Förändringar väntar i Rickleån

Samtliga Skellefteå Krafts vattenkraftverk ska under kommande år prövas inom ramen för den Nationella planen för omprövning av vattenkraften.

I och med detta förbereds ett arbete där vi ser över varje enskilt vattenkraftverk utifrån de tekniska och biologiska krav som finns i de kommande miljötillstånden. Även om prövningarna sker samordnat för ett helt vattendrag, så behöver ansökningar göras för varje enskilt vattenkraftverk.

I samband med de kommande miljöprövningarna av vattenkraftverken genomför vi noggranna analyser och utvärderingar av våra kraftverk, där vi undersöker varje kraftverks egna meriter, unika förmågor och förutsättningar.

Av de vattendrag där Skellefteå Kraft har vattenkraftverk är det Rickleån som är först upp till prövning med start i början av 2022.

Karta över våra anläggningar i Rickleån

 

I vårt förberedande arbete för kommande prövning av ån och dess vattenkraftverk har vi kommit fram till att vi kommer att ansöka om nya miljövillkor för driften av kraftverken uppströms i Bygdsiljum och Älglund samt för årsreglermagasinen.

Skellefteå Kraft ser en stor potential i vattenkraft och anser att dessa anläggningar har ett stort nationellt värde och kan bidra än mer till Sveriges elförsörjning.

Återkallande av tillstånd

När det kommer till de tre återstående kraftverken i Rickleån; Fredriksfors, Sågfors och Bruksfors, så kommer vi att ansöka om ett återkallande av tillstånden för att driva dessa.

Efter en bedömning av miljöeffekter, produktionsförmåga, reglerbarhet och renoveringsbehov så ser vi inte en grund för fortsatt drift av dessa tre.

Vi bedömer också att en avveckling av dessa skapar förutsättningar för en bättre vattenmiljö i Rickleån.

Att ta inriktningsbeslut om utrivningar är inget enkelt beslut, då en utrivning påverkar miljö, kulturmiljö, närboende och andra intressen.

Det är vår avsikt att genomföra denna förändring med så stor hänsyn som möjligt för dessa.

 

Till toppen
84 queries in 0.000 seconds, using 21.66MB memory
Web accelerated via IISpeed by We-AMP