Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Skellefteå Kraft är ett av Sveriges grönaste varumärken

Skellefteå Kraft är ett av Sveriges grönaste varumärken i kategorin elbolag.  Det visar den senaste undersökningen från Differ, där svenska folket sagt sitt.

Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som undersökningsföretaget Differ genomför varje år. I den är det drygt 1 000 personer i åldrarna 15-75 år som besvarar frågor kring miljö och hållbarhet och ger sin syn på varumärken.

Totalt ingår 148 olika företag i 13 olika branscher i undersökningen och innefattar välkända varumärken med nationell räckvidd

Skellefteå Kraft är ett varumärke du kan lita på

Allt fler företag ställer om – och ju fler vi är som tillsammans driver omställningen till ett 100 % förnybart samhälle desto bättre.

Undersökningen visar på att det upplevs svårt att göra gröna val på grund av
okunskap om hur elen är producerad. Konsumenterna anser att det är viktigt att elen produceras hållbart.

Skellefteå Krafts mål är ett Sverige som drivs av 100 % förnybar energi. Därför säljer vi exempelvis enbart 100 % förnybar el, och satsar på investeringar och forskning.

Skellefteå Kraft i korthet

Skellefteå Kraft möjliggör samhällets elektrifiering och framtida  infrastrukturlösningar genom innovation, forskning och investeringar i förnybar energi. Vi är en Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind och vattenkraft, värme och bioenergi. 

Sveriges Grönaste Varumärke är en årligt återkommande undersökning. Den har genomförts av konsultföretaget Differ sedan 2008. Energibranschen är en del av undersökningen sedan 2013.

I undersökningsdelen deltar närmare 1 000 respondenter i åldrarna 15-75 år från hela landet. Där besvarar respondenterna frågor kring miljö och hållbarhet och ger sin syn på varumärken i tretton branscher.

Målsättningen med undersökningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete, då detta har ett stort värde i varumärkesbyggande sammanhang.

148 varumärken, tretton branscher

Undersökningen inkluderar totalt 148 varumärken i branscherna apotek, bank, bilar, dagligvaruhandeln, drivmedel, elbolag, hem & inredning, kläder, matproducenter, nyproduktion av bostäder, snabbmat och transport.

 

88 %

för­nybar energi­produktion

Svenskt Kvalitetsindex

Kunderna ger högsta betyg till Skellefteå Kraft

Här kan du läsa allt om

Vårt håll­bar­hets­arbete