Agnäs

Agnäs vattenkraftstation ligger utanför Bjurholm. Dammanläggningen består delvis av en nåldamm som utgörs av sparrar som sitter längs dammen. Vattenflödet regleras genom att sparrarna lyfts upp eller ner manuellt.

Kraftstationen i Agnäs har även en modernare damm med luckor som sköts automatiskt. För att säkerställa att både vatten- och omgivande naturmiljöer påverkas så lite som möjligt av verksamheten, bedrivs ett kontinuerligt miljöarbete vid kraftstationen.

Till toppen
Powered by PageSpeed