Fjärrkyla

Tillvalet fjärrkyla är ett kostnadseffektivt och miljöriktigt alternativ för att ge svalka på kontoret eller kyla i tillverkningsprocessen.

Tillvalet Fjärrkyla är perfekt för att göra det svalt och skönt i butiker och på kontor. Men även serverhallar, sjukhus, industrier och andra platser har nytta av fjärrkyla.

Du kan få fjärrkyla i princip var som helst i centrala Skellefteå så länge du har fjärrvärme.

Både miljöpåverkan och energiförbrukningen är minimal jämfört med om fastigheten skulle ha haft en lokal kylanläggning. Dessutom sparas utrymme och man slipper buller och skakningar från en lokal kylmaskin.

Beställ fjärrkyla

Vi erbjuder fjärrkyla till företag och verksamheter i centrala Skellefteå.

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi kort därefter.

Företag*

Organisationsnummer*

Anläggningsadress*

Kontaktperson*

Mobilnummer*

E-post*


Läs mer om hantering av personuppgifter

Så funkar det

Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast med kallvatten som sprider kyla istället för varmvatten som sprider värme.

Skellefteå Krafts fjärrkyla produceras med hjälp av kylmaskiner och frikyla, med vatten från Skellefteälven.

Rent, kallt vatten transporteras till fastigheten, där en fjärrkyleväxlare överför kylan till husets eget kylsystem.

Fördelar med fjärrkyla

Behagligt inomhusklimat

  • Skön inomhusmiljö sommar som vinter
  • Kylväxlaren är tyst och tar liten plats
  • Inget buller från någon kylmaskin

Prisvärt

  • Inga kostnader för att hantera köldmedier
  • Inga service- och underhållskostnader
  • Inga miljörapporter behöver produceras
  • Lägre elkostnad
  • Avtal som förenklar budgetering

Smidig anslutning till fastighetens kylsystem

  • Det krävs bara mindre justeringar för att anpassa ett existerande kylsystem till fjärrkyla.
  • Anslutningen inne i fastigheten görs ofta med en fjärrkyleväxlare.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET