Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Elpris nattetid – då är elpriset som lägst

Varför sägs det att nattetid är den bästa tiden att ladda tvättmaskinen? Lär dig när elpriset är som lägst över dygnet och dra nytta av lågprisperioderna. Dessutom ger vi dig en översikt över de bästa tiderna för att köpa el till förmånliga priser och förklarar varför elpriset kan variera under olika delar av dygnet.

Varför är elpriset billigare nattetid?

Elpriset är vanligtvis lägre nattetid och under tidig morgon, oftast mellan kl. 22:00 och 07:00. Det finns flera faktorer som påverkar denna prisskillnad. För det första är elförbrukningen lägre under natten eftersom de flesta människor sover och använder mindre el. Detta leder till en minskad efterfrågan på el och kan resultera i mer förmånliga priser.

Ytterligare en faktor är överskottet av elproduktion under natten. Vissa kraftverk, särskilt de som drivs med fossila bränslen eller kärnkraft, har en stabil produktion som är svår att stänga av eller justera snabbt. Detta innebär att det kan finnas ett överskott av elproduktion under natttimmar. Följaktligen kan elpriserna sänkas för att stimulera efterfrågan och uppmuntra användning av el under dessa tider. 

Dessutom kan det finnas regleringar och politiska åtgärder som påverkar prisskillnaden mellan dag och natt.

Elpriset över dygnet

Se skillnaden på elpriset nattetid gentemot dagtid.

Pris just nu

Priset uppdaterades senast

Fördelarna med att utnyttja dygnets lågpristimmar

Det finns flera fördelar med att dra nytta av lågprisperioderna för el. Genom att planera din elförbrukning och flytta viss aktivitet till nattetid kan du spara pengar på din elkostnad. Här är några sätt att utnyttja lågpristimmarna:

  • Ladda elbilar: Om du har en elbil kan du dra nytta av de låga elpriserna genom att ladda den under natten. 
  • Körning av tunga industrier: För företag inom industrier som kräver stora mängder el kan det vara förmånligt att planera produktions- eller bearbetningsaktiviteter under natten. Genom att flytta energiintensiva processer till lågpristimmarna kan företag minska sina elkostnader. Dessutom kan detta bidra till att utnyttja tillgänglig effekt på ett effektivt sätt och undvika överbelastning av elnätet.
  • Renare energi: Många elnät har en högre andel förnybar energi i sin blandning under nattetid. Detta beror främst på att vissa förnybara källor kan producera överskott av energi under natten när efterfrågan är lägre. Genom att använda el under dessa tider kan du verkligen dra nytta av en renare energikälla.

Smart styrning – dra nytta av lågt elpris nattetid 

Timme för timme elavtal ger kostnadsbesparingar och flexibilitet genom att dra nytta av låga elpriser och ger möjlighet att anpassa elförbrukningen. Dessutom, genom smart styrning, får kunderna realtidsinformation och kan fatta informerade beslut om sin elförbrukning. Därigenom automatiseras användningen av apparater baserat på elpriset och optimerar elanvändningen för ökad effektivitet. Vidare bidrar det till en mer hållbar elanvändning genom anpassning efter individuella preferenser och möjlighet att hantera elförbrukningen vid överbelastning eller höga priser.

Sammanfattningsvis möjliggör timme för timme elavtal och smart styrning kostnadsoptimering, medvetenhet om elförbrukning och en mer stabil och hållbar elanvändning. I grund och botten ger det en ekonomiskt fördelaktig, användarcentrerad och miljövänlig strategi för hantering av elförbrukning.

Timpriser i realtid

Elpriset just nu

Aktuellt på elmarknaden

Vad ingår i elkostnaden?