Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Tillgänglighets­redo­görelse för Skellefteå Krafts app

Skellefteå Kraft står bakom den här appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen. Det här dokumentet beskriver hur Skellefteå Kraft uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från Skellefteå Kraft som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss .

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

För dig med nedsatt syn och färgseende eller utan synförmåga

 • Det är inte möjligt att ta del av allt icke-textbaserat innehåll med uppläsande hjälpmedel, då beskrivningar i dessa fall saknas.
 • Texten som går att läsa är inte alltid samma som ska användas för att styra med rösten eller som läses upp.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.
 • Det finns grafik som har färger som kan vara svåra att se.
 • Det finns text som har färger som kan vara svåra att se.
 • Större delen av funktionaliteten i applikationen är ej möjlig att ta del av vid enbart tangentbordsnavigering.
 • Vid navigering med tangentbord kan tabb-ordningen i flera fall vara felaktigt eller ologisk.
 • All text på knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter.
 • Det är inte möjligt att förstora all text.
 • Innehåll och text i diagram och graf på sidan Tjänster går ej att förstora eller förändra för hjälpmedel.
 • Diagram och graf på sidan Tjänster är inte tillgänglig med hjälmedel, tangentbord eller uppläsning, majoriteten av innehållet i dessa går att ta del av via tabellen.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Elavbrottskarta på sidan Driftinfo är inte tillgänglig med hjälmedel, tangentbord eller uppläsning.
 • Appen erbjuder endast stående visningsorientering.

För dig med nedsatt kognitiv förmåga

 • Inkonsekvent format på datum mellan tabeller.

För dig med nedsatt finmotorik, styrka eller begränsad rörlighet

 • Appen erbjuder endast stående visningsorientering.

Hur vi testat appen

Sogeti Sverige AB har gjort en oberoende granskning av Skellefteå Krafts app.

Senaste bedömningen gjordes den 4 februari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 31 maj 2021.