Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Tankstationer med förnybar vätgas

Tillsammans med OKQ8 bygger Skellefteå Kraft två nya tankstationer med förnybar vätgas. Vätgastankstationerna är ännu ett sätt att tillsammans bidra till omställningen av tunga vägtransporter på långa distanser.

I slutet av mars och april 2024 ska de första bilarna kunna tanka förnybar vätgas på de nya stationerna som byggs i Umeå och Storuman.

Det är en strategisk planering i närheten av E12 där det idag färdas mycket tung- och persontrafik, inte bara inrikes utan ofta också över gränsen till och från Norge.

Stationerna är ett av flera vätgasinitiativ

Till skillnad mot den långa erfarenhet Skellefteå Kraft har av den förnybara vattenkraften är den förnybara vätgasen fortfarande ett väldigt nytt område för Skellefteå Kraft att utforska.

Det vi vet redan nu är att vätgasen är en möjlig del av lösningen på energi- och klimatomställningen.

De två vätgastankstationerna vi nu bygger är ett av flera initiativ för att utreda hur förnybar vätgas kan användas i ett framtida energisystem. Gemensamt för dem alla är möjligheten att lära oss mer om både energislaget och hur den på bästa sätt kan bidra till att göra nytta i samhället.

Här byggs vätgastankstationerna

I Storuman på Plattan 4.

Stationen byggs intill NLC-terminalen (Nordic Logistic Corridor) i Storuman. Det innebär att flöden med tung trafik passerar tankstationen naturligt. Med infart från både E12 och E45, kommer de flesta av alla lastbilar som passerar Storuman också passera en infart till tankstationen.

I Umeå på OKQ8 Carlslid.

Denna station som kommer att bli unik i Sverige. I samarbetet med OKQ8 byggs nämligen även laddning för både eldrivna personbilar och tunga transporter på samma station. När alla delar är klara innebär det att den här stationen kommer att kunna erbjuda alla, i dagsläget, befintliga drivmedel.

 

Våra vätgasprojekt

– ännu ett sätt för Skellefteå Kraft att bidra till omställningen

Stor industrisatsning: Skellefteå Kraft utreder möjligheten till vätgas- och elektrobränsleproduktion i Skellefteå

Pilotprojekt: Skellefteå Kraft etablerar produktionsanläggning för förnybar vätgas

Projektet påbörjades 2024 och finansieras delvis med stöd från Naturvårdsverket.