Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Att ansluta småskalig elproduktion

Vi vill göra det enkelt för dig som elnätskund att ansluta småskalig elproduktion till vårt elnät.

Det finns många produkter på marknaden. Se till att göra rätt från början och ta reda på vilka regler som gäller innan du investerar.

Mikroproduktion

Att producera förnybar el i liten skala kallas mikroproduktion. Produktionen är i första hand tänkt för eget bruk vilket minskar behovet av att köpa el.

Som mikroproducent producerar du mindre el än du förbrukar under ett kalenderår. Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på max 63 ampere (A) och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får vara högst 43,5 kW.

Vissa dagar kanske din elproduktion överstiger din förbrukning, då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du har också möjlighet att sälja din överskottsel till ett elhandelsföretag.

Producerar du mer el än du förbrukar under ett kalenderår räknas du som kommersiell småskalig producent.

Innan du köper en produktionsanläggning vill vi att du kontaktar oss för en bedömning om din nuvarande anslutning klarar av installationen.

Vi ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt.

Därefter är det ditt ansvar att arbetet utförs enligt gällande standard av en auktoriserad elinstallatör.

Elinstallatören meddelar oss när din anläggning är klar för att anslutas till elnätet. Vi gör då också en besiktning innan anläggningen får tas i drift.

 • Ta reda på information om tänkbar produktionsanläggning.
 • Kolla upp om du behöver eventuella tillstånd eller bygglov.
 • Undersök om det finns möjlighet till ersättning eller bidrag.
 • Kontakta oss innan du gör din investering.
 • När köpet är klart kontaktar du en elinstallatör som installerar din anläggning och sköter kontakten med oss.
 • Om din nuvarande anläggning behöver byggas om utför vi det.
 • Vi byter din elmätare så att den kan mäta både förbrukning och produktion. Bytet är kostnadsfritt.
 • Vill du sälja din överskottsel kontaktar du ett elhandelsföretag för att teckna ett avtal. Om anläggningen är på mer än 100 A så måste du ha tecknat avtal med en elhandlare för att vi ska kunna göra klart produktionsanläggningen.
 • Kontakta skatteverket för eventuell momsregistrering. Om du säljer överskottselen kan du ha rätt till skattereduktion.
 • När vi har fått in en färdiganmälan från elinstallatören gör vi en besiktning innan anläggningen får tas i drift. Det kan ta tio arbetsdagar från att vi mottagit färdiganmälan till dess att besiktningen sker.
 • Om du väljer att ha en större säkringsstorlek på ditt produktionsabonnemang än på ditt konsumtionsabonnemang så hittar du här kostnaden för den produktionssäkringen. Har du samma storlek på konsumtionssäkringen som produktionssäkringen så är det ingen kostnad.

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice