Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Stora resurser satsas på att vädersäkra elnätet

För att leverera el till dig så tryggt och säkert som möjligt satsar Skellefteå Kraft varje år stora resurser på att vädersäkra och underhålla elnätet. Genom att byta ut luftledning mot markkabel och ersätta oisolerad luftledning med isolerad, förebygger vi avbrott som kan orsakas av vädrets makter.

Vår personal är geografiskt fördelade inom hela nätområdet. Dygnet runt under årets alla dagar har vi jourberedskap som är förberedda på att snabbt rycka ut för att avhjälpa fel.

Vid en större störning har vi en särskild storstörningsorganisation som innefattar en samtränad styrka av medarbetare inom både kundservice, elnät och kommunikation.

Skellefteå Kraft Elnät ingår i en rikstäckande elsamverkansorganisation som är utarbetad av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Vid större och mer omfattande strömavbrott sker samordning av personal, fordon och material till de områden som är drabbade.

I samband med stormarna Gudrun, Per och Dagmar har Skellefteå Kraft Elnät varit representerade med personal.

Vid ett strömavbrott vill vi gärna få kännedom om viktig information som kan hjälpa oss i arbetet med felavhjälpning. Det kan till exempel handla om att du uppmärksammat ett träd som ligger över en elledning.

Kontakta Skellefteå Krafts felanmälan 020-77 27 00 när du har något viktigt att upplysa oss om.

Börja alltid med att kontrollera:

  • Dina säkringar. Obs! Även dina huvudsäkringar.
  • Om ev. jordfelsbrytare har slagit ifrån.
  • Om det lyser hos grannarna.

Långa strömavbrott är rätt ovanliga. Skulle det ändå bli ett långvarigt avbrott är det bra att vara rustad i förväg.

Bra att ha hemma

Säkringar (även huvudsäkringar)
Ficklampa
Värmeljus/stearinljus
Tändstickor/tändare
Batteriradio
Konserver
Dunkar/hinkar
Våtservetter
Sprit- eller gasolkök

Ersättning vid strömavbrott

Om strömavbrottet varar längre än 12 timmar kan du ha rätt till ersättning. Ersättningen betalas ut per automatik. Skulle du bli drabbad av ett långt elavbrott och har frågor om avbrottsersättning, är du välkommen att kontakta Kundservice.

Viktig information

Vid arbete nära elektriska ledningar finns det viktig information för dig att ta del av. Läs mer i dokumentet nedan.

Ladda ner appen

Vid ett strömavbrott kan det vara många som ringer och vi gör allt vi kan för att avhjälpa fel. För att hålla dig uppdaterad om aktuella driftstörningar, ladda ner vår app.

För dig som elinstallatör

Gör en för-färdiganmälan.

Om vårt elnät

Nytt digitalt varnings­system för elnät