En förnyad reklam för 100 % förnybar kraft

Genom att förnya gammal reklam, kunde vi på Skellefteå Kraft spara på jordens resurser och samtidigt bidra till utvecklingen av förnybar kraft.

För att nå Sveriges mål, ett 100 % förnybart energisystem till 2040, behöver vi få med alla på tåget.

Där spelar reklam och kommunikation en viktig roll. Vi levererar alltid 100 % förnybar kraft, och det vill vi såklart berätta!

Budskapet om 100 % förnybar kraft

Men den här gången gjorde vi på ett nytt sätt, och det nya sättet innebar att använda något gammalt.

Med hjälp av gamla reklamfilmer från 1960- och 1970-talet kunde vi förmedla budskapet om 100 % förnybar kraft på ett förnybart sätt.

Forskning på solceller

Men ännu bättre var att vi kunde använda reklampengarna som blev över till något som driver utvecklingen framåt.

Vi skänkte nämligen delar av det som blev över till Charlotte Platzer-Björkman och hennes team på Uppsala Universitet, som forskar i hur man kan göra solceller tillgängliga för fler.

Batteriforskningen är på stark frammarsch, Daniel Brandell och Kristina Edström jobbar tillsammans och är båda framstående inom området och de forskar för att utveckla just framtidens batterier.

Nu är det din tur. Om du inte redan har 100 % förnybar kraft, klicka här.

Till toppen
86 queries in 0.000 seconds, using 21.20MB memory
Powered by PageSpeed