Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Knepet för att ställa rätt krav på ditt elhandelsbolag

Som företagare behöver du inte kunskap om Sveriges energipolitiska mål för att bidra till en framtid med förnybar energi. Däremot är det bra att veta att målet handlar om förnybar el – och inte fossilfri. Då blir det lättare att ställa krav på elhandelsbolagen.

I dag förväntar sig konsumenterna att företag bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete som en del av kärnaffären, inte som ett sidoprojekt. Det visar undersökningen ”Sveriges grönaste varumärke” från Differs.

Rapporten visar att frågan om effektiv energianvändning är en av de som konsumenterna prioriterar allra högst. Det är en av flera aspekter som företag nu behöver anpassa sig till. En annan är att Sverige har ett energipolitiskt mål om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040.

Förnybart tar inte slut

Men är det målet verkligen så viktigt att känna till?

– För att nå målet behöver vi alla hjälpas åt, såväl privatpersoner som företag. Däremot är det inte nödvändigt att ha kunskap om själva målet – du kan bidra ändå och ställa krav på ditt elhandelsbolag, säger Carolina Brännström, Key Account Manager på Skellefteå Kraft.

– En bra start är att se över ditt elavtal och din elleverantör. När du gör det är det bra att känna till skillnaden mellan förnybar och fossilfri energi. Många är nämligen osäkra på den, och det är inte så konstigt.

Enkelt förklarat är förnybar energi den som kommer från källor som ingår i ett naturligt kretslopp och aldrig tar slut, som sol, vind och vatten. Fossilfri energi, till exempel kärnkraft, innebär att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller gas.

– Förnybar energi är alltså även fossilfri, men fossilfri energi är inte nödvändigtvis förnybar.

Carolina Brännström, Key Account Manager på Skellefteå Kraft berättar hur du ställer rätt krav på ditt elhandelsbolag.

Ställ krav på ditt elhandelsbolag

Att som kund ha kunskap om var elen kommer från gör det också möjligt att ställa krav på elhandelsbolagen. På så vis blir det dessutom lättare att skapa bättre förutsättningar för de förnybara energikällorna.

– Genom att välja ett elavtal med 100 procent förnybar el visar du dina kunder och kollegor att målet om ett helt förnybart energisystem är viktigt för dig. Det tjänar både ditt företag, samhället och miljön på. Ett företag som drivs av 100 procent förnybar el är ett företag som håller för framtiden, säger Carolina Brännström.

El-frågan är mer aktuell än någonsin

Det senaste året har just framtiden, inte minst på elmarknaden, blivit ett allt vanligare samtalsämne i vardagen. Efter en period med höga elpriser i hela landet var ämnet högt på agendan både för privatpersoner och företag. Sedan förändrades läget ytterligare med situationen i Ukraina och ytterligare fokus sattes på frågan om elförsörjningen framöver.

– Diskussionen om elförsörjningen kommer fortsätta vara het även framöver, oavsett världsläge. Därför är det viktigare än någonsin för mig och mina kollegor på Skellefteå Kraft att finnas där för att svara på kunders frågor och funderingar och ge råd utifrån var och ens förutsättningar och behov. Så att vi tillsammans kan göra bra val och på så sätt också göra skillnad för samhället i längden, säger Carolina Brännström.

För den som är osäker på var det kan vara bra att börja, är ett enkelt första steg att se över företagets elavtal och elleverantör. Det behöver inte alls vara svårt eller tidskrävande, menar hon.

– Tvärtom ser vi till att det är riktigt enkelt. Vi har kunniga rådgivare både när det kommer till energieffektivisering och att stärka miljöprofilen och i våra elavtal ingår alltid 100 procent förnybar el. Energieffektivisering handlar om att göra din energianvändning så ekonomiskt effektiv som möjligt för både ditt företag och för att bidra till ett hållbart samhälle.