Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Isläggning på älvarna påverkar elpriset

Vattenkraften går under en period varje år ner i produktion när kylan kommer. Det är för att isen ska kunna lägga sig på älvarna. Under perioden med isläggning minskar mängden vattenkraftsproducerad energi, vilket påverkar elpriset. 
 

När sker isläggning på älvarna?

När kylan kommer vill vattenkraftsproducenterna att isen ska lägga sig för att underlätta produktionen för resten av vintern.

Syftet med isläggningen är att undvika så kallad ”iskravning”, som innebär att iskristaller svävar i vattnet på grund av turbulens. Iskravning kan bilda stora sjok av seg ismassa, en issörja som kan ha en dämmande effekt och orsaka igensättning av inloppet till kraftstationen.

För att kunna islägga måste vattnet bromsas upp. Genom att sänka flödet och under en period låta mindre vatten går igenom kraftverken, hålls vattennivån mer stabil och ett istäcke kan bildas.

Isläggningen påverkar elpriset

Isläggning sker varje år när kylan kommer och kan under den perioden påverka elpriset för såväl hushåll och företag som industriverksamhet.

Den reducerade vattenkraftproduktionen kan pågå en till ett par veckor och kan förändras beroende på vädret.

Aktuellt på elmarknaden

Följ elprisets utveckling som uppdateras kontinuerligt.

Elpriset just nu

Aktuellt på elmarknaden

Om vår vattenkraft