Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Därför bör du välja förnybart

Nästan all el i Sverige i dag är fossilfri. I dagsläget kommer dessutom cirka 60 procent från förnybara energikällor. Men vad är egentligen skillnaden mellan fossilfritt och förnybart – och spelar den någon roll? 

Enkelt förklarat kommer den förnybara energin från energikällor som hela tiden förnyas på ett naturligt sätt, till exempel sol-, vind- och vattenkraft. Fossilfri energi, till exempel kärnkraft, innebär att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller gas.

Förnybar energi är alltså även fossilfri. Men fossilfri energi är inte nödvändigtvis förnybar.

– Fossilfria alternativ är inte dåliga, men det är de förnybara energikällorna vi vill fokusera på. Sol, vind och vatten ingår i ett naturligt kretslopp och tar aldrig slut. Det är det fina med dem, säger Christoffer Jonsson, Key Account Manager Företagsmarknad på Skellefteå Kraft.

Christoffer Jonsson, Key Account Manager Företagsmarknad på Skellefteå Kraft.

Lättare att ta beslut

Genom att känna till skillnaden mellan förnybart och fossilfritt blir det lättare för konsumenter och företag att ta mer informerade beslut.

– Ju fler som är med på resan och bidrar till ett hållbart samhälle som drivs av förnybar energi, desto snabbare sker omställningen. Vi får en god spiral av satsningar och investeringar som ytterligare utvecklar den förnybara energiproduktionen, säger Christoffer Jonsson.

Liten insats, stor effekt

I dag ökar den förnybara elproduktionen i Sverige. 2022 stod vind och vatten tillsammans för 60 procent av den totala elproduktionen. Solenergin står än så länge för en relativt liten andel, men potentialen är stor och satsningarna på solkraft är därför många.

Under 2022 ökade elproduktionen från solenergi med 75 procent jämfört med 2021. Det är en positiv utveckling som måste fortsätta, menar Christoffer Jonsson.

Därför har Skellefteå Kraft valt att ha en drivande roll i omställningen till ett hållbart samhälle, bland annat genom att sälja 100 procent förnybar el. Konsumenterna behöver aldrig fundera, utan vet vad de får.

– Att som kund välja ett avtal med el från förnybara energikällor är en liten insats som gör väldigt stor skillnad. Det sänder en signal till leverantörerna och producenterna att det spelar roll var elen kommer från och hur den produceras, säger Christoffer Jonsson.

El-frågan är mer aktuell än någonsin

Det senaste året har elpriset blivit ett allt vanligare samtalsämne i vardagen. Diskussionen var högt på agendan både för privatpersoner och företag redan innan världsläget, framför allt med situationen i Ukraina, satte ytterligare fokus på frågan om en hållbar elförsörjning.

– Elpris och elproduktion är viktiga frågor och kommer fortsätta vara det även framöver, oavsett världsläge. Genom att hjälpas åt att göra bra val kan vi göra skillnad. Att finnas där för att svara på kunders frågor och funderingar och ge råd utifrån var och ens förutsättningar och behov är en viktig del av arbetet på Skellefteå Kraft för både mig och mina kollegor, säger Christoffer Jonsson.

Förnybart gör Sverige mindre beroende av fossilt

Så enkelt stärker du företagets miljöprofil

Mot 100 procent förnybart

Ställ rätt krav på ditt el­handels­bolag

Bli din egen elproducent