Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Behöver ditt företag en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som visar hur mycket energi en byggnad använder. Det är särskilt användbart för dem som ska köpa eller hyra bostad, eftersom det gör det möjligt att jämföra olika byggnaders energiförbrukning. Även nybyggda hus måste ha en energideklaration.

Energideklarationen ger byggnadsägaren en bra överblick över byggnadens energianvändning och inomhusmiljö. Den visar också hur man kan minska energianvändningen utan att försämra inomhusmiljön, vilket sparar pengar och är bra för miljön.

Kontakta oss så ordnar vi med din energideklaration

 

Vilka byggnader behöver en energideklaration?

Följande byggnader måste ha en energideklaration:

 • Byggnader över 250 kvadratmeter som ofta besöks av allmänheten.
 • Byggnader som hyrs ut, inklusive bostäder och lokaler.
 • Nybyggda byggnader eller byggnader som ska säljas.

Byggnader som inte behöver energideklaration inkluderar:

 • Industrianläggningar och verkstäder.
 • Bostäder som används mindre än fyra månader per år.
 • Byggnader med en uppvärm area mindre än 50 kvadratmeter.

Vidare kan du se din byggnads nuvarande eller senaste energideklaration på Boverkets hemsida

Giltighet och innehåll

Energideklarationen är giltig i tio år. Efter det behöver du göra en ny deklaration. För villor och radhus behöver en deklaration göras inom två år efter att byggnaden tagits i bruk, och därefter endast vid försäljning.

Deklarationen innehåller information om:

 • Uppvärmd area (Atemp).
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och fastighetsel.
 • Förslag på energibesparande åtgärder.
 • Byggnadens radonvärde (om mätning har gjorts).
 • Värme- och ventilationssystem.

Energiklass

Energideklarationen anger byggnadens energiklass och baserar den på hur väl byggnadens energiprestanda uppfyller kraven för nybyggda hus. En byggnad som uppfyller kraven för en ny byggnad hamnar i energiklass C.

Se din byggnads existerande energideklaration genom att söka på boverkets hemsida

Hur energiklassning av byggnader fungerar

Energiklasser A-G

Energiklasser visar hur mycket energi en byggnad använder, där A innebär låg energianvändning och G innebär hög. Byggnader som uppfyller dagens krav för nybyggda hus får klass C eller bättre.

Ingen energiklass i äldre deklarationer

Energiklassning började gälla från den 1 januari 2014. Följaktligen innebär det att deklarationer gjorda före detta datum inte har någon energiklass, utan anger specifik energianvändning i kWh/m².

Energiklassningens princip

Precis som för apparater som tv-apparater och kylskåp, används energiklasser för byggnader. Men eftersom många byggnader är äldre, hamnar de ofta i klasserna D, E, F eller G. Klass A har lägst energianvändning, medan klass G har högst.

Vad varje energiklass betyder

 • A: Energiprestanda (EP) är ≤ 50% av kravet för en ny byggnad.
 • B: EP är > 50% och ≤ 75% av kravet.
 • C: EP är > 75% och ≤ 100% av kravet.
 • D: EP är > 100% och ≤ 135% av kravet.
 • E: EP är > 135% och ≤ 180% av kravet.
 • F: EP är > 180% och ≤ 235% av kravet.
 • G: EP är > 235% av kravet.

Dessa krav baseras på Boverkets byggregler och varierar beroende på byggnadstyp, uppvärmningssystem och byggnadens geografiska läge i Sverige. Energiklass C motsvarar kraven för en nybyggd byggnad idag.

 

Certifierade energiexperter

Skellefteå Kraft har certifierade energiexperter som hjälper dig på ett professionellt sätt att ordna med energideklarationen. Vår rådgivare registrerar alla uppgifter i Boverkets energideklarationsregister. När deklarationen är klar kan du hämta den därifrån.

Energieffektivisera

Vi tittar gärna på din energiförbrukning. Sedan hjälper vi dig att optimera den, så din verksamhet får massa härliga fördelar. Vi erbjuder bland annat energikartläggning och den enklare formen energirond.

Energi­tjänster

Optimera er energianvändning och minska energikostnaderna med energi­effektivisering.

Energironden

En energirond är en lättare energikartläggning med fokus på gynnsamma åtgärder.

Teckna rörligt elpris

Ett företag som drivs av 100 % förnybar el är ett företag som håller för framtiden.

Så enkelt kan du stärka företagets miljöprofil