Skellefteå Kraft levererar fjärrvärme och fjärrkyla till ditt företag

Fjärrvärme från Skellefteå Kraft är prisvärd och resurssnål.

Det är bra för både ekonomin och miljön. Dessutom den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige.

Prisuppgift för installation av fjärrvärme

Kostnaden för att ansluta till fjärrvärme är en investering med lång livslängd. Den tekniska utrustningen håller länge, och den sköter sig själv. För installation i större fastigheter lämnar Skellefteå Kraft lämnar ett pris i varje enskilt fall.

Välkommen att kontakta Kundservice för en offert. 

Serviceavtal för fjärrvärme

Teckna ett serviceavtal för din fjärrvärmeanläggning, så vet du var du ska ringa om något oförutsett skulle hända. Vi kan erbjuda två alternativ av serviceavtal:

 • Normalavtal Stort (två besök per år)
 • Normalavtal Litet (ett besök per år)

Priser på serviceavtal 2017

Skellefteå, Skelleftehamn, Ursviken, Lycksele, Storuman:
Normalavtal Stort: 1804 kr/år exkl moms
Normalavtal Litet: 1469 kr/år exkl moms
Priset justeras årligen enligt konsumentprisindex..
Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Kåge:
Normalavtal Stort: 2164 kr/år exkl moms
Normalavtal Litet: 1763 kr/år exkl moms
Priset justeras årligen enligt konsumentprisindex..
Jörn, Lövånger, Malå, Norsjö, Robertsfors, Vindeln, Ånäset:
Normalavtal Stort: 2387 kr/år exkl moms
Normalavtal Litet: 1945 kr/år exkl moms
Priset justeras årligen enligt konsumentprisindex.

Service utanför normal arbetstid

Gäller alla som har avtal: 400 kronor per utryckning

Priser för kunder utan avtal

Under normal arbetstid: 380 kronor per timme
Utanför normal arbetstid: 400 kronor per utryckning + 440 kronor per timme
Moms 25% tillkommer på alla priser.

Inträdesavgifter till normalavtal i anläggningar där serviceavtal tidigare saknats

Inträdesavgiften till normalavtalet i anläggningar där serviceavtal saknas sedan tidigare. Garantitiden på din anläggning är två år.När garantitiden går ut får du erbjudandet om att teckna serviceavtal. Vill du teckna serviceavtal vid ett senare tillfälle, erbjuder vi det mot en inträdesavgift (engångsavgift). För närvarande (2016) gäller följande inträdesavgifter:

År efter garantiutgång Pris (engångsavgift)
1-3 år 5 000 kronor
3-6 år 7 000 kronor
6-10 år 9 000 kronor
10 år och äldre 13 000 kronor

Moms 25% tillkommer på alla priser.

Fjärrvärme från Skellefteå Kraft är REKO-certifierad

Det betyder att den är kvalitetsmärkt enligt de krav som branschorganisationen Svensk Fjärrvärme tagit fram.

Reko-märkningen visar att vi vill hålla hög kvalitet i våra kundkontakter. Fokus ligger på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Kvalitetsmärkningen har tagits fram efter diskussioner med företrädare för fjärrvärmens stora kunder: SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningens Riksförbund.

Reko fjärrvärme uppdateras årligen. Den 1 juli varje år träder nya reviderade regler i kraft.

Fjärrkyla

Fjärrkyla ger hög och jämn temperaturkomfort på ett miljövänligt, bekvämt och tryggt sätt. Idag använder världens befolkning mer energi för att producera kyla än för att skapa värme.

Här i Sverige upptäcker allt fler fördelarna med att välja fjärrkyla som sin komfortkyla. Landets första fjärrkyleanläggning togs i drift 1992. Idag finns ett trettiotal anläggningar i Sverige.

Så fungerar fjärrkyla

Fjärrkyla ger hög och jämn komfort i huset, på ett miljövänligt, bekvämt och tryggt sätt. Rent, kallt vatten skickas runt i ett ledningsnät och svalkar de fastigheter som är kopplade till nätet. Inget annat köldmedium behövs.

Dessutom tar fjärrkylan liten plats och är i det närmaste underhållsfri. Gemensamt för de olika sätten är att produktionen alltid är central. Både miljöpåverkan och energiförbrukningen är minimal jämfört med om fastigheten skulle ha haft en lokal kylanläggning.

Skellefteå Krafts fjärrkyla produceras med hjälp av kylmaskiner och frikyla – vatten från Skellefteälven kyler centrala värmeväxlare som i sin tur kyler vatten i fjärrkylenätet.

Fördelar med fjärrkyla

Smidig anslutning till fastighetens kylsystem

 • Det krävs bara mindre justeringar för att anpassa ett existerande kylsystem till fjärrkyla.
 • Anslutningen inne i fastigheten görs ofta med en värmeväxlare.

Mycket prisvärt

 • Inga kostnader för att hantera köldmedier
 • Inga service- och underhållskostnader
 • Inga miljörapporter behöver produceras
 • Lägre elkostnad
 • Avtal som förenklar budgetering

Behagligt inomhusklimat

 • Skön inomhusmiljö sommar som vinter
 • Kylväxlaren är tyst och tar liten plats
 • Inget buller från någon kylmaskin

Till toppen
Powered by PageSpeed