Tryggt elavtal till företaget

Bland våra företagskunder finns alla typer av branscher. Allt från industrier, bilhandlare, livsmedel och fastigheter till andra energibolag. Och de är spridda över hela Sverige.

På Skellefteå Kraft tar vi hand om energihandeln åt drygt 20 elbolag över hela Sverige. Våra elhandlare gör djupa analyser av marknaden och sköter såväl förvaltning som riskhantering åt dig.

Med andra ord, du kan vara trygg med elavtalet hos oss.

Elavtal till företag

Mix-EL

En mix av fast och rörligt elpris. Med Mix-EL har du möjlighet att fördela elförbrukningen på både fast och rörligt elpris.

Du får en trygghet i att en del av förbrukningen varje månad blir till ett fast elpris, och resterande förbrukning till ett rörligt elpris som följer elbörsen Nord Pool.

Du får

 • Personlig service
 • Välja en mix av fast och rörligt elpris
 • Välja mellan olika avtalslängder
 • Värdebevis på el från förnybara energikällor

Vinterflex

Undvik vinterns höga pristoppar. Med Vinterflex slipper du oroa dig över höga elpriser under vinterns kyliga dagar.

Samtidigt som du drar nytta av ett rörligt elpris under sommaren då elpriserna och din förbrukning oftast är lägre.

Du får:

 • Personlig rådgivning
 • Välja mellan olika avtalslängder
 • Sex månaders fast elpris från oktober till mars
 • Sex månaders rörligt elpris från april till september
 • Värdebevis på hållbar el från förnybara energikällor

Förvaltning

Hos oss får ditt företag hjälp med professionell förvaltning av elinköpen. Det innebär att du kan fokusera dina resurser på kärnverksamheten.

Förvaltning är en produkt för dig som har hög elförbrukning. Din insats är störst i samband med att vi tecknar avtalet.

Vi tar då tillsammans med dig fram en inköpsstrategi, utifrån din syn på energikostnad och risktagning.

Förvaltningsrapporter 

Under hela avtalsperioden får du kontinuerliga rapporter som enkelt visar hur din förvaltning ser ut.

Du får:

 • En egen energihandlare som tar beslut om det ska göras en prissäkring, när den ska göras och hur mycket som ska prissäkras.
 • Daglig bevakning av din energihandel.
 • Utveckling av din förvaltning utifrån rådande marknadssituation och tro på framtida prisutveckling.

Fast elpris

Ett fast elpris passar dig som vill känna dig trygg och som inte vill engagera dig mer än nödvändigt i elmarknaden.

Med fast elpris har du kontroll på dina elkostnader. Det gör det lättare för dig att planera budget och undvika obehagliga överraskningar.

Du får:

 • Personlig rådgivning
 • Välja mellan olika avtalslängder
 • Samma elpris oavsett vad som händer på marknaden
 • Värdebevis på hållbart el från förnybara energikällor

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris passar dig som vill följa elmarknadens prissvängningar. Det grundar sig på aktuellt pris på elbörsen Nord Pool.

Du får:

 • Personlig rådgivning
 • Ett pris som följer elbörsen Nord Pool
 • Värdebevis på hållbar el från förnybara energikällor

El från förnybara energikällor ingår alltid i elpriset

 Många pratar om grön el, vi väljer istället att benämna den el som du köper av oss som ursprungsmärkt el och den kommer alltid från förnybara energikällor.

Den mängd el som du köper av oss, ser vi till att köpa in från Nord Pool. Gäller för elavtal tecknat från och med 1 november 2014.

Dessutom är vi en betydande producent av förnybar energi med egna kraftstationer av både vind– och vattenkraft samt bioenergi. Läs mer om ursprungsmärkning av el.

Producerar du el, vi köper den som blir över

Allt fler blir så kallade mikroproducenter, vilket innebär att du producerar egen el av till exempel sol, vind eller vatten. Det tycker vi är bra!

Skellefteå Krafts avtal Mikroproduktion ersätter dig som mikroproducent. Kontakta oss och vi berättar mer.

Här finns avtalsvillkor för mikroproduktion.

Laddad och varm elbil både hemma och på jobbet

Hemma och på arbetet, där bilen normalt står stilla i flera timmar, behövs inga dyra inköp av snabbladdare.

Med QT Infraladdare kan vi erbjuda en enkelt och smart lösning. En lösning där du kan ladda både bilen och motor-/kupévärmaren.

Med en tillhörande app för smarta mobiler väljer du när bilen ska laddas och start- och stopptid.

Just nu genomförs tester med QT Infraladdare

Just nu pågår testning av lösningen med QT Infraladdare hos några av våra företagskunder.

Till hösten kommer fler företagskunder och bostadsrättsföreningar ha möjlighet att köpa den här lösningen genom Skellefteå Kraft.

Kontakta oss och vi berättar mer!

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP