Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Tillgänglighet för minasidor.skekraft.se

Det är Skellefteå Kraft som står bakom den här webbplatsen minasidor.skekraft.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur väl minasidor.skekraft.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Här har vi listat innehåll som inte är tillgängligt. Vi har försökt lista utifrån problem som berör alla användare, problem som är visuella och problem för navigering utan mus eller med skärmläsare.

Alla användare

 • Sidtiteln är samma på hela webbplatsen och hjälper inte användaren att förstå just var den är.
 • Fakturor i PDF-format är inte tillgängliga.
 • Det finns knappar som inte har konsekvent benämning vilket kan göra det otydligt vad olika knappar har för funktion.
 • Det finns ingen sök-funktion, webbplatskarta eller A-Ö.

Visuella brister

 • Texter kan krocka eller försvinna i mindre skärmar eller vid förstoring.
 • Det finns knappar, fält och texter med låga kontraster som kan vara svåra att se.
 • En del länkar och diagram urskiljs endast med färg och kan vara svåra att uppfatta för personer med nedsatt färgseende.

Navigering utan mus eller med uppläsande hjälpmedel

 • Det finns bilder som saknar beskrivningar.
 • Det finns innehåll som inte går att nå utan mus, till exempel fakturor, utfällbara fält, tips, diagram och hjälptexter vid inloggning.
 • Det saknas genväg för att hoppa till huvudinnehåll.
 • Skärmläsaranvändare får inte information om utfällbara områden.
 • Vissa länkar och knappar har otydliga namn och kan vara svåra att förstå för användare med uppläsande hjälpmedel.
 • Tabeller är inte rätt uppmärkta och kan vara svåra att förstå med skärmläsare.
 • Listor med länkar är inte alltid grupperade.
 • Radbrytning används på ett sätt som kan försämra uppläsningen.
 • Alla rubriker är inte korrekt uppmärkta, vilket kan göra det svårt att navigera och förstå sammanhang för användare med skärmläsare.
 • Vid navigering utan mus är ordningen inte alltid logisk och det saknas ibland fokusmarkering.
 • När skärmläsaranvändare klickar på länkar får de inte alltid information om att sidan har laddats om och det kan bli svårt att uppfatta att något händer.
 • Fält, flervalsknappar och felmeddelande är inte alltid uppmärkta vilket kan göra det svårt för skärmläsaranvändare.

Oskäligt betungande anpassning

Skellefteå Kraft åberopar tillfälligt undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har påbörjat arbetet med åtgärder för de listade problemen och hävdar under tiden oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks, har gjort en oberoende granskning den 19 april 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 april 2021.