Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Så blir du din egen elproducent

I takt med att elpriserna ökar väljer allt fler att producera sin egen förnybara el av till exempel sol eller vind. Produktionen går i första hand till eget bruk, men den el som eventuellt blir över kan dessutom säljas till ett elhandelsbolag. På så vis sparar du inte bara pengar utan bidrar också till en mer hållbar utveckling.

– Det här är en trend som vi tror kommer att öka. Kunderna, såväl privata som företag, blir allt mer medvetna om elkostnader samtidigt som de vill bidra till en bättre värld. Då är det här ett bra sätt, säger Anton Uppströmer, Account Manager på Skellefteå Kraft.

Kunskapen och medvetenheten generellt har ökat i takt med elpriserna, och även om priset såklart är viktigt är det många som efterfrågar förnybar el.

– De förnybara energikällorna ingår i ett naturligt kretslopp och tar aldrig slut – till skillnad mot de ändliga fossila bränslena. Så om vi ska kunna öka mängden förnybart i energisystemet är det just sol, vind och vatten vi måste satsa på.

Avkastning på produktionen

I dag ökar den förnybara elproduktionen i Sverige, men solenergin står än så länge för en relativt liten andel.

– Potentialen är å andra sidan stor och satsningarna på solkraft är därför många. Det är en positiv utveckling som måste fortsätta, säger Anton Uppströmer.

Skellefteå Kraft har valt att ha en drivande roll i klimatomställningen och 100 procent av deras el kommer från förnybara energikällor. Genom att allt fler installerar en egen anläggning som producerar el bidrar även det till ett långsiktigt hållbart energisystem.

– Vi tycker att det är bra eftersom det bidrar till att sänka konsumtionen. När vi på Skellefteå Kraft köper överskottet matar vi ut det på elnätet. Ägaren får med andra ord avkastning på den egna produktionen – mer pang för pengarna. Samtidigt innebär tillskottet i elnätet att vi kan anpassa den reglerbara produktionen till andra tillfällen, till exempel på vinterhalvåret då vi har färre soltimmar.

Många frågar om egen produktion

Den som installerar en mindre solanläggning på till exempel en villa är oftast en mikroproducent, det vill säga en mindre elproducent. Här finns även bidrag att söka – solcellsstöd eller rotavdrag.

Men för att bli mikroproducent ställs också vissa krav: elanläggningen ska ha en huvudsäkring på max 63 ampere och inmatningseffekten får vara högst 43,5 kilowatt. Som mikroproducent ska du även producera mindre el än du förbrukar under ett kalenderår. Producerar du mer räknas du som kommersiell småskalig producent.

– Att producera mindre än du förbrukar kanske låter konstigt, men faktum är att de flesta har idag inget sätt att lagra elen så att den kan användas under vintern. Då kan man istället sälja överskottet från produktionen under de ljusa månaderna och använda inkomsten till att betala elen under vinterhalvåret, när anläggningen inte producerar lika mycket. Många väljer att kombinera en egen anläggning med ett elavtal från till exempel Skellefteå Kraft. På så sått får de alltid 100 procent förnybar el, även om all el inte kommer från dem själva, säger Anton Uppströmer.

Han ser nu att intresset för egen produktion ökar stadigt, det kommer fler och fler frågor från kunder som vill veta hur detta fungerar.

– Som elbolag har vi ett stort ansvar för att göra det enkelt för våra kunder och hjälper gärna till och ger råd längs vägen. Vi erbjuder även avtal kring egen produktion och säljer produktionsanläggningar till både privatkunder och företag. För oss är det bara positivt om våra kunder är med oss och ökar mängden förnybart i systemet. Det finns mycket kraft i att göra jobbet tillsammans, avslutar Anton Uppströmer.

Så enkelt stärker du företagets miljöprofil

Förnybart gör Sverige mindre beroende av fossilt

Mot 100 procent förnybart

Därför bör du välja förnybart

Ställ rätt krav på ditt el­handels­bolag