Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Prissättningsmodell för fjärrvärme till företag

Skellefteå Krafts prissättningsmodell är direkt kopplad till din fastighets sätt att använda fjärrvärme, vilket gör den rättvis, lättare att förstå och påverka.

Effekt byts ut till kapacitet

Begreppet kapacitet används som mått på din fastighets fjärrvärmeförbrukning per dygn. Det motsvarar den kapacitet som fastigheten behöver få levererad under perioden november till mars.

Under september varje år skickar vi en kostnadskalkyl som innehåller ditt uppskattade energibehov i form av energisignaturer. Självklart kan du abonnera på en annan kapacitet än den vi rekommenderar och då gäller ditt val i 12 månader.

På fakturan

På din faktura kommer du att se energiavgift och effektavgift. Förbrukar du över 300 MWh per år finns liksom tidigare ett volymavdrag. Avdraget bygger på föregående års normalårskorrigerade förbrukning och kommer att synas på fakturan.

Energisignatur står för din fastighets uppmätta energibehov i förhållande till utetemperaturen under vardagar perioden november till mars.

Priset du betalar för din fjärrvärme påverkas även av dygnsmedeltemperaturen där du bor, som fastställs av SMHI.

De uppmätta värdena bildar en förbrukningslinje som visar sambandet mellan utetemperatur och din fjärrvärmeförbrukning.

Brytpunkten blir den abonnerade kapaciteten, som också är dygnsförbrukningen för fastigheten vid den temperaturen.

Graf; så här fungerar prissättningsmodell med energisignatur

Så här fungerar prissättningssmodell med energisignatur.

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice