt el­handels­bolag

Bli din egen elproducent