Tillsammans med SF Bio skapar vi en hållbar bioupplevelse

SF Bio vill ge sina biobesökare den bästa möjliga upplevelsen när de går på bio. Det arbetet innebär bland annat att SF Bio strävar efter att samarbeta med hållbara företag.

– I och med samarbetet med Skellefteå Kraft och deras satsning på förnybara energikällor kan vi ge alla biobesökare en hållbar bioupplevelse, säger Maria Skoglund, vd på SF Bio.

På Skellefteå Kraft är man glad och stolt över samarbetet med SF Bio då de delar samma värderingar om hållbarhet och miljöfrågor.

För Skellefteå Kraft är SF Bio också en bra kanal att kommunicera kampanjer och pågående projekt i.

– Eftersom SF Bio finns i hela landet så förstärker samarbetet även vår målsättning om att vara hela Sveriges elbolag, säger Flemming Christoffersen, på Skellefteå Kraft.

Vikten av att ligga i framkant

SF Bio strävar efter att driva en ansvarsfull verksamhet genom hela värdekedjan. Då är det viktigt att samarbeta med en elleverantör som ligger i framkant. Som systematiskt arbetar för en hållbar energiproduktion och kan erbjuda bland den renaste energin i världen från sin vattenkraft. Det ska vara tydligt för våra besökare vad det är för typ av el som lyser upp våra salonger.

– Dessutom är det enkelt att samla elavtalen för alla salonger hos ett företag vi känner oss trygga med, och som vi vet alltid är tillgängliga, avslutar Maria Skoglund.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET