Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Batterierna spelar en stor roll

Laddningsbara batterier spelar en stor roll i omställningen till ett liv som inte tär på jordens begränsade resurser. Därför är de två forskarna Kristina Edström och Daniel Brandell och deras världsledande forskarteam mottagare av forskningspengar som Skellefteå Krafts förnybara reklam genererat.

Forskning, innovation och utveckling

leder oss mot målet

”Ju bättre batterierna blir, desto snabbare kan vi ersätta de fossila bränslena med förnybart”

Daniel Brandell

Uppsala universitet

Effektivare solceller tillgängliga för fler

Tillsammans med sitt team forskar Charlotte Platzer-Björkman på hur solceller kan bli mer effektiva och tillgängliga för fler. Hon är en självklar mottagare av de forskningspengar Skellefteå Krafts förnybara reklam genererade.

”Som så många andra tror jag att vi måste gå mot 100 % förnybart, inte bara inom el, utan även brett i samhället.”

Charlotte Platzer Björkman
Uppsala universitet.

Våra över­gripande miljö­mål

En återvunnen reklam för 100 % förnybar kraft

Samarbeten, forskning och innovation leder oss mot målet

Skellefteå Kraft har visionen att vara bästa energibolaget för Sverige. Vi vill driva vår bransch framåt genom att ta en marknadsledande position.