Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Pilotanläggning för produktion av vätgas byggs i Skellefteå

Skellefteå Kraft har beviljats bidrag till en investering för att upprätta en anläggning för förnybar vätgasproduktion i anslutning till Skellefteå Krafts kraftvärmeverk i Hedensbyn*.
 

Bygget av en pilotanläggning för vätgasproduktion är en del av arbetet med att hitta alternativ till fossilt bränsle till tunga transporter på väg och inrikes flyg.​

Det primära syftet med anläggningen som Skellefteå Kraft kommer bygga på industriområdet i Hedensbyn* i Skellefteå är att minska CO2-utsläppen. Tanken är bland annat att kunna ersätta flygbränslet hos inrikes flyg vid Skellefteå Airport och ersätta diesel för tunga transporter på väg.

Dessutom kommer ytterligare CO2-besparingar att göras genom att den värme och syrgas som uppstår vid vätgasproduktionen kan tas tillvara.

– Skellefteå Kraft vill bidra i omställningen till ett hållbart samhälle och vi ser förnybar vätgas som en möjlig del av lösningen på energi- och klimatomställningen, säger Joachim Nordin, vd på Skellefteå Kraft.

Viktiga erfarenheter om vätgasproduktion

Projekteringen av projektet beräknas starta under första kvartalet 2024.

Byggstarten beräknas kunna ske under andra kvartalet 2025 och färdigställande och driftsättning av anläggning är beräknad till slutet av 2025.

– Vi gör det här som ett pilotprojekt som kommer att ge oss viktiga erfarenheter. Inte minst för den pågående utredningen om en storskalig industrisatsning inom förnybar vätgas och elektrobränslen. Skellefteå Kraft som stor producent av förnybar el kan komma att spela en viktig roll som möjliggörare i utvecklingen av en vätgasmarknad, säger Ann-Christine Schmidt, ansvarig forskning, utveckling och innovation på Skellefteå Kraft.

Medel för delfinansiering har sökts och beviljats av Naturvårdsverket via Klimatklivet. Åtgärden finansieras av medel från Europeiska unionen.​

*Formellt beslut för placeringen av pilotanläggning för produktion av vätgas är inte fattat

I ansökan för att påbörja projekteringen angavs Hedensbyn som potentiell plats att upprätta anläggningen på. Beroende på vad resultatet från projekteringen blir kan det ändras. I dagsläget är alltså inget formellt beslut fattat.

Våra vätgasprojekt

– ännu ett sätt för Skellefteå Kraft att bidra till omställningen

Tankstationer med förnybar vätgas blir verklighet

Tillsammans med OKQ8 bygger vi just nu stationer i Umeå och Storuman

Stor industrisatsning: Skellefteå Kraft utreder möjligheten till vätgas- och elektrobränsleproduktion i Skellefteå