Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Hållbar uppvärmning med fjärrvärme

Fjärrvärme från Skellefteå Kraft är prisvärd och resurssnål samt bra för både ekonomin och miljön. Dessutom den vanligaste formen för uppvärmning i Sverige.

Skellefteå Krafts fjärrvärmenät spänner sig över ett större område. I dag driver vi närmare 70 produktionsanläggningar runt om i Västerbotten, varav de tre största är i Lycksele, Malå och Skellefteå.

Att ansluta fjärrvärme är en investering med lång livslängd. Den tekniska utrustningen håller länge och sköter sig själv.

För att kunna värdera fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas lokala miljövärden.

Modellen som används för att beräkna fjärrvärmens lokala miljövärden har tagits fram av Energiföretagen Sverige i samarbete med bostadsorganisationerna.

Läs mer om miljövärden här.

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme.

Därför har Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Skellefteå Kraft är medlem i prisdialogen för att skapa goda relationer med kunderna.

Prisdialogen ska stärka kundens ställning genom att åstadkomma:

  • Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid
  • Transparens i prissättning och prisutveckling
  • Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete
  • Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar
  • Skydd för kunden från kraftiga prisökningar

Läs mer på prisdialogen.se

 

Var finns ledningarna

Planerar du att gräva på gården?

Jag är intresserad av ansluta min villa eller radhus till fjärrvärmenätet

Ta del av fjärrvärmens lokala miljövärden

Om vår­ fjärr­värme

Minskad bränsleförbrukning

Rökgaskondensering effektiviserar

Fjärrvärme:

Så sköter du om den

En värme så bra att den inte märks