Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Innovativa lösningar banar väg för 100 procent förnybart

Ett 100 procent förnybart energisystem senast år 2050. Det är en förutsättning för att nå det globala mål som världens ledare enades om vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015. Omöjligt? Inte alls. I Sverige är siktet inställt redan på år 2040.

– Med el från rätt energikällor, gemensam energieffektivisering och innovativa lösningar har vi alla möjligheter att lyckas nå målet, säger Lars Lundmark, affärsenhetschef Försäljning på Skellefteå Kraft.

Detta vill Skellefteå Kraft vara med och påverka.

Företaget har över 100 års erfarenhet av förnybar energiproduktion med vattenkraft som bas och på senare år en stor del vindkraft. All den el som säljs vidare – oavsett till konsument eller företag och andra verksamheter – är 100 procent förnybar.

Skellefteå Kraft har även en lång historia av att stötta forskningsprojekt och innovativa satsningar.

– Det har alltid varit viktigt för oss att ligga i framkant för att förstå vår framtid. Därför tittar vi brett på alla möjligheter att ställa om till ett förnybart energisystem. Idéerna kan till och med gå stick i stäv med vår nuvarande verksamhet. Det viktiga här är att förstå vad bäst hjälper Sverige framåt.

Lars Lundmark, affärsenhetschef Försäljning på Skellefteå Kraft, menar att innovativa lösningar banar väg för omställningen till ett 100 % förnybart energisystem.

Satsningar på solkraft ökar

Omställningen till 100 procent förnybart innebär att vi behöver titta på allt från hur vi värmer upp våra hus och laddar våra telefoner till hur vi transporterar oss.

– Sverige har goda förutsättningar att lyckas ställa om till 2040 och vi kan även se till att fler gör samma sak, säger Lars Lundmark.

Och faktum är att den förnybara energiproduktionen ökar i Sverige. Totalt står den i dag för över 60 procent. Det finns även god tillgång till bioenergi och bra förutsättningar för både vatten- och vindkraft.

Dessutom ökar intresset för solkraft. Här finns stora möjligheter. Solceller på en fjärdedel av landets södervända tak skulle nämligen kunna täcka hela 10 procent av Sveriges årsbehov av el.

Måste hjälpas åt

Alla kan dessutom bidra till omställningen – om än så bara genom att efterfråga förnybar el, vilket i sin tur driver utbudet. Och konsumenternas insatser är på frammarsch, det märks inte minst inom transportsektorn.

En undersökning från Skellefteå Kraft och Kantar Sifo som gjordes hösten 2021 visade nämligen att var tredje svensk tror att de enbart kommer att köra på el inom fem års tid.

– När svenskarna nu ställer om sin bilflotta för klimatets skull är det viktigt att vi från företagshåll underlättar den insatsen. Där ingår ökad tillgång till publik laddning i hela landet, men också tillgång till förnybar el – oavsett om laddningen sker hemma, på arbetsplatsen eller längs vägarna, säger Lars Lundmark.

Och just tillgången på el är en mer aktuell fråga än någonsin – inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. En period med höga elpriser i hela landet följs nu av den oroliga situationen i Ukraina.

– Kundernas frågor och funderingar påverkas givetvis av läget i världen. När vi ska svara på dem känns det därför extra bra att ha 100 års erfarenhet av förnybar elproduktion i ryggen, i kombination med vår vilja att använda och utveckla nya idéer. Det är genom att hjälpas åt att göra bra val som vi möjliggör en hållbar framtid, säger Lars Lundmark.

 

Förnybart gör Sverige mindre beroende av fossilt

Därför bör du välja förnybart

Så enkelt stärker du företagets miljöprofil

Ställ rätt krav på ditt el­handels­bolag

Bli din egen elproducent