Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Förnybar vätgas: storskalig industrisatsning inom  utreds i Skellefteå

Skellefteå Kraft leder utredningsarbetet kring en ny storskalig industri i Skellefteå. Fullt utbyggd har satsningen potential att bli en av Sveriges största inom förnybar vätgas och elektrobränslen.​
 

Nya arbetstillfällen och möjlighet att kraftigt sänka transportsektorns koldioxidutsläpp. Det är en industrisatsning med stor potential och möjlighet att bidra till omställningen till ett mer förnybart energisystem.

Men innan satsningen kan bli av behöver en grundlig utredning göras och flera frågor behöver få svar.

Fortfarande i ett tidigt skede

För Skellefteå Kraft är projektet fortfarande i ett tidigt skede inom ett helt nytt verksamhetsområde. Det är viktigt att förstå omfattningen och både få insikter och erfarenheter för att kunna ta rätt beslut framåt.

Ett första steg i arbetet skedde i oktober 2023, när en delegation från Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun besökte Rotterdam i Nederländerna. Den plats i Europa, kanske världen, som har kommit längst inom den typ av vätgasprojekt som den här satsningen motsvarar.

– Vi är i ett tidigt skede av utredningen och då är den här typen av besök värdefulla. Vi är säkra på att en sådan här satsning får bäst effekt när det finns ett ekosystem där både nya och redan befintliga aktörer gynnas. Det har de lyckats med i Rotterdam och även i vår region finns flera industrier som på olika sätt kan dra nytta av förnybar vätgas som energibärare, säger Joachim Nordin, vd på Skellefteå Kraft.

Utredningen pågår under 2024

Utredningsarbetet kommer att pågå i över ett års tid. I det arbetet ingår bland annat att säkerställa svaren på ett flertal frågor innan ett beslut om att bygga upp en ny industri kan tas.

Dessa frågor handlar till exempel om säkerhet, lokalisering och finansieringsmodell.

Om utredningen leder till beslut om att bygga en anläggning kan en produktion i industriell skala påbörjas under 2028 och därefter räknas den gå med full drift från och med 2030.

Anläggningen har, om den blir av, potentialen att bli Sveriges största inom produktion och förädling av förnybar vätgas. Den kan också skapa ett hundratal arbetstillfällen.

Ett av flera initiativ kring vätgas

Vätgas är ett område där ett flertal initiativ tagits de senaste åren, både i Sverige och i andra delar av världen.

Användningsområden finns bland annat inom industrin och inom framställningen av syntetiska bränslen för transportsektorn, där exempelvis sjöfarten och flygtrafiken ser möjligheter till kraftfullt sänkta koldioxidavtryck.

Inom Skellefteå Kraft har utvecklingen inom förnybar vätgas studerats närmare under ett par års tid.

– I nuläget kan vi se flera vägar framåt för Skellefteå Kraft. Helt klart är att vätgasen har potential att ge ett kraftfullt bidrag i omställningen till ett energisystem baserat på förnybara källor. Vi kommer att fortsätta ta en aktiv roll i omställningen men är samtidigt noggranna med att utvärdera varje case för sig, säger Joachim Nordin.

Våra vätgasprojekt

– ännu ett sätt för Skellefteå Kraft att bidra till omställningen

Tankstationer med förnybar vätgas blir verklighet

Tillsammans med OKQ8 bygger vi just nu stationer i Umeå och Storuman

Pilotprojekt: Skellefteå Kraft etablerar produktionsanläggning för förnybar vätgas

Projektet påbörjades 2024 och finansieras delvis med stöd från Naturvårdsverket.