Ny prissättningsmodell för fjärrvärme till företag

Skellefteå Krafts nya prissättningsmodell som gäller från 1 januari 2017, är direkt kopplad till din fastighets sätt att använda fjärrvärme, vilket gör den rättvis, lättare att förstå och påverka.

För de flesta fastigheter blir det ingen större förändring av prisbilden. Man betalar efter sitt sätt att använda fjärrvärme. För dig med hög fjärrvärmeförbrukning kan kostnaden påverkas uppåt och för dig med jämn förbrukning kan kostnaden komma att sänkas.

Effekt byts ut till kapacitet
Från årsskiftet används begreppet kapacitet istället för effekt som mått på din fastighets fjärrvärmeförbrukning per dygn. Det motsvarar den kapacitet som fastigheten behöver få levererad under perioden november till mars.

Under september varje år skickar vi en kostnadskalkyl som innehåller ditt uppskattade energibehov i form av energisignaturer. Självklart kan du abonnera på en annan kapacitet än den vi rekommenderar och då gäller ditt val i 12 månader.

Tydligare på fakturan
På din faktura kommer du att se energiavgift och effektavgift. Förbrukar du över 300 MWh per år finns liksom tidigare ett volymavdrag. Avdraget bygger på föregående års normalårskorrigerade förbrukning och kommer att synas på fakturan.

Så här fungerar prissättningsmodell med energisignatur

Energisignatur står för din fastighets uppmätta energibehov i förhållande till utetemperaturen under vardagar perioden november till mars.

Priset du betalar för din fjärrvärme påverkas även av dygnsmedeltemperaturen där du bor, som fastställs av SMHI.

De uppmätta värdena bildar en förbrukningslinje som visar sambandet mellan utetemperatur och din fjärrvärmeförbrukning.

Brytpunkten blir den abonnerade kapaciteten, som också är dygnsförbrukningen för fastigheten vid den temperaturen.

Graf; så här fungerar prissättningsmodell med energisignatur

Så här fungerar prissättningssmodell med energisignatur.

Vad händer nu?

Prislistor, avtalsvillkor och kalkyler för din fastighet skickas ut i september.
Har du frågor om vår nya prissättningsmodell är du välkommen att kontakta oss. 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP