Låt solen bidra till din verksamhet – investera i solpaneler

Genom att investera i solpaneler ser du till att solen kan bidra till din verksamhet. Skellefteå Kraft erbjuder effektiva solcellssystem som anpassas efter dina förväntningar och verksamhetens förutsättningar.

Förståelse för en fastighets energisystem och dess förutsättningar är grunden för ett effektivt solcellssystem. Att vi kan erbjuda dem är bland annat tack vare vår höga kompetens och våra medarbetares långa erfarenhet av arbete med förnybar energi.

I vårt erbjudande ingår det inte bara att säkerställa en anläggning som är effektiv ur en ekonomisk synvinkel.

Förståelsen för hur vi kan optimera er anläggnings resurser resulterar också i en anläggning som är effektiv ur ett hållbart och miljömässigt perspektiv.

Vi finns med från rådgivning till driftsättning och erbjuder självklart även support och stöd efter att er produktion av solenergi har påbörjats.

Genom att investera i solpaneler ser du till att solen kan bidra till din verksamhet.

Kontakta oss – vi hjälper dig

Vi berättar gärna mer om fördelarna med att producera sin egen el och hur ni tryggt och smidigt kan komma igång.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning!

Boka kostnadsfri rådgivning

Skicka in dina uppgifter till oss så kontaktar vi dig

För- och efternamn*

Företag*

Anläggningsadress*

Telefon*

E-post*

Jag är intresserad av:


Läs mer om hantering av personuppgifter

*Obligatoriska uppgifter

Tryggt, smidigt, enkelt

Att skaffa solcellssystem från Skellefteå Kraft är tryggt, smidigt och enkelt.

Våra energiingenjörer och certifierade energikartläggare har lång erfarenhet av energioptimering och god förståelse för helheten i ditt energisystem.

I vårt erbjudande får du kvalificerad, kostnadsfri rådgivning i alla moment och ett nyckelfärdigt solcellssystem utan krångel.

Hur många solpaneler som är optimalt för just din verksamhet beror bland annat på storleken på fastighetens tak och hur mycket el ni förbrukar.

Vi hjälper dig hela vägen, från projektering och beräkning till leverans och installation av våra nyckelfärdiga system.

Bra att veta är att det finns statligt stöd för både solceller och energilagring att söka. Det kan du läsa mer om hos Energimyndigheten.

Effektivt, säkert, smart

Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt av dina solpaneler.

Därför erbjuder vi ett system som är både smart och säkert.

I vårt högeffektiva solcellssystem är varje solpanel ansluten till en egen optimerare.

Det innebär att de kan ta tillvara på solens energi oberoende av varandra.

Om någon eller några paneler under vissa stunder skuggas av ett träd, grannens tak eller en snöfläck som dröjer kvar påverkar det alltså inte de övriga panelernas produktion.

Våra solcellssystem kan dessutom kompletteras med ett batteri för lagring av din solenergi.

Boka kostnadsfri rådgivning så berättar vi mer om hur du kan låta solen bidra till din verksamhet!

Långsiktigt och hållbart

Våra lösningar och slutleverantörer är noga utvalda av oss på Skellefteå Kraft.

Vi vill att du ska få en av marknadens bästa lösningar.

Möjligheterna att producera egen el till sin verksamhet har aldrig varit bättre.

Med rätt teknik och utförande ger den egna produktionen av solenergi inte bara en ökad kontroll över verksamhetens energikostnader. Det är också en långsiktigt hållbar lösning för både er ekonomi och för klimatet.

Att producera energi från förnybara energikällor är en viktig del för att på ett hållbart sätt kunna möta klimatutmaningarna.

Genom att låta solen bidra med energi till din verksamhet är du med och bidrar till omställningen av ett 100% förnybart samhälle.

 

 

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET