När du behöver ny elanslutning

När och om du behöver en ny elanslutning, till exempel till din nya verksamhet, kontaktar du nätägaren där du har din fastighet. Ligger din anläggning inom Skellefteå Krafts nätområde är det oss du kontaktar.

Anslutningspriset grundar sig på vilket arbete som ska göras och hur stor servissäkring du behöver. Vi följer Energimarknadsinspektionens schablonmodell för anslutningsavgifter.

Skicka oss en offertförfrågan

Tillfällig elanslutning

En tillfällig elanslutning beställer du när du behöver el till en fastighet eller anläggning under en begränsad tid (max ett år), till exempel för byggström under ett byggarbete.

För att göra beställningen kontaktar du oss och en behörig elinstallatör.

Vi behöver beställningen minst tio arbetsdagar före önskad leveransdag. Vid senare beställning eller om arbete måste utföras utanför normal arbetstid gäller en högre avgift.

Vi ansluter skåpet och monterar elmätaren. När leveransen ska avbrytas kontaktas oss.

Vi vill avsluta abonnemanget på ett kontrollerat sätt genom att koppla ur serviskabeln, läsa av mätarställningen, demontera mätaren och eventuell strömtransformatorer.

Elinstallatören får inte koppla ur dessa anslutningar.

Prislista tillfällig anslutning

Ändra anslutning

Utöka elanslutning
Ska du öka ditt effektuttag eller behöver du en större servissäkring*?

Vid utökning av din elanslutning förlägger vi en grövre serviskabel och du kanske måste byta serviscentral eller mätarskåp.

* Servissäkring är storleken på din elanslutning, den som köptes när anläggningen anslöts.

Ombyggnad av mätsystemet

Vid uppsäkring
Vid ändring av mätarsäkring från högst 63 A till 80 A eller mer, behöver du bygga om din mätutrustning för strömtrafomätning. Se stycket ”Utöka elanslutning” ovan.

Vid nedsäkring
Vid ändring av mätarsäkring från området 80 A eller mer till 63 A eller mindre, behöver du bygga om din mätutrustning för direktmätning. Du anlitar en behörig elinstallatör som utför ombyggnaden i samarbete med oss.

Avsluta elanslutning

Om du vill avsluta en befintlig elanslutning måste du säga upp den skriftligt, en så kallad ”Definitiv uppsägning”. Det innebär att vi tar bort elmätaren och elledningarna fram till fastigheten. Detta gör Skellefteå Kraft helt utan kostnad.

Om du i ett senare skede vill ansluta fastigheten till elnätet tillämpar vi de regler och avgifter som gäller för ny anslutning. Här hittar du blanketten ”Definitiv uppsägning”.

Elmätare

Från och med 1 juli 2009 är alla elmätare fjärravlästa. Det innebär att du i efterhand betalar för den el du har förbrukat. För att vi ska få kontakt med din elmätare är det viktigt att du som har ett fritidshus inte stänger av huvudströmbrytaren när du åker därifrån.

Mätarsäkring
För att du har tillgång till elnätet betalar du en fast årsavgift, abonnemangsavgift. Hur mycket du betalar beror på vilken mätarsäkring du behöver. Mätarsäkringen måste klara den belastning som dina elektriska apparater och lampor kräver när de används samtidigt. Om elsystemet överbelastas löser säkringarna ut.

Vilken mätarsäkring du har kan du läsa på fakturan. Du kan också se det på passdelen som sitter innanför mätarsäkringen. Passdelen har olika färg beroende på storlek:

  • 16 A Grå
  • 20 A Blå
  • 25 A Gul

Om du funderar på att byta till en mindre mätarsäkring kan du först testa om det fungerar. Du byter bara till en mindre säkring och ser om det räcker. Helst ska du göra detta när det är vinter och kallt och belastningen är som störst. Om säkringen håller anlitar du därefter en behörig installatör som byter passdelen.

Att testa byta mätarsäkring går endast om man säkrar ner till en mindre säkring. Har du istället behov av att säkra upp till en större mätarsäkring kontaktar du en behörig elinstallatör som byter passdelen.

När ändringen är utförd informerar elinstallatören oss.

Sitter din elmätare inomhus?
Vi rekommenderar att elmätaren flyttas ut till ett fasadskåp eftersom det finns flera fördelar:

  • Brandsäkerheten ökar när gammalt material i mätartavlor, centraler, ledningar och genomföringar ersätts av nytt material.
  • Det blir lättare för dig att ansluta el till en sidobyggnad. Anslutningen kan då göras i fasadmätarskåpet och behöver inte gå till elcentralen inne i huset.
  • En kall mätarsäkring klarar högre belastning och håller längre när energibehovet i din fastighet är stort..
  • Du behvöer inte vara hemma vid kontrollavläsningar och service av elmätaren.
  • Vi på Skellefteå Kraft Elnät får en tydligare och mer lättåtkomlig leveranspunkt eftersom den punkten finns just i mätarskåpet.

För att flytta ut elmätaren anlitar du en behörig elinstallatör.

Ta bort en elmätare
Om du har flera mätare i huset och vill ta bort en eller flera av dem men fortfarande ha kvar din elanslutning, anlitar du en behörig elinstallatör. Elinstallatören informerar oss om ändringen.

Om du bara har en elmätare i huset och vill ta bort den säger du upp din elanslutning. Se ”Avsluta anslutning”.

Energimarknadsinspektionens information om elanslutningspriser.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET