Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Vad händer med elpriserna?

Från rekordlåga elpriser 2020 svängde plötsligt elmarknaden under 2021 upp till rekordhöga nivåer. Det skiftet har skapat en osäkerhet på marknaden, vilket väcker många frågor. Vad kommer att hända med elpriserna framöver? Och hur ska man tänka kring elavtal – fast eller rörligt pris?

Det händer mycket på elmarknaden just nu och många kunder har funderingar kring både elpriser och avtal. Det märks inte minst hos elbolagens kundserviceavdelningar.

– De höga priserna och de stora variationerna har gjort att kunderna är mer medvetna. De vill förstå varför det ser ut som det gör. Men det är oerhört komplexa frågor som är svåra att ge snabba svar på. Vi försöker ändå att göra det svåra enkelt och svara så begripligt som möjligt, säger Sofie Marklund, företagsrådgivare på Skellefteå Kraft.

Många faktorer spelar in

Det är nämligen många mekanismer som påverkar elpriserna. Främst handlar det om tillgång och efterfrågan. Elpriserna påverkas av hur mycket energi som finns tillgängligt i Sverige, Norden och Europa.

Men det finns även andra faktorer som spelar in, såsom pris på utsläppsrätter, olja, gas och fraktkostnader. Och i och med att andelen el från förnybara energikällor som vindkraft ökar innebär det stora variationer i elpriset. Till exempel kan elpriset under en blåsig dag bli betydligt lägre än när det är vindstilla.

– Kunderna undrar också om elpriserna i Sverige påverkas av kriget i Ukraina. Där är det korta svaret ja. Råvarupriser på gas, där Ryssland är en stor export till Europa, är en stor bidragande orsak till högre priser i Europa. Detta syns även i de nordiska elpriserna.

– Men på frågan om vi har några kopplingar till Ryssland är svaret enklare: nej det har vi inte. Vår produktion är koncentrerad till norra Sverige och vår el kommer från egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi, säger Sofie Marklund.

Bästa elavtalet

Men kommer elpriserna någonsin att sjunka till de låga nivåer vi såg under 2020? Och hur ska konsumenterna tänka kring sina elavtal – fast eller rörligt pris?

– Det är den absolut vanligaste frågan just nu – vilket avtal som är bäst. Den näst vanligaste är ”Vad skulle du själv välja”. Men det går inte ge generella svar, utan det beror på kundens situation och behov. Därför brukar vi vända på frågeställningen och ta reda på vilka behov och krav kunden har. Sedan försöker vi att leva upp till dessa, säger Sofie Marklund.

– Mitt råd är därför att ha koll på den egna förbrukningen innan du kontaktar oss. Då kan vi hjälpa till med kloka val och även tipsa hur de kan styra förbrukningen. Bland annat har en del större företag möjlighet att dra ner på elförbrukningen – till exempel genom att stänga av maskiner – under tider när elpriset ligger högt.

Framtiden då – hur ska vi tänka?

– Det är svårt att sia långsiktigt, men jag har svårt att tro att vi kommer att få tillbaka de riktigt låga priserna. Vårt energibehov ökar ju i takt med att vi allt mer går över till förnybar energiproduktion, som vind och sol. Till exempel ökar antalet elfordon successivt och de måste ju laddas. Men med omställningen kommer också möjligheter med nya affärsidéer och innovativa lösningar som kan underlätta för oss i framtiden, säger Sofie Marklund.

Bli din egen elproducent

Aktuellt på elmarknaden

Kontakta oss så fixar vi!

Avtal och lösningar för dina behov.