Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Bredbandstjänster för företag

Välj internetabonnemang och tjänster helt utifrån ditt företags behov.

Här hittar du en översikt över bredbandstjänster för företag inom Skellefteå Krafts nät.

Välj tjänsteleverantör

På portalen skekraft.net väljer du som företagare tjänsteleverantör för telefoni- och internetabonnemang. Du har ett tiotal tjänsteleverantörer att välja mellan.

En tjänst anpassad för företag med grundläggande kommunikationsbehov. Internet– och telefonabonnemang beställs via portalen www.skekraft.net. Internettjänsten aktiveras minuter efter genomförd beställningen via portalen.

Tjänsten har automatisk tilldelning av IP adress (DHCP). Tjänsten har inte dedikerad bandbredd och har SN Mini, vilken är samma som för privatabonnemang.

Välj mellan hastigheterna 100, 250, 500 och 1000 Mbit/s.

För företag med behov av fasta IP-adresser till servrar, annan utrustning eller externa kommunikationslösningar. Tjänsten har upp till vald bandbredd, eget vlan samt högre servicenivå, SN 0, i grundutförande.

Din valda tjänsteleverantör levererar IP-adresser medan Skellefteå Kraft sköter routing. Du väljer bandbredd från 100 upp till 1000 Mbit/s.

En transporttjänst för kommunikationslösningar till kontoret med möjlighet att knyta ihop flera kontor eller anläggningar för att nyttja befintliga tjänster maximalt. Valbara bandbredder mellan 10 upp till 1000 Mbit/s.

Förbindelsen delas inte med någon annan och det ingår ett eget VLAN. Tjänsten är mycket flexibel och kan anpassas efter varje specifikt företags behov.

Med svartfiber hyrs en ren förbindelse i vårt fibernät. Skellefteå Kraft står för den fiberoptiska transportvägen medan tjänstenyttjaren, eventuellt tillsammans med tjänsteleverantören, ansvarar för den utrustning som ansluts i ändarna. Det gör att tjänstenyttjaren själv styr utrustning, kapacitet och kostnader.

Vi erbjuder även monofiber- och WDM-lösningar som alternativ.

När du hyr förbindelser av Skellefteå Kraft kan du i mån av ledigt utrymme placera ditt företags utrustning för datakommunikation i vår operatörshall i direkt anslutning till vårt nät, gäller i dagsläget inte servrar.

Du hyr en rackplats i vår specialbyggda operatörshall där vi har bland annat. säkerhet, kyla och avbrottsfri- och uthållig kraftförsörjning. Rackutrymmena finns i olika storlekar och ditt hyrda utrymme är låsbart och du har tillgång till det 24/365. Tjänsten kan skräddarsys efter dina behov.

SN Mini, 0, 1, 2

För extra trygghet kan serviceavtal tecknas med oss på Skellefteå Kraft eller via din valda tjänsteleverantör. Avtalen finns i fyra olika nivåer beroende på dina behov.

  • Mini
  • 0
  • 1
  • 2

 

Upp till 1000 Mbit/s för företag

Nu kan företag beställa supersnabbt internet direkt på skekraft.net. Välj mellan hastigheterna 250, 500 och 1000 Mbit/s.

Om vårt bred­bands­nät